Hur påverkar menföre virkeshandeln?

11/15/2017 22:00:00

Väderförhållandena innebär utmaningar för avverkningsarbetet. Vi har sammanställt svaren på sex frågor från skogsägare om virkeshandel och menföre.

Har den regniga hösten påverkat virkeshandeln, UPM Skogs skogskundchef Kimmo Kivistö?

- Regnen har i någon mån stört avverkningsarbetet och virkestransporten. Det har inte förekommit något avvikande den här hösten jämfört med tidigare höstar. Menföre förekommer naturligtvis alltid lokalt varje höst. På mindre och svagare skogsvägar kan man inte köra förrän marken fryser på.

Vilken är den svåraste menförestiden?

- Den svåraste menförestiden infaller i november och december. Då är terrängen och vägarna som mjukast på grund av regnen. Menföret upphör när marken fryser. Det bästa skulle vara en lång och kall period utan snö. Då hinner marken frysa innan snön kommer.

Hur förlöper virkeshandeln under menförestiden?

- Virkeshandeln bedrivs som vanligt. För tillfället köper vi in alla slags virkespartier. Menföret hindrar inte virkeshandeln.

Vilka slags objekt avverkas under menförestiden?

- De objekt som är lättast att avverka är slutavverkningar på mineraljord. Däremot är gallringar svårare att göra vid menföre, eftersom skogsmarken är mjuk och det då lätt kan uppstå rotskador på de träd som lämnas kvar efter gallringen.

Hur vet man om menföret stör avverkningen?

- Det lönar sig att kontakta den skogskundansvariga för det egna området. Han eller hon vet bäst hurdana avverkningsförhållandena är på din ort. Den skogskundansvariga kan också ge råd i andra frågor gällande skogsvård.

Hur beaktar man menföret i avverkningen?

- En föreutseende planering är speciellt viktig. Skogsmarken avgör var man kan avverka. Vi säkerställer att avverkningsarbetet sker tryggt och smidigt även vid menföre. Vi ser till att avverkningen inte orsakar skador på vägar och trädbestånd under menföre. Vid avverkningsarbete reagerar vi genast om väderförhållandena förändras. Vi avbryter vid behov avverkningen på stämplingsposten och senarelägger arbetet.

 

Läs mer om varför menföret är svårare på hösten än på våren

Besegra höstens menföre med god planering
Artikel | 11/17/2017 11:52:30 | 2 min

Besegra höstens menföre med god planering

Läs mer