UPMMetsä
  • Tietoa ja tapahtumia
  • Usein kysytyt kysymykset verkkopalvelun käytöstä metsäveroilmoituksen laatimisessa

Usein kysytyt kysymykset verkkopalvelun käytöstä metsäveroilmoituksen laatimisessa

UPM Metsä -verkkopalvelu on maksuton palvelu, joka edellyttää rekisteröitymistä omilla pankkitunnuksilla sekä tunnistautumista palveluun kirjautuessa.

1. Pitääkö olla UPM:n asiakas, jotta voi käyttää UPM Metsä -verkkopalvelua?

Verkkopalvelun käyttö ei edellytä asioimista UPM:n kanssa, mutta kaikki UPM:n kanssa tehdyt puukauppasopimukset ja maksut näkyvät palvelussa ja nousevat myös veroilmoitukselle tarjolle automaattisesti.

2. Mitä hyötyä verkkopalvelun käytöstä on metsänomistajalle?

Verkkopalvelusta näkee monipuolisesti metsäomaisuuteen liittyviä asioita kuviotasolla ja kokonaisuutena sekä muun muassa hoito- ja hakkuuehdotukset. Palvelun kautta voi helposti lähettää tarjouspyyntöjä metsänhoitotöistä ja hakkuista.

Jotta näitä toimintoja on mahdollista hyödyntää verkkopalvelussa, on kiinteistön metsävaratietojen löydyttävä UPM Metsä -verkkopalvelusta. Jos näin ei ole, Metsään.fi-palvelussa voi antaa siirtoluvan, jolloin tiedot tulevat näkyviin UPM Metsä -verkkopalveluun. Tiedot säilyvät siirtoluvasta huolimatta myös Metsään.fi-palvelussa.

3. Miten metsäyhtymän tai kuolinpesän osakkaat rekisteröityvät verkkopalveluun?

Metsäyhtymän tai kuolinpesän ollessa kyseessä jokainen osakas voi rekisteröityä palveluun omilla pankkitunnuksillaan, jolloin kaikilla on sama tieto käytettävissä.

4. Voiko toisen henkilön puolesta tehdä metsäveroilmoitusta verkkopalvelussa?

Toisen henkilön puolesta tehty metsäveroilmoitus edellyttää paitsi valtakirjaa myös rekisteröitymistä UPM Metsä -verkkopalvelun käyttäjäksi.

5. Voiko metsäveroilmoitusta ja ALV-veroilmoitusta tulostaa verkkopalvelusta?

Metsäveroilmoituksen ja ALV-veroilmoituksen voi tulostaa pdf-muodossa. Veromuistiinpanoja voi tulostaa tällä hetkellä koko sivun näkymänä. Pdf-tulostetta veromuistiinpanoista ei ole vielä toistaiseksi saatavilla, mutta se on mukana kehityshankkeissa.

6. Miten metsäveroilmoitus lähetetään verkkopalvelusta verottajalle?

Metsäveroilmoituksen lähettäminen UPM Metsä -verkkopalvelusta tapahtuu henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Yhtymän tai kuolinpesän ollessa kyseessä valtakirjalla tulee voida tarvittaessa osoittaa verohallinnolle, että veroilmoituksen lähettäjä on oikeutettu veroilmoituksen jättämiseen kaikkien osakkaiden puolesta. UPM Metsä -verkkopalvelun kautta metsäveroilmoituksen lähettäminen ei edellytä Suomi.fi-valtuuksia (tai Katso-tunnistetta).

7. Miten yhtymä tai kuolinpesä voi ottaa Suomi.fi-valtuudet käyttöön?

Verohallinnon OmaVero-palvelun käyttöä varten tarvitaan Suomi.fi-valtuutus, jos asioidaan yhtymän tai kuolinpesän nimissä. Valtuutus haetaan verottajan sivujen kautta. Katso ohje Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottoon. Aiemmin käytössä ollut Katso-tunniste on käytettävissä vielä 30.4.2021 saakka.

8. Voiko aviopuoliso antaa metsäveroilmoituksen avioparin puolesta?

Avioparin ollessa kyseessä toinen verovelvollisista voi antaa metsäveroilmoituksen molempien puolesta. Pääomaveron alaiset tulot ja niihin liittyvät vähennykset (menot) verottaja huomioi henkilökohtaisessa verotuksessa.

9. Pääsenkö verkkopalvelussa edellisen vuoden veroilmoituksen tietoihin käsiksi?

Edellisen vuoden veroilmoituksen näet tarvittaessa Verohallinnon OmaVero-palvelusta. UPM Metsä -verkkopalveluun tulee ensimmäisenä käyttöönottovuotena syöttää tarvittavat pohjatiedot. Palveluun syötetyt tiedot ja aiempien vuosien veroilmoitukset löytyvät jatkossa verkkopalvelusta, jos metsäveroilmoitus on sitä kautta lähetetty verottajalle.

10. Pitääkö yhteismetsän tuloja ilmoittaa metsäveroilmoituksessa?

Yhteismetsä on erillinen verovelvollinen, joka maksaa verot tilikauden tuloksestaan. Yhteismetsä jakaa ylijäämää (tuottoa) osakkailleen yhteismetsäosuuksien suhteessa. Osakkaalle ylijäämä on verovapaata tuloa, jota ei tarvitse ilmoittaa omalla veroilmoituksella.