Juurikääpä - havumetsiemme vahingollinen vitsaus

Mikä on juurikääpä ja mitä se tekee metsiemme puustolle? Miten juurikäävän leviämistä torjutaan? Kenen velvollisuus on huolehtia juurikääväntorjunnasta?

Juurikääpä on yksi maailman havumetsien pahimmista sienitaudeista. Suomessa esiintyy kaksi juurikääpälajia, kuusen ja männyn juurikääpä. Molempien osalta sijaitsemme niiden esiintymisalueiden pohjoisreunoilla. Maassamme juurikääpäsienet vahingoittavat mäntymetsiä etenkin Kaakkois-Suomessa ja kuusen osalta selvästi laajemmin eteläisessä ja keskisessä Suomessa,

Juurikäävän tai maannousemasienen laho leviää puurunkoon juuristosta. Rungon arvokkain tyviosa tuhoutuu ensin ja laajimmillaan, puun elinvoiman heiketessä puu harsuuntuu ja kuolee kokonaan.

Männyn juurikääpä, toiselta nimeltään tyvitervastauti, lahottaa ensin puun juuret ja pihkoittaa tyviosan. Puun vedensaanti estyy ja johtaa sen pystyyn kuivumiseen.

Kuusella tauti on erityisesti vanhojen metsien vitsaus. Männyn juurikääpää tavataan kaikenikäisistä metsistä. Nykyisin juurikääpäsienet aiheuttavat metsissämme vuosittain noin 45 miljoonan euron tappiot.

Juurikääväntorjunta on riskikohteilla pakollista

Vuonna 2016 säädetyn metsätuholain mukaan juurikäävän leviämisen torjunta on keskisen ja eteläisen Suomen riskikohteilla pakollista. Velvoite koskee touko-marraskuun välisenä aikana kivennäis- ja turvemailla tehtäviä kasvatus- ja uudistushakkuita tietyin tarkennuksin*.

Torjunta on metsänhakkaajan velvollisuus. Metsänhakkaajalla tarkoitetaan metsälain mukaan maanomistajaa tai hakkuuoikeuden haltijaa silloin kun hakkuuoikeus on luovutettu toiselle.

Juurikääpää torjutaan pääsääntöisesti levittämällä hakkuun yhteydessä havupuiden tuoreeseen kantopintaan kasvinsuojeluainetta, joka estää juurikääpäitiöiden pääsyn kaadetun puun kantoon ja juuriin sahauspinnan kautta. Torjuntamenetelmä voi olla myös puulajin vaihto lehtipuuksi uudistushakkuun jälkeen. Juurikääpäsieni on osa metsäluontoa ja sen kanssa pystytään toimimaan.

Puunkorjuu suhteellisen tasaisesti ympäri vuoden on kaikkien metsäalan toimijoiden edun mukaista. Puukaupan rytmi pysyy tasaisena ja metsänomistaja saa olosuhteiltaan erilaisista kohteista sen arvon mukaisen hinnan ja puukauppatuloa kohteen ominaisuuksien mukaisesti.

Juurikääväntorjunta vähentää hieman kesäaikaisen puukaupan tuottoja. Toisaalta kesäaikaisen kohteen puukaupallinen kiinnostavuus on torjunnan kustannusta merkittävämpi tekijä.

Suojelemme varallisuuttasi ja ehkäisemme juurikäävän leviämistä riskikohteiden kesäaikaisissa hakkuissa toteuttamalla juurikääväntorjunnan hakkuun yhteydessä. Se on varmin tapa, toteutuksena rationaalisinta ja edullisinta. Näin pidämme huolta metsäsi terveydestä ja tuotosta tulevina vuosina!

*Juurikääpää on torjuttava, jos riskialueella kivennäismaalla sijaitsevassa metsikössä on ennen hakkuuta mäntyä tai kuusta tai molempia yhteensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta. Turvemaalla torjunta on tehtävä kohteilla, joiden puuston tilavuudesta ennen hakkuuta on kuusta yli 50 prosenttia.

 

Taimikkotuhoista voit lukea tarkemmin Metsäkeskuksen artikkelista

 

Lue myös Johanna Haapalan myrskytuhoja käsittelevä blogikirjoitus

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Näin tarkastat metsätuhot talven jälkeen
Artikkeli | 4 min

Näin tarkastat metsätuhot talven jälkeen

Lue lisää
Metsätalouden hirvituhoihin on ratkaisu
Blogi | 4 min

Metsätalouden hirvituhoihin on ratkaisu

Lue lisää