Metsän harvennus – perusteet haltuun

Metsän harvennus luo perustan vahvalle ja kestävälle metsälle, mikä tarjoaa hyötyjä sekä omistajalle että ympäristölle. Harvennuksilla varmistetaan, että jäljelle jäävä puusto saa tarpeeksi valoa kasvaakseen järeäksi ja hyvinvoivaksi tukkimetsäksi.

Miksi metsän harventaminen on tärkeää? 

Metsän harventaminen on hakkuu, jossa harvennetaan osa puustosta niin, että jäljelle jää runkoluku, joka takaa parhaat kasvuedellytykset metsälle. Harvennuksessa poistetaan riukuuntuneet ja huonolaatuiset puut hyväkasvuisten puiden tieltä, jotta parhaat yksilöt saavat enemmän kasvutilaa, ravinteita ja valoa. 

Harventamisen ansiosta puut kasvavat laadukkaiksi tukkipuiksi, mikä tuo metsänomistajalle enemmän tuloja puukauppojen yhteydessä. Elinvoimainen metsä on myös vastustuskykyisempi ilmastonmuutoksen tuomia muutoksia vastaan, mikä takaa tuottavan metsän myös jatkossa. Ilmaston kannalta terveellä ja järeällä metsällä on tärkeä rooli, sillä se sitoo hiiltä paremmin, kuin hoitamaton metsä.  

Kuinka paljon metsää harvennetaan? 

Metsän harvennuksessa jäljelle jäävän puuston määrä riippuu monesta tekijästä, kuten kasvupaikan maaperästä, maantieteellisestä sijainnista, kasvatettavasta puulajista ja metsän kasvumenetelmästä. Harvennustarve ja jäljelle jäävä runkoluku määritellään aina tapauskohtaisesti metsän ominaispiirteiden perusteella. Jäljelle jäävän puun määrään vaikuttaa myös tietenkin se, onko kyseessä ensiharvennus vai toinen harvennus.  

Milloin on harvennuksen aika? 

Harvennuksissa oikea-aikaisuus on tärkeää, eli työn ajoituksella on merkitystä. Harvennuksen oikean hetken määrittäminen voi kuitenkin olla haastavaa, etenkin kokemattomammalle metsänomistajalle. Harvennuksien suunnittelussa ja ajoittamisessa kannattaakin kääntyä ammattilaisen puoleen. 

Tavallisesti metsää harvennetaan kolme kertaa sen kiertoajan aikana, neljä, jos taimikon harvennus lasketaan mukaan. Tarkkaa vuotta kullekin harvennukselle on mahdotonta antaa, vaan katse tulee suunnata puun latvustoon. Harvennus kannattaa tehdä silloin, kun puusto on niin tiheää, että puille on tehtävä lisää kasvutilaa, jotta ne saavat valoa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että harvennuksen aika on viimeistään silloin, kun latvustot ovat kiinni toisissaan.  

Tutustu aiheeseen tarkemmin: mistä tiedän, milloin on harvennuksen aika?

Hyödynnä metsäammattilaisen apua harvennuksien suunnittelussa 

Metsäasiakasvastaavamme auttavat, kun pohdit harvennushakkuun tarvetta metsässäsi. Suunnitteluvaiheessa metsäasiakasvastaava tekee kanssasi tai omatoimisesti metsäkäynnin, jonka tarkoituksen on arvioida harvennuksen ja muiden hoitotöiden tarve. Metsäammattilainen myös auttaa sinua arvioimaan tilannetta, mikäli olet epävarma, tarvitseeko metsäsi harvennusta. Saat metsäammattilaisiltamme tukea päätöksentekoon ja metsänhoitotöiden suunnitteluun.

 

Ota yhteyttä alueesi metsäasiakasvastaavaan

Miksi metsää kannattaa lannoittaa?
Artikkeli | 4 min

Miksi metsää kannattaa lannoittaa?

Lue lisää
Metsäsertifikaatit vastuullisen metsänhoidon perustana
Artikkeli | 6 min

Metsäsertifikaatit vastuullisen metsänhoidon perustana

Lue lisää
Hyvin hoidettua talousmetsää
Artikkeli | 5 min

Hyvin hoidettua talousmetsää

Lue lisää