UPM Skogs nya webbtjänst upmmetsä.fi har tagits fram i samarbete med skogsägarna

09/04/2017 21:00:00

UPM Skog utvecklar sina elektroniska tjänster för att motsvara skogsägarnas förändrade behov. Den nya webbplatsen www.upmmetsä.fi är riktad till skogsägare och andra intressentgrupper och erbjuder matnyttig information, tjänster och trevlig läsning.

På webbplatsen upmmetsä.fi har man satsat på funktionalitet: den har tydlig struktur, enkel navigering och smidig bläddring på alla enheter. Webbplatsen har utformats i samarbete med otaliga aktiva skogsägare. I tjänsten hittar du bland annat nya produkt- och tjänstebeskrivningar, en avancerad sökfunktion för kontaktinformation, en chattfunktion och tidningsarkivet Metsän henki. 

”Vi fortsätter att utveckla våra elektroniska tjänster. Nästa steg är en elektronisk virkeshandelstjänst och den svenska webbplatsen www.upmskog.fi som lanseras i slutet av året. Den personliga servicen finns kvar parallellt med de elektroniska tjänsterna”, säger UPM Skogs kommersiella direktör Risto Laaksonen.

UPM Skogs nya webbplats ersätter gamla www.metsämaailma.fi som kommer att tas ur bruk.