Skogsgödsling ger överraskande stor avkastning – Så här kommer du med

02/07/2018 16:01:07

Gödsling förbättrar skogens hälsa och trädens tillväxt. Du får mera virkeshandelsintäkter, när andelen stockvirke ökar. Nu kan du förmånligt ta del av vår samgödsling.

En enda gödsling kan öka tillväxten per hektar med omkring 15-20 kubik i en skött skog. Det innebär nästan ett lastbilslass mer virke per hektar.

– Vi har planerat gödsling på flera objekt i våra egna skogar under kommande säsong. Nu kan du förmånligt ta del av samgödsling, berättar UPM Skogs produktchef för skogstjänster Elise Hovi.

Skogsgödsling är en ytterst lönsam investering, vars kostnader är avdragsgilla i skogsbrukets beskattning. Avkastningen på kapitalet som investeras i skogsgödsling är upp till 15 procent.

Virkeshandelsintäkterna ökar, eftersom gödslingen försnabbar trädens tillväxt och ökar andelen värdefullt stockvirke. Gödslingen förkortar också skogens omloppstid så att du kan få virkeshandelsintäkter tidigare än planerat.

En stark skog tål sjukdomar, skadedjur och naturkrafter bättre och återhämtar sig snabbare från verkningarna av dessa. För vitaliseringsgödsling av skogar med näringsobalans kan man få finansieringsstöd för hållbart skogsbruk.

Så här får du skogsgödsling:

Kontakta din egen skogskundansvariga före utgången av mars. På så sätt säkerställer du att du får den gödsling du vill ha och kan ta del av samgödslingen.

– Vi hjälper dig i alla ärenden som rör skogsgödsling. Tillsammans kan vi planera den bästa lösningen för din skogs välmående, tipsar Hovi.

 

 

Läs mer om vår skogsgödslingstjänst

UPM Skogsgödsling
Kollektion

UPM Skogsgödsling

Läs mer