Metsätuhojen ehkäisy edellyttää hyvää metsänhoitoa

Metsää voi suojella tuhoilta hoitamalla metsää oikea-aikaisesti: tekemällä harvennukset ja uudistukset ajoissa ja pitämällä taimikoista huolta.

 

Jos hakkuita tehdään lämpötilan ollessa nollan yläpuolella, metsätuhoja voi ehkäistä käsittelemällä kannot ennakkotorjuntana juurikäävän varalta.

Jos kaatuneita ja vahingoittuneita puita on yli 20 mottia, ne pitää poistaa metsästä, jotta tuholaiset eivät leviä.

”Metsätuholaki uudistuu pian. Kuusien poiskorjaamisen aikarajaa kiristettäneen osassa Väli-Suomea. Männyn mottimääräinen raja puutavaran poiskuljettamiselle tullee nousemaan 50 kuutiometriin”, sanoo UPM Metsän metsänhoidon kehityspäällikkö Heli Viiri.

 
 

Metsätuhoja voi ehkäistä sekametsällä

Keskeistä metsätuhojen ehkäisemisessä on se, että valitaan kasvupaikalle sopivia lajeja ja lisätään sekametsän osuutta. Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus saattaa Viirin mukaan jopa lisätä tuhoriskejä.

”Jos metsässä kuljetaan 10–15 vuoden välein raskailla koneilla, tehdään juuristo- ja runkovaurioita, jotka altistavat puut tuholaisille.”

Aina metsätuhojen ehkäisy ei onnistu. Eniten metsätuhoja aiheuttavat elottomat tekijät, kuten myrskyt ja lumi. Tuhon aiheuttaja ei välttämättä selviä.

”Siksi tilastot ovat vääristyneitä varsinkin kirjanpainajan ja juurikäävän aiheuttamissa tuhoissa.”

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo
Artikkeli | 4 min

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
UPM valmistaa Suomessa laadukasta koivuvaneria
Artikkeli | 1 min

UPM valmistaa Suomessa laadukasta koivuvaneria

Lue lisää