Skogsinformation nu också på svenska – Den nya svenskspråkiga webbplatsen upmskog.fi öppnades

11/29/2017 15:18:07

På den svenskspråkiga webbplatsen upmskog.fi finns gott om information och artiklar om skogsägande och skogsärenden.

UPM Skog har aktivt utvecklat sina elektroniska tjänster. Tidigare i höst öppnades den helt förnyade webbplatsen www.upmmetsa.fi.

Svenskspråkiga upmskog.fi som öppnades nu har samma typ av utseende och innehåll.

Man har fäst särskild uppmärksamhet vid webbplatsernas funktionalitet: de har en tydlig struktur, enkel navigering och smidig bläddring på alla apparater.

Webbplatserna har utformats i samarbete med otaliga aktiva skogsägare. I tjänsterna hittar du bland annat nya produkt- och tjänstebeskrivningar och en avancerad sökfunktion för kontaktinformation.

”Det är fint att vi nu också kan erbjuda skogsinformation och tjänster på svenska. Vi strävar hela tiden till att utveckla våra elektroniska tjänster. Nästa steg är en elektronisk virkeshandelstjänst som vi kommer att lansera i närmaste framtid”, berättar UPM Skogs kommersiella direktör Risto Laaksonen.