UPMMetsä

Metsäsi kertoo, milloin on puukaupan aika

Puun kantohinnat heilahtelevat markkinoiden mukaan noin 10 prosenttia suuntaan tai toiseen. Moninkertaisesti suurempi merkitys metsänomistajan saamalle tuotolle on sillä, miten metsiä hoidetaan. Oikea-aikaiset hakkuut tuovat pitkässä juoksussa parhaan tuloksen.

Metsänhoidollisesti ja myös puuntuotannollisesti kannattavaa on tehdä puukauppa silloin, kun metsä vaatii hakkuuta. Sen hetkisiin kantohintoihin ei kannata tuijottaa liikaa. Puun markkinahinnalla on pitkällä aikavälillä vain vähän vaikutusta metsästä saatuun tuottoon.

Päätehakkuun lykkääminen pienentää tilipussia

Kun puusto on tarpeeksi vanhaa ja järeää, ja sen kasvu on hidastunut, on uudistushakkuun aika.  

”Kiertoajan lopulla puuston taloudellinen tuotto voi olla jopa aleneva, koska arvokkaasta tukkipuusta tulee lahoamisen tai pystyyn kuivumisen seurauksena kuitu- tai energiapuuta. Metsikön vanhetessa puuston elinvoimaisuus heikkenee. ja puut ovat alttiimpia erilaisille sieni-, hyönteis- ja myrskytuhoille. Uudistuskypsää metsää ei kannata jättää seisomaan vaan tehdä päätehakkuu ja sen jälkeen perustaa uusi elinvoimainen taimikko”, muistuttaa metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt

Viivyttely harvennuksissa ei kannata

Harvennushakkuut parantavat puuston kasvuolosuhteita antamalla niille lisää tilaa ja valoa kasvaa. Ajoissa tehty harvennus lisää nopeasti puiden paksuuskasvua ja lisää tukkipuun määrää tulevissa hakkuissa. Viivyttely harvennushakkuissa johtaa puiden riukuuntumiseen ja altistaa metsän myrsky- ja lumituhoille.


 ”Harvennuksia tehdään yleensä kaksi kertaa metsän kiertoajan kuluessa. Jos taimikonhoito on tehty ajallaan, voi ensiharvennuksen tehdä Etelä-Suomessa 13–15 metrin pituisessa metsässä. Silloin ensiharvennus on taloudellisestikin kannattava.”

”Toinen harvennus lisää puuston arvokasvua, kun metsikön kasvu keskitetään sen arvokkaimpiin puihin. Hakkuutulokin on kohtalainen, kun osa poistumasta on tukkipuuta. Hoidetuilla kohteilla tukkipuusatoa voi vielä kasvattaa yläharvennuksella”, Schildt kertoo.

Ammattilaiset auttavat

Metsänomistamisen ei tarvitse olla vaikeaa. Kysy rohkeasti metsäasiakasvastaavaltamme, mitä metsäsi tarvitsee.