Näin teet metsäveroilmoituksen kirjaukset verkkopalvelussa

Mitä metsäveroilmoituksen menoihin voi kirjata? Miten matkakulut merkitään? Mitä pitää muistaa hankintatyötä kirjatessa? Lue, miten metsäveroilmoituksen kirjaukset tehdään UPM Metsä -verkkopalvelussa.

Meno

 • Menon tulee liittyä metsätalouden tulon hankkimiseen tai sen ylläpitoon.
 • Osioon kirjataan esimerkiksi metsätaloustöissä käytettävien tarvikkeiden hankintamenot tai tiemaksut. Kuitit voi tallentaa kuvina tai dokumentteina, ja ne kannattaa numeroida tositteelle, verkkopalvelun selite-kenttään sekä omiin muistiinpanoihin. 
 • Kuitteja ei ole pakko liittää verkkopalvelun verotusosioon menon yhteyteen, eivätkä liitetyt kuitit lähde verottajalle metsäveroilmoituksen mukana. Kuitit ja tositteet tulee säilyttää verohallinnon ohjeiden mukaisesti.
 • ALV oletus on 24 %. Jos se on poikkeava (kuten esimerkiksi metsäalan lehdissä 10 %), niin voit muuttaa kirjausta tehdessäsi ALVin oikean suuruiseksi.
 • Mikäli metsänomistaja on saanut puukaupasta bonuksia (UPM Kasvu-kumppaniasiakas) ja käyttänyt niitä metsänhoitotöihin, merkitään menoksi metsänomistajan maksama loppusumma bonusvähennysten jälkeen.

Tulo

 • UPM:n kanssa tehdyistä puukaupoista maksetut suoritukset ovat automaattisesti näkyvissä verkkopalvelussa ja tiedot siirtyvät suoraan 2C- ja ALV-veroilmoitukselle.
 • Metsänomistaja kirjaa itse muut metsätalouden tulot. UPM:n henkilökunta ei pääse näkemään asiakkaan itse kirjaamia tuloja.
 • Verkkopalveluun kirjautuvat puukaupasta maksettuna suorituksena myös puukaupalta veloitetut metsänhoitotyöt. Niissä UPM:n metsänhoidon laskusaaminen on kuitattu puukaupan maksusuoritusta vastaan.
 • Hakkuun yhteydessä korjatut ja metsänomistajalle omaan käyttöön jäävien ns. ”isännän puiden” korjuukulujen lasku on kuitattu puukaupan maksusuoritusta vastaan. Nämä puukaupan maksusuoritukset näkyvät myös automaattisesti verkkopalvelussa.
 • Metsätalouden tuet ovat metsänomistajalle veronalaista tuloa ja se ilmoitetaan valitsemalla pystykaupan sijaan valikosta ”Metsätalouden tuet”.

Matka

 • Matkaksi luetaan mm. oman auton käyttö, jos matka liittyy metsätalouden tulon hankkimiseen ja tehdään esimerkiksi kotoa metsätilalle. Muutkin kulkuvälineet löytyvät valikosta, mutta henkilöauto on oletuksena.
 • Matkan muut kulut kohtaan voidaan merkitä sellaiset muut matkakulut, jotka täyttävät Verohallinnon vaatimukset liittyen metsätalouden harjoittamiseen.
 • Matkakulut voi ilmoittaa veroilmoitukselle kokonaismatkana eli esimerkiksi 10 matkaa kotoa metsätilalle a 200 km eli 10 x 200 km = 2000 km. Järjestelmä laskee tästä verotuksessa vähennettävän summan 0,30 € per km x 2000 = 600 eur. Säilytä oma ajopäiväkirja itselläsi, koska Verohallinto saattaa sitä pyytää nähtäväksi.

Poisto

 • Kun palvelu otetaan ensimmäisen kerran käyttöön, tulee vanhojen hankkeiden jäljellä olevat menojäännökset syöttää palveluun. Myös alkuperäinen hankintahinta syötetään tässä vaiheessa.
 • Vanhojen hankkeiden ALV oletus on 0%, koska ALV on kokonaisuudessaan vähennetty käyttöönottovuonna.
 • Uuden hankkeen osalta ALV oletus on 24 %, jonka mukaan ohjelma laskee arvonlisäveroilmoitukselle siirtyvän vähennyksen määrän. Oletusarvoa voi tarvittaessa muuttaa. Verkkopalvelu laskee automaattisesti menojäännöserän syötetyn poistoprosentin mukaisesti. 
 • Poistoprosentit ovat enimmäismäärinä oletuksina. Niitä voi halutessaan pienentää.

Hankintatyö

 • Osioon syötetään metsänomistajan tai perheenjäsenen tekemä hankintatyö, korjuu ja/tai kuljetus. Oletuksena on Verohallinnon ohjetaksat, ja eri puutavaralajit ovat valittavissa valikosta.
 • Huomioithan, että summat tulee syöttää kokonaisina lukuina eli ilman desimaaleja.

Metsävähennys

Meno- ja tuhovaraus

Metsälahjavähennys

 • Metsänomistaja voi vaatia metsälahjavähennystä, jos Verohallinnon ehdot vähennysoikeuteen täyttyvät, mutta tämä tehdään vasta sen jälkeen, kun Verohallinto on lähettänyt metsänomistajalle veroehdotuksen.
 • Metsälahjaverovähennystä ei merkitä metsäveroilmoitukselle.
Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä
Artikkeli | 5 min

Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä

Lue lisää
Metsänhoidon suositukset x 10
Artikkeli | 8 min

Metsänhoidon suositukset x 10

Lue lisää
Entistä paremmin suunniteltu
Artikkeli | 3 min

Entistä paremmin suunniteltu

Lue lisää