Ei aikaisen voittanutta

08/06/2020 10:45:59

Metsätilat siirretään seuraavalle polvelle tyypillisesti kaupalla, lahjana tai lahjaluonteisella kaupalla. Usein mainittu väite kuuluu, että toimeen kannattaa ryhtyä ajoissa. Ajoissa toimiminen riippuu pitkälti sen tarkoituksenmukaisuudesta.

Mitä hyötyä on tehdä metsätilan kauppa mahdollisimman ajoissa?

Tietyin edellytyksin metsätilan sukupolvenvaihdoskaupassa luovutusvoitto on verovapaa. Vain tässä tilanteessa kaupoista voi saada edut irti.

Jos lisäksi kauppahinta on enemmän kuin kolme neljäsosaa käyvästä hinnasta, ei luovutuksesta koidu ostajalle lahjaveroa, vaikka osa kaupan kohteesta siirtyisikin vastikkeetta.

Metsätilakauppa tarjoaa luopujalle erittäin edullisen aseman, jos kauppahinta metsätilasta tulee verovapaasti. Sen voi hyödyntää esimerkiksi eläke­tulojen lisänä, vanhuuden turvana tai vaikkapa asunnonvaihdossa.

Mitä nopeammin raha on käytettävissä, sitä enemmän siitä saa hyötyä. Jos kauppahinta metsätilasta jää velaksi ja on sovittu maksettavaksi erissä esimerkiksi kymmenen vuoden aikana, myös myyjän hyöty jaksottuu tälle ajalle.

Metsätilan ostaja saa kauppahinnan perusteella käyttöönsä metsävähennyksen, joka on 60 prosenttia metsään kohdistuvasta hankintamenosta.

Metsävähennys alentaa puun myynnin verorasituksen 30–34 prosentista 12–13,6 prosenttiin. Ero on silmiinpistävä.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa tilakaupoille ryhdytään, sitä pidempään puun kasvu hyödyttää ostajaa. Se auttaa tilan kauppahinnan maksamisessa ja kasvattaa ostajan varallisuutta.

Mitä plussaa aikainen lahjanluonteinen kauppa tarjoaa?

Lahjanluonteisessa kaupassa voidaan helposti säätää kauppahinta myyjän tarpeisiin ja ostajan maksuvalmiuteen sopivaksi.

Osa luovutuksesta on vastikkeetonta, mikä lisää saajan varallisuutta. Luovutuksen vastikkeelliseen osaan voidaan saada edellä kerrotut aikaisen metsä­tilakaupan edut.

Lisäbonus on, että puun kasvu hyödyttää saajan taloutta puhdasta kauppaa nopeammin. Luovutus jakaantuu sekä kaupan että lahjan verovaikutuksiin, kun kauppahinta on enintään kolme neljäsosaa käyvästä hinnasta.

Parantaako aiemmin saatu metsälahja saajan taloutta?

Lahjoituksessa luovuttajan varallisuus vähenee ja saajan lisääntyy. Luovuttajalla on avainrooli ajoituksessa. Kyse on siitä hetkestä, kun vanhemmat voisivat vähentää varallisuuttaan ja haluaisivat lisätä lastensa varallisuutta.

Se vaatii kuitenkin suunnitelmallisuutta. Muuten voi vierähtää helposti jopa kymmenen vuotta välitilassa aprikoiden. Aikaisen lahjan edut näkyvät puhtaasti lahjansaajan kukkarossa.

Metsälahjansaajalla on vuoden 2017 alusta alkaen ollut mahdollisuus metsälahjavähennykseen tietyin edellytyksin.

Lahjansaaja voi alentaa vähennyksellä puun myyntiveroa. Mikäli lahjakirja metsätilasta jää tekemättä, kuolintapauksessa metsätilan siirtoveroa kutsutaan perintöveroksi eikä siinä tunneta metsälahjavähennystä.

 

Teksti on aiemmin julkaistu Metsän henki 2/2020 -lehdessä.