Leimikon hinnan muodostuminen

Oletko miettinyt mitkä tekijät vaikuttavat leimikosta maksettuun puun hintaan? Kuinka saan parhaan hinnan leimikostani? Entä mistä löytyvät puun hinnat ja voinko vertailla niitä? Tämä artikkeli vastaa kysymyksiisi leimikon hinnan määräytymisestä.

Mitkä tekijät vaikuttavat leimikon hintaan?

Leimikon hinnoitteluun vaikuttavat eniten odotettavissa olevat korjuukustannukset eli hakkuutapa, leimikon koko ja sen operatiivinen käytettävyys sekä puun laatu. Arvokkaimpia kohteita ovat tehokkaan ympärivuotisen korjuun ja kuljetuksen mahdollistavat isot uudistushakkuuleimikot, joissa kasvaa hyvälaatuista järeää puuta. Korjuu- ja kuljetuskustannuksiltaan kalleimpia ovat pienijäreyksiset, runsaasti alikasvosta ja korjuuta muuten haittaavia tekijöitä sisältävät pienialaiset ensiharvennuskohteet. Niissä myös puun hinta on alhaisempi. Korjuu- ja kuljetuskustannukset nousevat erityisesti silloin, kun leimikko edellyttää talvikorjuuta ja tiestö on heikkokuntoinen.

Mitä eroa on kesä- ja talvileimikolla?

Talvileimikko voidaan korjata ja kuljettaa ainoastaan talviaikaan, jolloin maa on jäässä tai lumi muodostaa metsäkoneita ja puutavara-autoja kantavan kerroksen. Kesäkorjuukohteilla puut voidaan korjata ja kuljettaa sulan maan aikaan pahinta kelirikkoaikaa lukuun ottamatta.

Milloin leimikon arvo määritellään? Vaatiiko arvon määritys aina maastokäyntiä?

Leimikon arvo määritellään puun ostohetkellä. Arvon määritykseen liittyy tekijöitä, jotka edellyttävät leimikon olosuhteiden ja puun laadun tuntemista. Siksi kohteisiin tutustutaan ennen hinnoittelua ja puukauppaa.

Miten leimikosta saa parhaan mahdollisen hinnan?

Hoitamalla metsää hyvin. Pitämällä puiden kasvukyvystä huolta ja parantamalla korjuun ja kuljetusten toteuttamisedellytyksiä. Puiden järeys ja laatu paranevat hyvällä metsänhoidolla. Ennakkoraivaukset ja hyvä tiestö parantavat puunkorjuun olosuhteita ja lisäävät kohteen kiinnostavuutta. Usein tien rakentaminen muuttaa aiemmin talvikorjuuta edellyttäneen kohteen kesäkorjuukelpoiseksi, mikä näkyy suoraan puun hinnassa.

Voiko leimikoiden hintoja vertailla? Ovatko leimikoiden hinnat julkista tietoa?

Jokaisessa leimikossa on omat erityispiirteensä, eikä niitä voi verrata keskenään. Leimikkokohtaiset tiedot eivät ole julkisia. Yleistä puunhintatilastoa julkaisee muun muassa Luonnonvarakeskus Luke, jonka viikoittaisessa hintatilastossa kerrotaan puukauppojen keskihinnat suuralueittain.

Oman leimikkosi tarkan arvon saat parhaiten selville ottamalla yhteyttä paikalliseen metsäasiakasvastaavaamme.

 

Tutustu tarkemmin puun korjuuseen ja kuljetukseen videolla

 

Lue lisää puukaupasta kanssamme

UPM Puukauppa
KOKOELMA

UPM Puukauppa

Lue lisää
Puukauppa on metsänomistajan tilipäivä
Artikkeli | 5 min

Puukauppa on metsänomistajan tilipäivä

Lue lisää
Miksi olemme paras puukauppakumppani?
Artikkeli | 1 min

Miksi olemme paras puukauppakumppani?

Lue lisää
Mitä tarkoittaa kelirikkokelpoinen tie?
Artikkeli | 1 min

Mitä tarkoittaa kelirikkokelpoinen tie?

Lue lisää