UPMSkog

Det lönar sig att göra virkesaffärer också på vintern

01/18/2018 10:54:34

Oberoende av väderförhållandena är det lätt att göra virkesaffärer också på vintern.

Det finns objekt som inte kan avverkas under vintern på grund av väderförhållandena. Det är ändå inget hinder för virkeshandel.

- Virkeshandeln är livlig just nu. Vi köper in många slags avverkningsobjekt. Även om avverkningstidpunkten måste flyttas på grund av vädret, kan du med hjälp av finansieringstjänsten få virkespengarna på kontot inom fem bankdagar. Det lönar sig att kontakta en skogskundansvarig och fråga om situationen i det egna området, säger virkesmarknadschef Panu Kärkkäinen.

Nu gäller även prisgarantiförmånen för partnerskapskunder. Om du gör virkesaffärer mellan december och maj, garanterar prisgarantiförmånen dig en gottgörelse om priserna på virkesmarknaden börjar stiga.