Miksi puukauppoja tehdään?

10/14/2021 08:28:41

Tutustuin sosiaalisen median syövereissä mielenkiintoiseen viestiketjuun. Siinä metsänomistajat jakoivat omia vaikuttimiaan hakkuiden ja puukauppojen tekemiseen. Sain viesteistä lisää ymmärrystä siihen, miksi puukauppoja tehdään.

Sosiaalisesta mediasta löytämistäni viesteistä huokui vankka asiantuntemus metsän kierrosta ja tarvittavista metsänhoidon toimenpiteistä sen aikana. Metsätalouden kestävyyden ja metsänomistuksen ylisukupolvisuuden huomioiminen oli myös korkealla usean kirjoittajan ajatuksissa. Samoin se, että metsä on usein iso osa yksityisvarallisuutta. Siitä pidetään aktiivisesti huolta ja tuottoja kotiutetaan järkevästi mahdollistamaan arjen investointeja.

Esimerkkejä postauksissa mainituista hakkuiden syistä:

  • Hakkuilla turvaan metsän kasvua ja elinvoimaa.
  • Puukauppatuloilla rahoitimme eläkeläispariskunnalle asunnon oston kirkonkylältä.
  • Ostimme perheen nuorille opiskelija-asunnon opiskelupaikkakunnalta.
  • Hakkuilla haluan ylläpitää perintömetsän tuottokunnon tuleville sukupolville.
  • Metsätalous on perheemme elinkeino. Metsää on ostettu lainarahalla, tuottoa realisoin lainojen lyhennyksiin.
  • Perintöveron maksamiseen tarvitsen metsästä hakkuutuloja.
  • Puukauppatuloilla rahoitan erilaisten maa- ja kotitalouden investointeja.
  • Hoidettu, hyvinvoiva ja monimuotoinen metsä luo minulle henkistä hyvinvointia.

Oikein hyviä näkökulmia kaikki!

Näitä asioita pohtiessani huomaan, että yhteistyömme metsänomistajien kanssa on erityisen merkityksellistä. Puun ostajana voimme auttaa metsänomistajakumppaneitamme onnistumaan heille tärkeissä asioissa. Hakkuissa ja puukaupoissa ratkotaan todellakin mitä moninaisempia tarpeita!

Olemme myös vastanneet metsänomistajatarpeeseen yhdistämällä tekemiimme puukauppoihin ajankohtaiset metsänhoidon työt. Johtoajatuksenamme on tarjota metsänomistajalle kokonaisratkaisuja sekä mahdollisuus saavuttaa metsän paras kasvutuotto ja kilpailukykyinen metsätalouden tulos.

Mistä syntyy metsän paras kasvutuotto?

Metsän paras kasvutuotto saavutetaan tekemällä metsänkierron alkuvaiheen työt huolella ja oikeaan aikaan. Myöhemmissä vaiheissa on tärkeää estää lisääntyvät metsänhoidon kustannukset ja kiertoajan pidentyminen.

Kilpailukykyinen metsätalouden tulos tehdään metsänhoidolla

Metsätalouden kilpailukyisen tuloksen tärkeät osatekijät ovat kasvatettavan puuston järeyttäminen (erityisesti harvennushakkuin) sekä metsän uudistaminen sen kasvun hiipuessa.

Näillä toimenpiteillä hallitaan metsätalouden kustannuksia ja kerrytetään uudistushakkuuvaiheeseen arvokas, erittäin tukkivaltainen puusto. Metsä pysyy jatkuvasti tuottavana, elinvoimaisena ja kehitetyin metsänkäsittelymenetelmin myös hyvin monimuotoisena.

Metsien hakkuut ja puukaupat ovat siis osa järkevää metsätaloutta – aivan kuten metsänomistajat viestiketjussa monipuolisesti kuvaavat. Luulen, että tulevissa vastaavissa viestiketjuissa luemme yhtenä hakkuiden vaikuttimena myös ilmastopositiivisuuden. Hoidetut ja hyväkasvuiset metsäthän voivat olla myös merkittävä osaratkaisu nykyisiin ilmastohaasteisiin!

Tehtävässäni puumarkkinapäällikkönä mietin jatkuvasti hyviä kannustimia tehdä puukauppaa. Monesti ajatellaan, että innostuminen kumpuaa tuotemarkkinoista tai puun yksikköhinnasta. Nämä osatekijät ovat luonnollisesti tärkeitä edelleen. Nyt kuitenkin huomaan, että hakkuiden ja puukauppojen toteuttamisen näkökulmasta on paljon merkityksellisempiäkin asioita. Vaikkapa se, että tarjoamme metsänomistajalle jatkuvan avun onnistua omassa metsätaloudessaan. Usein se tarkoittaa ratkaisuja juuri hakkuun tarpeessa olevien sekä ajankohtaisten metsänhoitotöiden toteuttamisessa.

Metsät kasvavat joka vuosi ja metsänomistajien tilanteet vaihtelevat. Puukaupalle voi olla tarve minä hetkenä hyvänsä. Onneksi apua on saatavilla. UPM:n metsäasiakasvastaavien ja asiakaspalvelun asiantuntijuus tarjotaan metsänomistajien käyttöön. Olipa hakkuiden vaikutin mikä tahansa – me autamme!