Boorin puutos vaivaa monia metsiä – nestemäinen boorilannoite korjaa ketterästi kasvuhäiriöt

Boorin puute on hyvin yleinen vaiva erityisesti kuusikoissa. Boorin puutos ilmenee puuston kasvuhäiriöinä ja aiheuttaa merkittäviäkin laatu- ja kasvutappioita metsässä. Nestemäinen boorilannoite korjaa kasvuhäiriöitä jo yhden kasvukauden aikana.

Nestemäisen boorilannoitteen levittäminen on ketterää, sillä se voidaan tehdä metsurityönä niin pienille kuin isoille pinta-aloille ilman sen suurempia järjestelyjä, kuten boorin varastoimisen suunnittelua ja yhteislannoitusten järjestämistä. Metsuri levittää veteen sekoitettua nestemäistä boorilannoitetta moottoriruiskulla tasaisesti maan pintaan myös pienipiirteisillä kuvioilla.

UPM:n metsänlannoitusvalikoimaan nestemäisen boorilannoitteen levitys tuli UPM Metsän franchisingyrittäjien, Nälkäviulun Anssi Nykäsen ja Antti Ojalan ehdotuksesta.

— Meillä on entuudestaan hyviä kokemuksia metsurityönä tehtävästä nestemäisestä boorinlevityksestä. Tiedämme sen edut ja kysyntää riittää, joten oli luonnollista ehdottaa sitä osaksi UPM:n metsänlannoituspalveluja. Palvelu on otettu menestyksekkäästi käyttöön jo Itä-Suomen alueella, kertovat Nykänen ja Ojala.

Lannoitteita valmistavan Yara Suomen myyntipäällikkö Juho Räsänen tuntee boorilannoituksen hyödyt ja merkityksen puuston kasvussa.

— Boorin puutosta tavataan metsissä ympäri Suomen kaikilla puulajeilla. Erityisen tärkeää boorin puutteen korjaaminen on pellon metsityskohteilla ja vanhoilla kaski- ja laidunmailla. Boorin puutoksen korjaaminen lannoitteella on erittäin tärkeää, sillä boori on edellytys puun kasvulle ja laadukkaan tukkipuun kehittymiselle. Lisäksi boorilannoituksen kustannukset ovat todella pienet verrattuna sen hyötyihin, kertoo Räsänen.

Mistä tiedän, kärsiikö metsäni boorin puutoksesta?

Boorin puutos on yleistä erityisesti entisillä viljelymailla, kun kasketusta maaperästä on vähentynyt boori. Boorin puutos on erittäin yleistä kuusikoissa, mutta jonkin verran sitä näkyy myös koivikoissa ja männiköissä.

—Polven korkuisesta taimikosta boorin puutosta ei vielä välttämättä näe, mutta sen reunametsiä kannattaa tarkkailla. Jos niissä on havaittavissa monilatvaisuutta tai poikaoksaisuutta, niin todennäköisesti myös taimikko kärsii boorin puutteesta. Ensiharvennus- ja harvennusikäisessä metsikössä boorin puutoksen aiheuttamat vahingot voivat olla jo taloudellisesti tuntuvia. Pahimmillaan arvokkain tyvitukki joudutaan tekemään vaurioiden vuoksi kuiduksi, kertoo Ojala.

Boorin puutoksen tunnistamiseen voi pyytää myös apua, ja ravinnepuutoksen voi varmistaa neulasnäytteellä.

— Metsänomistaja voi pyytää metsäasiakasvastaavalta neuvoja ja opastusta boorinpuutoksen tunnistamiseen omalla metsäpalstallaan sekä mahdollista neulasnäytteen ottamista. Neulasanalyysilla voidaan varmistaa metsän ravinnetilanne. Näytteen saatetekstiin merkitään, onko kyseessä kivennäismaa vai turvemaa, sillä lannoitussuositukset tehdään kasvupaikan mukaan. Jos turvemaan paksuus on alle 30 cm, merkitään se neulasnäytteen saatetekstissä kivennäismaaksi, kertoo Räsänen.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa boorin puutoksen tunnistaa, sitä varmemmin merkittäviä kasvu- ja laatutappioita voidaan estää. Boorin puutos heikentää myös puuston pakkasen kestävyyttä. Paleltuminen ja neulasvauriot puolestaan heikentävät puun yhteyttämistä, mikä heikentää puun kasvua. Boorilannoitteen vaikutukset näkyvät puustossa jo seuraavan kasvukauden aikana: kasvuhäiriöt korjaantuvat ja laadukasta kasvua alkaa taas muodostua.   

 

Milloin ja miten boorilannoitteen levittäminen kannattaa tehdä?

Jos metsässä tai sen reunametsissä on merkkejä boorin puutteesta, kannattaa boorilannoite levittää mahdollisimman pikaisesti. Boorilannoitusta voidaan tehdä alle metrin taimikoista aina myöhempään harvennukseen saakka. Levitys tehdään sulan maan aikana.

Boorilannoitukseen booria tarvitaan maltillisesti.

— Nestemäisessä boorilannoituksessa käytettävä YaraVita BORTRAC 150 vaikuttaa nopeasti ja on helppo levittää. Tuotetta levitetään 10—15 litraa hehtaarille, jolloin booria per hehtaari tulee noin 1,5—2,25 kiloa. Vaikka määrä saattaa tuntua todella vähäiseltä, on se tutkitusti riittävä määrä puuston boorin turvaamiselle, kertoo Räsänen.

Vaikka nestemäistä booria on mahdollista levittää myös itse, on ammattilaiseen turvautuminen järkevää jo työn fyysisyydenkin puolesta.

—Nestemäisen boorin levittäminen sujuu asiaan koulutetulta metsurilta kätevästi, vaikka reppuruisku painaakin lähes 30 kiloa. GPS-seurantalaitteen ansiosta boorilla levitetyt alueet on helppo nähdä myös jälkikäteen, Ojala kertoo.

boorilannoittaminen-nalkaviulu.jpg

Metsuri levittää nestemäistä boorilannoitetta moottoriruiskulla. Mitä varhaisemmassa vaiheessa metsän boorinpuutoskohteet tunnistetaan, sitä vähemmän pysyviä kasvua alentavia muotovikoja ehtii muodostua.

 

Terveyslannoitukseen voi hakea Kemera-tukea

Boorilannoitus on terveyslannoitusta, joten ehdot täyttävälle kohteelle voi hakea Kemera-tukea. Myös neulasnäytteen keräämiseen ja analysointiin liittyvät kustannukset sisältyvät lannoituksen kokonaiskuluihin.

— Terveyslannoituksen Kemera-tuki on 30 % toteutuskustannuksista, mikä tekee investoinnista erittäin kannattavan. Huolehdimme tarvittaessa hakemuksesta asiakkaan puolesta, kertoo Nykänen.

Onko boorilannoitus ympäristöystävällistä?

Boori on kasveille välttämätön hivenaine, jota on Suomen kallio- ja maaperässä luontaisesti. Boorin puutos puolestaan koskettaa isoa osaa erityisesti Keski- ja Itä-Suomen kuusikoita, jolloin kuusikoiden kasvun parantaminen on myös ympäristön etu.

— Metsuri ja reppuruisku eivät itsessään kovin suurta hiilijalanjälkeä tuota, mutta boorilannoitteen aikaansaama puuston lisäkasvu lisää metsän hiilensidontaa, joten voisi sanoa, että boorilannoittaminen on ilmastoteko. Ympäristö huomioidaan myös siinä, että pohjavesialueille ei booria levitetä ja vesistöjen suojavyöhykkeet otetaan aina huomioon, summaavat Ojala ja Nykänen.

Myös itse boorilannoite on ympäristölle turvallinen tuote.

— Valmistamamme boorilannoite on turvallinen tuote, jonka käyttö on sallittua myös luomuviljelyssä. Boorilannoitteen vaikutusaika on pitkä, yleensä vähintään 10 vuotta, ja lannoitetta voi käyttää niin taimikkoihin kuin varttuneisiin metsiin, summaa Räsänen.

 


Kiinnostuitko boorilannoituksesta? Ota yhtyettä paikalliseen metsäasiakasvastaavaasi ja kysy lisää!

 
Metsänhoidon suositukset x 10
Artikkeli | 8 min

Metsänhoidon suositukset x 10

Lue lisää
UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia
Artikkeli | 8 min

UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia

Lue lisää
Vaali metsäsi hyvinvointia
Artikkeli | 1 min

Vaali metsäsi hyvinvointia

Lue lisää