Taimikonhoito on tuottoisa sijoitus

06/08/2023 07:58:02

Taimikonhoito pienentää tuhoriskejä taimikossa ja lisää hakkuutuloja. Uudistushakatun metsän viljelyn jälkeen ajallaan tehty taimikonhoito on paras lahja, jonka metsänomistaja voi metsälleen antaa.

Investoinnit taimikonhoitoon maksavat itsensä moninkertaisena takaisin 

Metsänhoito vaatii investointeja erityisesti alkuvaiheessa uudistushakkuiden jälkeen. Ne kuitenkin palkitsevat tekijänsä parempana metsän kasvuna. Kallein ja huonoin vaihtoehto kaikissa tilanteissa on jättää taimikonhoidot tekemättä.  

Esimerkkitapauksessa 4 hehtaaria hoidettua taimikkoa tuo metsän kiertoajan aikana metsänomistajalle lisätuloja n. 28 000 euroa enemmän verrattuna hoitamattomaan taimikkoon sisältäen taimikonhoidon kustannukset.  Kääntäen ajateltuna metsänomistaja aiheuttaa itselleen tuottotappiota 28 000 euroa, jos taimikot jätetään hoitamatta.  

Laske taimikonhoitolaskurilla arvioitu vaikutus tulevaisuuden tuottoihin

 
Taimikonhoitolaskuri.
Taimikonhoidon vaikutus tuottoon on laskettu taimikkona hoitamattoman ja hoidetun metsän tuottojen erotuksena. Esimerkkikuvassa on käytetty neljää hehtaaria.

Konkreettinen keino lisätä metsän kasvua

Kun punnitsee hakkuutuloista tai muusta lähteestä säästöön jääneiden rahojen käyttöä, kannattaa ensimmäisenä hyödyntää mahdollisuus investoida oman metsän taimikoiden elinvoimaisuuteen ja tuottavuuteen. Sijoitus on pitkäjänteinen ja erinomaisen tuottoisa.

Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan koko maata koskevassa tarkastelussa taimikoiden nykyistä aktiivisempi hoitaminen lisää metsänhoidon kustannuksia noin 560 miljoonaa euroa, mutta se toisi lähes 1700 miljoonaa euroa lisää kantorahatuloja seuraavan sadan vuoden aikana. Taimikonhoidon lisääminen tarkoittaisi jopa 34 miljoonan kuutiometrin lisäystä tukkipuun tuotokseen koko maan tasolla. Taimikonhoidon vastineeksi puuntuotos paranee niin, että sijoitetun rahan saa korkoineen takaisin.

Sama logiikka pätee myös perhemetsänomistajan metsätaloudessa. Taimikonhoitoon investoiminen lisää oman metsän kasvua ja erityisesti järeän tukkipuun osuutta tulevaisuudessa. Hyvin kasvaessaan nuoret metsät sitovat myös hiilidioksidia. Tuotto syntyy myyntikelpoiseksi kasvavan puun määrän lisääntymisestä sekä sen laadun parantumisesta.

Vähennä kulut verotuksessa  

On hyvä muistaa, että taimikonhoitojen kustannukset ovat metsätalouden verotuksessa vähennyskelpoisia, mikä parantaa sijoitustuottoa entisestään. Huom! Taimikonhoito on verotuksessa vähennyskelpoista ainoastaan, jos työn ostaa palveluna.

Yksityishenkilöiden on myös mahdollista saada pinta-alaperusteista valtion rahoitusta taimikonhoitojen toteutukseen eli Kemera-tukea. Nämä seikat tukevat taimikonhoidon taloudellista kannattavuutta. 

Tee itse tai osta palveluna – metsuri huolehtii sopivasta lehtipuuosuudesta

Kesä on hyvää aikaa käydä tarkastamassa oman metsän taimikoiden kunto. Mikäli edellisestä käynnistä on vierähtänyt jo useampi kesä, lehtipuuvesakko voi olla kasvanut viljeltyjen puiden pituiseksi vieden niiden elintilaa. Tällöin taimikonhoito on ajankohtainen.

Taimikonhoito soveltuu omatoimisen metsänomistajankin tehtäväksi, mutta yhä useammin raivaussahatyön tekee ammattimetsuri. Ammattilainen toteuttaa työn huomioiden taimikolle sopivan kasvatustiheyden, jättää 10–20 % lehtipuita havutaimikon sekaan sekä yhden suojatiheikön hehtaarille eläimien suojaksi. Lehtipuiden lisääminen kasvattaa luonnon monimuotoisuutta, mikä kasvattaa metsän vastustuskykyä muuttuvaa ilmastoa ja muita metsätuhoja vastaan. Löydät metsäsi taimikonhoitoehdotukset myös UPM Metsä -verkkopalvelusta, jonka kautta voit pyytää tarjouksen toteutuksesta. 

Pyydä tarjous taimikonhoidosta 

UPM Kasvu –kumppanina puukaupoista bonusta jopa 1,8 € kuutiolta

Kumppanuusasiakkaana sinulle nimetään henkilökohtainen metsäasiakasvastaava, jonka kanssa hoidat metsäomaisuuttasi suunnitelmallisesti ja kestävästi kohti tavoitteitasi metsänomistajana. Kumppanina sinulle maksetaan puukaupoista bonuksia, joita voit hyödyntää metsänhoitoon ja näin varmistaa metsän elinvoiman ja tuottavuuden myös tulevaisuudessa. Rahanarvoisin etujen lisäksi kumppanina pääset nauttimaan muista eduistamme, kuten mielenkiintoisista tapahtumistamme ja olet etusijalla taimitarhallamme viljeltyihin ensiluokkaisiin taimiin.  

 
Avoin mieli ja tutkittu tieto auttavat hakkuutavan valinnassa
Blogi | 4 min

Avoin mieli ja tutkittu tieto auttavat hakkuutavan valinnassa

Lue lisää
Hyvin hoidettua talousmetsää
Artikkeli | 5 min

Hyvin hoidettua talousmetsää

Lue lisää
3 vinkkiä raivaussahan ostamiseen
Artikkeli | 2 min

3 vinkkiä raivaussahan ostamiseen

Lue lisää