Metsäsuunnitelma auttaa pitämään puuston tuottokunnossa

Ajantasainen metsäsuunnitelma on mainio osviitta metsänomistajalle tuottavaan metsänkasvatukseen. Se auttaa ohjaamaan puuston kasvua arvokkaaksi puusadoksi. Metsäsuunnitelma esittää hakkuu- ja hoitoehdotukset, jotka ohjaavat parhaan tuoton saavuttamiseen huomioiden hoitotyöt, hakkuumäärät ja puustopääoman kehittymisen.

Metsäsuunnitelman hyödyt

Metsäsuunnitelma on käsikirja omaan metsääsi. Se ohjaa sinua hoitamaan metsääsi suunnitelmallisesti tavoitteidesi mukaiseen suuntaan. Metsäsuunnitelma sisältää kaiken oleellisen tiedon metsäsi nykytilasta ja ehdottaa tulevat metsänhoito- ja hakkuutyöt seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Metsäsuunnitelman avulla suunnittelet ja hallinnoit metsäomaisuutesi hoitoa tehokkaasti.  

Sähköinen metsäsuunnitelma on helposti aina saatavillasi: riittää vain, että kirjaudut UPM Metsä -verkkopalveluun. Verkkopalvelussa voit tarkastella metsävaratietojasi sekä tarpeellisia metsänhoitotöitä ja hakkuita. Lisäksi voit pyytää helposti tarjouksia puukaupasta ja metsänhoitotöistä.

Vuosien mittaan metsäsuunnitelma tuo metsänhoitoon jatkuvuutta ja ohjaa metsän kestävään käyttöön. Metsäsuunnitelma tulisi päivittää vähintään kymmenen vuoden välein, jolloin tilalle tehdään maastossa puustoinventointi. Maastokäynnillä tarkistetaan samalla myös hoito- ja hakkuuesitykset. Näin puustotietojen tarkentuminen parantaa myös kasvumallien ennustetarkkuutta.

Ajantasainen metsäsuunnitelma varmistaa sen, että metsänomistaja voi ajoittaa metsänhoidon toimenpiteet metsän kasvutuoton kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Näin metsänomistajan tuotantokoneisto, eli puusto, pysyy hyvässä tuottokunnossa.

Metsänomistajasukupolven vaihtuessa metsäsuunnitelma on aivan ehdoton työkalu. Sen merkitys korostuu edelleen siinä tapauksessa, että uusi sukupolvi ei enää asu metsänsä lähellä.

Taimikonhoito ei viivästy

Kaikista kriittisintä aikaa metsänhoidossa on alkuvaiheessa uuden taimikon perustamisvaiheen työt sekä taimikonhoito.

Metsäsuunnitelma kertoo oivan osviitan, milloin varhaisperkaus, taimikonhoito ja ensiharvennus kannattaa tehdä. Silloin luodaan edellytykset parhaalle kasvulle ja tuotolle metsän koko kiertoajalle eli mahdollisimman suurelle tukkikertymälle. Kun alkuvaiheen hoitotoimenpiteet ja ensiharvennukset tehdään oikeaan aikaan, taimien kasvuedellytykset paranevat ja puuston järeytyminen arvokkaaksi tukkipuuksi nopeutuu. Näin metsänomistaja voi metsänhoidon toimenpiteillä vaikuttaa ratkaisevasti metsän tuottoon.

- Ylitiheinä kasvavien taimien elinvoima heikkenee. Ne eivät järeydy vaan jäävät vähempiarvoiseksi kuitupuuksi. Se heikentää olennaisesti metsän tuottoa, kertoo UPM Metsän metsäasiantuntija Jukka-Pekka Pitkäniemi.

Kun taimikonhoitotyöt tehdään oikeaan aikaan, tuotto voi kiertoajalla olla lähes 30 prosenttia parempi kuin hoitamattomassa metsässä.

Pienemmät metsänhoitokulut

Metsäsuunnitelma kertoo, milloin taimikonhoito tulee tehdä. Kun taimikonhoidot tehdään ajallaan, niiden tekeminen on edullisempaa. Jos taimikko pääsee liian tiheäksi, häiritsevän lehtipuuvesakon poistaminen on työläämpää. Se nostaa metsänhoidon kustannuksia.
Erityisesti taimikon varhaishoito on tärkeää tehdä ajallaan silloin, kun se tehdään konetyönä.

- Konekitkennälle ei ole usean vuoden aikaikkunaa. Sitä ei voi tehdä, jos vesakko on liian pientä tai suurta. Metsäsuunnitelman avulla on helppo määrittää sopiva aika konekitkennälle, Pitkäniemi kertoo.

Enemmän arvokasta tukkipuuta

Hoidetussa metsässä puusto pääsee kunnolla järeytymään. Kun taimikonhoito ja harvennukset tehdään ajallaan, kuitupuusta tulee arvokkaampaa tukkipuuta. Hoidetusta metsästä voidaan kiertoajalla saada jopa yli 100 kuutiota tukkipuuta enemmän hehtaarilta kuin hoitamattomasta metsästä.

- Hoidettu metsä on elinvoimainen ja terve. Hoidetussa metsässä puuston järeytyminen kuitupuusta tukkipuuksi nopeutuu ja kiertoaika lyhenee. Metsänomistajalle se tarkoittaa arvokkaan myyntipuun lisääntymistä sekä nopeammin suurempaa tiliä puun myynnissä, kun mietitään metsän tuottoa, kertoo UPM Metsänomistajapalveluiden lakipalvelupäällikkö Heikki Kalvila.

Auttaa suunnittelemaan tuloja ja menoja

Metsäsuunnitelma antaa kuviokohtaiset ehdotukset metsänhoitotoimille ja hakkuille seuraavalle kymmenelle vuodelle. Siitä näkee metsän arvioidut tulot ja kustannukset.

- Metsäsuunnitelma kertoo, miten puustopääoma kehittyy nyt ja tulevaisuudessa, kun suunnitellut toimet on tehty.

Metsäsuunnitelmassa ehdotetut hoitotyö- ja hakkuuehdotukset perustavat puustotietoihin. Ajantasainen metsäsuunnitelma poistaa epävarmuutta. Verkkopalvelun avulla oman metsäsuunnitelman tietoja pääsee tarkastelemaan helposti lukuina ja kartalla.

- Metsänomistajan on helppo tehdä päätöksiä metsänsä hoidossa. Hän pystyy omilla päätöksillään vaikuttamaan metsän tuottoon ja kannattavuuteen. Samalla hän voi varautua metsänhoitokustannuksiin.

Helppo sopia hoitotöistä ja hakkuista

Maastotyönä tehtävän metsäsuunnitelman ehdotukset eivät perustu ainoastaan automaattisiin tietokonemalleihin vaan asiantuntija ottaa myös ammattitaidollaan ja kokemuksellaan huomioon metsikkökuvion tarpeet. Metsäsuunnitelman teossa huomioidaan metsänomistajan yksilölliset tavoitteet ja tarpeet, mukaan lukien luontoarvot.

Metsänomistajan tavoitteen huomioiden metsäsuunnitelma auttaa parhaan ajankohdan valitsemisessa metsänhoitotoimille ja hakkuille.

Metsäsuunnitelmasta luotettavin tieto

Metsäsuunnitelmalla saadaan kaikista luotettavinta tietoa metsän tilanteesta, koska se perustuu yleensä maastokäynteihin. Lisäksi apuna käytetään ilmakuvia, laserkeilaustietoja, karttoja sekä erilaisia sähköisiä materiaaleja.

- Jos metsäsuunnitelmaa ei ole ollenkaan tai se on yli kymmenen vuotta vanha, metsäasiakasvastaavamme auttaa. Kannattaa kysyä tarjousta metsäsuunnitelman päivittämisestä. Metsäsuunnitelma on edullinen tapa huolehtia metsän hyvinvoinnista ja tuotosta. Lisäksi sen menot voi vähentää metsätalouden verotuksessa, Kalvila sanoo.

Mitä metsäsuunnitelma maksaa?

Metsäsuunnitelman hinta lasketaan yleensä metsätilasi sijainnin ja pinta-alan perusteella. Metsäsuunnitelman sisältö ja tarkka ja kiinteä hinta ilmoitetaan sinulle jo tilaushetkellä. Paikkakuntakohtaiset UPM Metsäsuunnitelman hintatiedot saat ottamalla yhteyttä ja kysymällä arviota oman tilasi metsäsuunnitelman hinnasta.

Metsäsuunnitelman tekeminen on verovähennyskelpoinen menoerä, joka kannattaa muistaa metsäveroilmoitusta laadittaessa. Arvonlisäverovelvollisena metsänomistajana saat vähentää metsäsuunnitelman tekemisen yhteydessä maksamasi arvonlisäverot alv-verotuksessa.

Metsäsuunnitelman hyödyt pähkinänkuoressa

  • Suunnitelman avulla suunnittelet ja hallinnoit metsäomaisuutesi hoitoa tehokkaasti.
  • Suunnitelma ehdottaa tulevat metsänhoito- ja hakkuutyöt kuviokohtaisesti seuraavalle kymmenvuotiskaudelle.
  • Se on helposti aina saatavilla: riittää vain, että kirjaudut UPM Metsä -verkkopalveluun.
  • Ehdoton työkalu sukupolvenvaihdoksessa.
  • Taimikonhoito ei viivästy, jolloin säästät kustannuksissa, joita myöhästyminen tuottaisi.
  • Hoidetussa metsässä puuston järeytyminen kuitupuusta tukkipuuksi nopeutuu ja kiertoaika lyhenee.
 

Tutustu metsäsuunnitelmaan videolla (1:30 min)


 

Katso tarkemmat tiedot ja hinnat UPM Metsäsuunnitelmasta: 

UPM Metsäsuunnitelma
KOKOELMA

UPM Metsäsuunnitelma

Lue lisää
 

 

Lue, miten metsävaratieto kerätään

Mitä on metsävaratieto?
Artikkeli | 03/10/2021 08:34:00 | 8 min

Mitä on metsävaratieto?

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää
Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo
Artikkeli | 4 min

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo

Lue lisää