Hoidettu metsä tuo omistajalleen hyvän tuoton ja säännöllisesti hakkuutuloja

Kun metsää hoidetaan oikeilla menetelmillä, oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti, metsän tuotto paranee ja se tuottaa säännöllisesti hakkuutuloja. Hoidettu metsä myös voi hyvin.

Hyvin ja ajallaan hoidettu metsä kasvaa parhaiten ja tuottaa arvokasta hyvälaatuista tukkipuuta. Siihen, millaisen hakkuutulon omistaja saa puuston kiertoajan lopulla tehtävässä uudistushakkuussa, vaikuttaa monet tekijät.

  • Kasvupaikka määrittää paljolti, miten puusto kasvaa. Maaperän ravinteisuutta ja puuston kasvua voi parantaa metsänlannoituksella.
  • Metsänhoitotöillä puusto pysyy elinvoimaisena koko kiertoajan. Kun metsä on terve ja harvennukset tehdään ajallaan, niin uudistushakkuussa valtaosa puustosta on arvokasta tukkia. 80-90 prosentin tukkipuuosuus tuo selvästi enemmän tuloa kuin hoitamattoman metsän 40 prosenttia.
  • Puun hintaa määrittää markkinatilanteen ohella muun muassa myytävä puumäärä ja kohteen korjuukelpoisuus, johon vaikuttaa puulaji, maaperä ja tiestö. Jokainen puukauppa on omanlaisensa. Ota yhteyttä metsäasiakasvastaavaamme, niin saat kuulla ajankohtaiset kuulumiset paikkakuntasi puukaupasta.

Metsähehtaarilta tuloa jopa 15 000 €

Esimerkkimetsämme on Etelä-Suomessa kasvava 70-vuotias kuusikko. Metsänhoitotoimet ja harvennukset on tehty ajallaan ja oikeilla menetelmillä. Puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu on 6,5 m3/ha. Uudistushakkuussa kohteelta hakataan 330 kuutiometriä puuta hehtaarin alalta. Puusta 80 prosenttia on arvokasta tukkipuuta. Hakkuutuloa saadaan noin 15 000 € hehtaarille.

Metsästä voit saada tasaisen tulovirran

Metsä koostuu eri kehitysvaiheissa olevista erikokoisista metsikkökuvioista, joilla kasvupaikka ja puusto on yhtenäinen. Vaikka jokainen kuvio on oma käsittely-yksikkönsä, niin suunnitelmallisessa metsätaloudessa metsää käsitellään aina kokonaisuutena. Jos tilasi sisältää tasaisesti eri-ikäisiä metsiköitä, niin voit saada tasaisen tulovirran metsästäsi.  

Metsänomistaja saa hakkuutuloja uudistushakkuusta ja harvennuksista. Yleensä metsässä tehdään kaksi harvennusta. Ensiharvennus tehdään 30-40 –vuotiaalle ja toinen harvennus 50-60 –vuotiaalle puustolle. Kun taimikonhoidosta on huolehdittu ajallaan, niin jo ensiharvennuksesta saa tuloja. Toinen harvennus tuottaa jo hyvän tilin. Päätili tehdään uudistushakkuussa.

Metsäsuunnitelman avulla hakkuut voidaan rytmittää tasaisesti eri vuosille. Esimerkiksi 30 hehtaarin tilalla voit saada hakkuutuloja noin kolmen vuoden välein. 

 

Puuttuuko tilaltasi vielä metsäsuunnitelma tai kaipaako se päivitystä? Tutustu palveluumme.

Miten voin tukea puiden kasvua? Lue metsäasiakasvastaavan vinkit metsän kasvu- ja tuottokyvyn tukemiseen!

UPM Metsäsuunnitelma
KOKOELMA

UPM Metsäsuunnitelma

Lue lisää
Kolme vinkkiä hakkuupäätöksen tekemiseen
Artikkeli | 04/29/2021 05:54:44 | 5 min

Kolme vinkkiä hakkuupäätöksen tekemiseen

Lue lisää
Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Metsän harvennus – perusteet haltuun
Artikkeli | 2 min

Metsän harvennus – perusteet haltuun

Lue lisää
Kiinnostaako jatkuva kasvatus? Vaihtoehtoja löytyy
Artikkeli | 6 min

Kiinnostaako jatkuva kasvatus? Vaihtoehtoja löytyy

Lue lisää