Kokeile taimikonhoitolaskurilla, kuinka paljon taimikonhoito vaikuttaa metsän tuleviin tuottoihin.

Valitse hoidettavan taimikon määrä (ha)

Taimikonhoidon vaikutus tuottoon on laskettu taimikkona hoitamattoman ja hoidetun metsän tuottojen erotuksena.

Hoidettu taimikko tuottaa enemmän tukkipuuta ja euroja metsänomistajalle tulevina vuosina.

Kasvatusketjujen vertailu on tehty Motti-ohjelmalla tuoreen kankaan kuusikossa Etelä-Suomessa. Hoidetussa metsässä tehdyt taimikon varhaisperkaus ja taimikon harvennus nopeuttavat puuston järeyskasvua ja lisäävät tulevien hakkuiden puustokertymiä. Hoidetun taimikon tuloksi on laskettu mukaan myös taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Metka-tuki. Hoitamattomassa metsässä taimikonhoitoa ei ole tehty, ja ensiharvennusta edeltää ennakkoraivaus. Laskenta sisältää oletusarvon, että tukkia kertyy hoitamattomassa metsässä vähemmän. Puun hinnat ovat vertailuissa yhtenevät. Metsänuudistamis- ja raivaustyökuluina on käytetty töiden keskimääräisiä kustannuksia.

 
 

Etkö löytänyt hakemaasi henkilöä tai paikkakuntaa? Ota yhteys asiakaspalveluumme 0204 16 5100 tai palvelukeskus@upm.com.

 

Tutustu taimikonhoitoon 

Taimikonhoidon tietopaketti metsänomistajalle
Artikkeli | 08/09/2022 06:00:00 | 9 min

Taimikonhoidon tietopaketti metsänomistajalle

Lue lisää
UPM Taimikonhoito
KOKOELMA

UPM Taimikonhoito

Lue lisää