Testa nya Metsäapu som berättar vilka skogstjänster som passar dig

03/21/2018 07:07:21

Vill du ha inkomster från din skog? Är en generationsväxling aktuell på din skogsfastighet? Behöver du hjälp med skogsvården? Använd den nya skogshjälpsväljaren för att testa vilken tjänst som passar dig bäst. Tjänsten finns enbart på finska.

Vi har publicerat en ny tjänst på vår webbplats som heter Metsäapu (Skogshjälp). Via Metsäapu kan du meddela vilka saker som intresserar dig gällande vården av din skog.

Metsäapu ställer enkla frågor till dig och föreslår på basis av dina svar de tjänster som passar dig. Metsäapu visar också artiklar i ämnet, som vi rekommenderar att du läser.

 

Testa den nya Metsäapu