Metsälahja kesyttää verokarhun

02/04/2022 14:12:27

Vuoden 2017 alussa tuli voimaan tuloverolakiin säädetty metsälahjavähennys. Uutta siinä on se, että metsää lahjaksi saaneelle henkilölle muodostuu tietyin edellytyksin lahjaveron perusteella vähennyspohjaa puun myyntitulon verotukseen.

Metsäkeskuksen laskurilla voit arvioida metsälahjavähennystä, johon metsätilan lahjoittaminen metsälahjansaajan oikeuttaa.

Olen 78-vuotias ja omistan Mikkelissä sijaitsevan 50 hehtaarin metsätilan. Minulla on yksi lapsi, ja minun on jo pitkään pitänyt lahjoittaa tila hänelle. Tilan arvo on noin 200 000 euroa. Kannattaako metsätilan lahjoittaminen vai pitäisikö se jättää perinnöksi?

Tilanne kuulostaa aika tavalliselta. Metsien siirto hallitusti seuraavalle polvelle on hyvää taloudenpitoa, kun perheen tilanne sen mahdollistaa.

Metsätilan sukupolvenvaihdos – ydinkysymykset

Metsätalouden vetovastuun vaihtaminen sekä rahoituksen ja verotuksen suunnittelu onnistuvat paremmin, kun luopuja ja jatkaja ovat saman pöydän ääressä. Monelle sukupolvenvaihdos on myös tunnepuolella merkittävä ja huojentava – jopa juhlallinen – kokemus.

Koska metsätilan lahjoitus on ollut teillä jo pitkään mielessä, se kyllä kannattaa toteuttaa. Sekin on hyvä uutinen, että metsälahja oikeuttaa metsälahjavähennykseen toisin kuin perintösaanto.

Minkälaisiin verovähennyksiin metsätilan lahjoittaminen lahjansaajan oikeuttaa?

Karkeasti sanoen metsälahjavähennyksessä on kyse siitä, että metsää lahjaksi saaneelle henkilölle muodostuu maksamansa lahjaveron perusteella vähennyspohja, jolla lahjansaaja voi alentaa puun myyntitulon verotustaan.

Metsälahjavähennys myönnetään kuitenkin vain niistä metsälahjoista, jotka ylittävät tietyn kynnysarvon. Tässä tapauksessa näin on.

Mikkelissä sijaitsevasta 50 hehtaarin ja 200 000 euron arvoisesta metsätilasta lahjavero olisi 22 100 € ja metsälahjavähennyspohja 31 935 €. Puun myynnin verosäästö 30 % verokannalla vähennyspohjasta olisi 9 580 €.

Verottaja ikään kuin antaa hyvitystä tuloverosta lahjaveroa vastaan. Verotettavaa puunmyyntituloa tarvitaan kaikkien muiden metsätalouden vähennysten jälkeen yhteensä 63 870 €, koska vähennystä voi tehdä verovuonna enintään 50 % metsätalouden puhtaasta pääomatulosta.

Vähennyspohja on käytettävä viimeistään 15. verovuotena sen vuoden jälkeen, jona metsätila on lahjoitettu.

Mitä muita asioita kannattaa huomioida metsätilaa lahjoittaessa?

Jos metsälahjansaaja haluaa maksaa lahjaverot puunmyyntituloilla ja tehdä siitä metsälahjavähennyksen, on huomioitava pari seikkaa.

Metsälahjansaajan tulee ensin varmistua siitä, että oikeus metsälahjavähennykseen on muodostunut samalle verovuodelle, jolloin metsälahjansaaja saa puunmyyntituloa. Ongelma liittyy lahjaverotuksen toimittamisen epämääräisen pitkään kestoon.

Oikeus metsälahjavähennykseen edellyttää, että lahjansaaja on maksanut metsästä määrätyn lahjaveron. Oikeus metsälahjavähennykseen syntyy sille verovuodelle, jona lahjavero maksetaan.

Jos kyseisen lahjaveron maksuerät kohdentuvat useammalle kalenterivuodelle, muodostuu metsälahjavähennyspohjaa jo sille  kalenterivuodelle, jonka aikana ensimmäinen maksuerä maksetaan.

Metsätilan aikainen lahjoittaminen parantaa lahjansaajan taloutta

Jos loput maksuerät maksetaan seuraavan kalenterivuoden puolella, päivitetään metsälahjavähennyspohja maksetun lahjaveron yhteismäärän perusteella. Verovuonna tehtävän vähennyksen on oltava vähintään 1 500 euroa.

Jos metsätilan lahjoittamisesta aiheutuvan lahjaveron maksuerien eräpäivät ajoittuvat lahjan saamista seuraavan kalenterivuoden puolelle, voi metsälahjavähennyspohjan muodostumista jouduttaa maksamalla verot jo lahjan saantivuoden aikana.

Lopuksi ripaus oikeustaloustiedettä. Lahjansaajan metsämäärän eli metsän arvon kasvaessa lahjaa kohti myös vähennysoikeuden tuoma suhteellinen säästö lahjaverosta voimistuu! Metsälahja kesyttää verokarhun -ilmiö sen käsittääkseni selittää.

Teksti on julkaistu Metsän henki 4/2021 -lehdessä.

Metsäsijoitusta ei tarvitse keksiä uudelleen – pörssisijoittaminen arkipäiväistyy
Blogi | 2 min

Metsäsijoitusta ei tarvitse keksiä uudelleen – pörssisijoittaminen arkipäiväistyy

Lue lisää
Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde
Artikkeli | 9 min

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde

Lue lisää
Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää