UPM Metsä

Mitä on metsävaratieto?

Mitä tietoa metsäomaisuudesta on saatavilla? Kuka sitä kerää ja miten? Metsävaratiedon avulla metsänomistaja voi hoitaa ja hyödyntää metsäänsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä on metsävaratieto?

Suomen yksityismetsistä kerätään eriasteista tietoa. Tätä tietoa kutsutaan metsävaratiedoksi. Metsävaratieto on esimerkiksi tietoa puustosta, hakkuumahdollisuuksista ja metsän arvosta. Metsävaratieto auttaa suunnittelemaan metsän hoidon kestävästi ja kannattavasti.

Metsävaratietoa keräävät useat tahot. Niiden keräystavat eroavat toisistaan. Myös tiedon tarkkuudessa on eroja, samoin siinä, kuka tietoa pääsee katsomaan.

Millaista metsävaratietoa on olemassa?

1. Metsään.fi-palvelu:

Suomen metsäkeskus kerää valtion rahoituksella tietoja Suomen yksityismetsistä. Tämä tieto on saatavissa Metsään.fi-palvelussa. Siellä metsänomistaja voi katsoa omia tietojaan maksutta kirjautumalla palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

 • Miten tieto kerätään? Tietoa kerätään laserkeilauksella, ilmakuvauksilla, koealamittauksilla sekä jonkin verran maastokäynneillä. Laserkeilaus tapahtuu lentokoneesta noin kahden kilometrin korkeudesta ja ilmakuvaukset reilun kuuden kilometrin korkeudesta. Osa tiedoista perustuu aikaisempiin maastokäynteihin ja metsäsuunnittelutietoon. Lisäksi tietoja päivitetään erilaisten ilmoitusten perusteella.
 • Mitä tietoa saadaan? Laserkeilauksella saadaan tietoa puuston koosta ja määrästä. Tarkinta tieto on puuston kokonaistilavuudesta. Myös pääpuulaji saadaan yleensä hyvin tietoon. Epätarkkuutta voi esiintyä puulajisuhteissa etenkin sivupuulajien osalta. Puustotiedot lasketaan 16 x 16 metrin kokoisille alueille, joista inventointialue koostuu. Nuorista taimikoista on hankalaa saada luotettavaa tietoa laserkeilauksella. Taimikoissa pyritään tekemään maastokäyntejä mahdollisuuksien mukaan. Haasteellisia kohteita ovat myös metsät, joissa puusto on epätasaista.
 • Hyödyt? Metsänomistaja saa nopeasti käsityksen metsänsä tilanteesta. Palvelusta saa myös ehdotukset kiireellisistä metsänhoitotöistä ja hakkuista seuraavalle viidelle vuodelle sekä näkee metsälakikohteet ja muita luontokohteita. Ehdotukset perustuvat automaattisesti laskettuihin malleihin. Ne eivät huomioi esimerkiksi metsänomistajan omia tavoitteita.

 2. Metsäsuunnitelmat:

UPM Metsä kerää metsävaratietoa samalla kun se tekee metsäsuunnitelmia. Metsäsuunnitelman avulla autamme metsänomistajaa hoitamaan ja saamaan parhaan tuoton metsästä. Tarjoamme asiakkaillemme ja kumppaniasiakkaillemme mahdollisuuden tarkastella omia tietoja.

 • Miten tieto kerätään? Hyödynnämme metsäsuunnitelmissa laserkeilaustietoa, ilmakuvia, karttatietoja sekä erilaisia sähköisiä materiaaleja. Tärkeä osa metsäsuunnitelman tekemistä ovat maastokäynnit. Niillä saadaan kattavaa tietoa puustosta ja maapohjasta. Pohjatietona voidaan käyttää metsään.fi-palvelun tietoja, joihin metsänomistaja voi antaa meille selailu tai siirtoluvan. Sen voi antaa samalla kun käy katsomassa omia tietojaan.
 • Mitä tietoa saadaan? Metsäsuunnitelmalla saadaan kattava kuva puustosta puulajeittain. Siinä näkyvät puusto- ja kasvupaikkatiedot, tarpeelliset metsänhoitotyöt, suositellut hakkuut sekä ennuste puuston kehittymisestä. Tietojen perusteella voidaan laatia kuviokohtaiset metsänhoito- ja hakkuuehdotukset seuraavalle kymmenelle vuodelle.
 • Hyödyt? Metsänomistaja saa kattavan ja monipuolisen käsityksen oman metsänsä arvosta, hyödyntämismahdollisuuksista sekä tarpeellisista metsänhoitotöistä. Metsäsuunnitelma on kuin käsikirja omaan metsään. Sen perusteella on mahdollista suunnitella metsälle mahdollisimman hyvä tuotto ja hoito. Suunnittelussa voidaan huomioida myös perinnönjakokysymykset tai vaikkapa maisemallisia arvoja. Omien tavoitteiden perusteella voidaan laatia tarkka suunnitelma metsän käytöstä.

3. Metsien monilähdeinventointi:

Luonnonvarakeskus (Luke) kerää valtion rahoituksella metsävaratietoa useista eri lähteistä. Tätä kutsutaan monilähdeinventoinniksi. Lähteitä ovat muun muassa satelliittikuvat ja valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastotiedot. Tiedot ovat avoimia kaikille ja ne kattavat kaikki metsät omistajasta riippumatta. Niitä voi katsoa netissä: www.paikkatietoikkuna.fi. Metsävarakartat löytyvät valitsemalla valikosta Karttatasot > Tiedontuottajittain > Luonnonvarakeskus. Kartat ovat myös ladattavissa omalle tietokoneelle Luken palvelusta kartta.luke.fi. Näiden ladattavien tietojen käyttäminen vaatii hieman perehtyneisyyttä.

UPM Metsäni –sovellus:

Oman metsän suuntaa antavan arvon voi laskea muutamassa sekunnissa erittäin helppokäyttöisellä UPM Metsäni –mobiilisovelluksella tai metsänarvolaskurilla verkkosivuillamme. Laskenta perustuu molemmissa luonnonvarakeskuksen monilähdeinventointiaineistoon. Sekä mobiilisovellusta että metsänarvolaskuria voi käyttää ilmaiseksi.

 • Miten tieto kerätään? Lähteitä ovat VMI:n maastotiedot, satelliittikuvat, sekä muut numeeriset lähteet, kuten peruskartat ja korkeusmallit. Uudet tulokset lasketaan joka toinen vuosi tuoreita aineistoja käyttäen. Näiden aineistojen pohjalta on kehitetty myös UPM Metsäni –sovelluksen ja metsänarvolaskurin laskenta.
 • Mitä tietoa saadaan? Kun maastotietoon yhdistetään satelliittikuvat, voidaan tuottaa yksityiskohtaisia metsävarakarttoja ja kuntakohtaisia taulukkotietoja. Tiedoista saadaan tietoa puuston määrästä ja rakenteesta, esimerkiksi puuston ikä, järeys ja puulajien runkotilavuus. Puustotiedot lasketaan 16 x 16 metrin kokoisille alueille, joista inventointialue koostuu. UPM Metsäni -sovellus ja metsänarvolaskuri kertovat metsätilan yleiskuvan ja suuntaa-antavan arvon rahassa. Ne näyttävät arvion puiden kuutiomääristä ja rahallisesta arvosta eri puulajeittain, metsän ikärakenteen sekä karkean arvion toimenpiteistä.
 • Hyödyt? Kuka tahansa pääsee tutustumaan metsävaratietoihin. Niiden avulla voi saada yleiskäsityksen, millainen metsän rakenne ja arvo on. Tiedot yksittäisissä 16 x 16 metrin ruuduissa eivät ole kovin tarkkoja, mutta kun niitä yhdistetään suuremmiksi yksiköiksi, saadaan luotettavampaa tietoa. UPM Metsäni –sovelluksen ja metsä'narvolaskurin avulla taas saa helposti ja nopeasti tietoa metsän arvosta ja puustosta. Sovelluksen tai laskurin käyttö ei vaadi etukäteisosaamista tai perehtyneisyyttä metsäasioihin.

Näin aloitat helposti metsävaratietojen katselun

 1. Aloita tutustuminen metsään.fi-palvelusta. Kirjaudu palveluun ja katso, onko metsässäsi kiireellisiä hakkuu- tai hoitotarpeita. Muutamalla klikkauksella saat metsäammattilaisemme mukaan metsäsi hoitoon, kun annat luvan tietojesi selailuun. Palvelu on sinulle maksuton.
 2. Helpoin tapa saada pika-arvio metsästäsi on metsänarvolaskuri tai UPM Metsäni –mobiilisovellus, joiden käyttäminen on todella yksinkertaista. Sinun tarvitsee vain tietää kiinteistötunnus, jonka syötät palveluun. Sovellus ja laskuri antavat sinulle muutamassa sekunnissa arvion metsäsi arvosta.

Kaipaatko apua metsävaratietojen kanssa?

Ota yhteyttä metsäasiakasvastaavaan. Hän osaa auttaa sinua metsäasioissa. Häneltä saat opastusta, miten voit parhaiten hyödyntää omia tietojasi ja suunnitella metsänhoidon sinulle parhaalla mahdollisella tavalla.

 

 

Lue lisää metsäsuunnitelmasta

 

 

Lue ohjeet, miten voit kirjautua metsään.fi-palveluun