UPM satsar på service för skogsägare genom att investera i plantskolans verksamhet i Jorois

05/02/2016 21:00:00

UPM:s plantskola i Jorois är bland många skogsägare känd som en högklassig producent och leverantör av skogsodlingsmaterial. För att utveckla verksamheten och förbättra leveranssäkerheten investerar UPM i byggandet av en ny hall och en ny plantförpackningslinje i plantskolan. Planeringen pågår och byggarbetet inleds hösten 2016. Den nya förpackningslinjen tas i bruk våren 2017.

”UPM erbjuder skogsägarna högklassiga tjänster som vi ständigt utvecklar”, säger skogschef Sauli Brander. ”En viktig del av vår service är frö- och plantmaterial av hög kvalitet. Genom att investera i den egna plantskolans verksamhet vill vi garantera tjänstens framtid."

”Det är utmanande, belönande och meningsfullt att odla små träd”, säger plantskolans chef Anne Immonen. ”Ett högklassigt frö- och plantmaterial utgör grunden för den finska bioekonomins utveckling och tillväxt. Vi är den första länken en lång kedja från trädfrön till produkter och det är fint att vi får delta i egenskap av experter.”

Byggarbetet under kommande höst och vinter sysselsätter många företagare med personal. Investeringen utökar inte plantskolans personal, men ger flera av plantskolans arbetstagare möjlighet till att arbeta året runt. För tillfället sysselsätter plantskolan 31 arbetstagare och fyra tjänstemän under säsongtiden från april till november.

UPM har bedrivit långsiktigt utvecklingsarbete på plantskolan i Jorois alltsedan den grundades 1980.  Föregående investering färdigställdes 2013.

Vid anläggning av ny skog och plantodling utgör frönas ursprung och kvalitet grunden för allting. UPM använder endast frön och plantor av inhemskt ursprung. En del av fröna både för plantodling och för direktsådd på förnyelseområden fås från de egna fröodlarna och resten köps av andra fröproducenter. Frön samlas också in från de högklassigaste egna bestånden.

”Största delen av fröna vi använder är förädlade, vilket skogsägarna drar stor nytta av”, berättar Anne Immonen. ”Enligt undersökningar är avkastningen från förädlade björk- och granplantor omkring 25 % högre än från plantor ur skogsbestånd. Vårt mål är att de plantor vi levererar ska växa till högklassiga träd som gynnar både skogsägaren och träförädlingsindustrin.”