Metsä

UPM Taimikonhoito

UPM Taimikonhoito nopeuttaa merkittävästi metsäsi kasvua, vähentää tulevaisuudessa sen hoitotarvetta ja parantaa metsätaloutesi kannattavuutta, kun ohjaat kasvun valituille puille.

UPM Taimikonhoito
UPM Taimikonhoito

UPM Taimikonhoito – anna arvon kasvaa 

Arvometsä kasvaa avarassa tilassa. Taimikonhoitoon panostamalla varmistat tulevaisuuden arvopuille niiden vaatiman tilan kasvaa ja kehittyä. Metsäsi kehittyy nopeammin ensiharvennusvaiheeseen ja saat metsästäsi varmemmin hakkuutuloja. 

Kuinka hyödyn palvelusta?

Saat metsällesi sopivimman taimikonhoitomenetelmän

Autamme sinua valitsemaan taimikollesi sopivimman metsänhoitomenetelmän, jotta taimikon tuottavuus olisi paras mahdollinen. Valikoimassa on niin koneellisia kuin miestyönä tehtäviä taimikonhoitomenetelmiä.

Varmistat metsäsi parhaimman kasvun

Taimikonhoidolla varmistat metsänviljelyn onnistumisen ja sitä myötä kannattavan metsänkasvatusketjun. Metsäsi kasvaa elinvoimaisena, sillä hoidetussa taimikossa kilpailu vähenee ja metsätuhoriskit pienenevät. Pituutta ja paksuutta nopeasti kasvavat puut välttyvät paremmin hirvieläin- ja lumituhoilta.

Haemme puolestasi mahdollista Kemera-tukea

Selvitämme, onko taimikonhoidolle mahdollista saada kestävän metsätalouden rahoitusta eli Kemera-tukea. Teemme rahoitushakemuksen ennen työn aloittamista ja toteutusselvityksen työn jälkeen. Saat tuen suoraan tilillesi.

Ohjaat metsäsi kasvua kestävästi

Taimikonhoito perustuu hyvän metsänhoidon suosituksiin, jotka ottavat huomioon myös metsän monimuotoisuuden.

Mitä UPM Taimikonhoito sisältää?

 • Taimikonhoitotarpeen toteamisen
 • Työmenetelmän valinnan taimikkokohtaisesti
 • Työsuunnitelman
 • Luontokohteiden huomioimisen
 • Kestävän metsätalouden rahoitustuen eli Kemeran tukikelpoisuuden selvittämisen
 • Kustannusarvion määrittämisen
 • Aloitusilmoituksen metsänomistajalle
 • Taimikonhoitotyöt metsurityönä tai koneellisesti suunnitelman mukaisesti
 • Taimikonhoitotyön laadunvarmistuksen
 • Mahdollisen Kemera-tuen hakemisen metsänomistajalle
 • Metsävaratiedon päivittämisen mahdolliseen UPM Metsäsuunnitelmaan
 • Asiakaspalautekyselyn

Taimikkokohtaisesti valittu hoitotoimenpide edesauttaa taimikon kasvua varhaisperkauksen tai taimikon perkauksen vaiheissa. Varhaisperkauksessa taimikon ympäriltä perataan kasvua haittaava lehtipuu ja tarvittaessa taimikkoa harvennetaan. Myöhemmin tehtävässä taimikon perkauksessa valitaan kasvatettava puusto ja taimikko harvennetaan sopivaan kasvatustiheyteen.

 

 

Katso videoita

 
 
 
 
 

Palvelun käyttö

Taimikon eri kasvuvaiheet

Ajankohta

Lumeton vuodenaika

Hinta

Alk. 320 €/ha

+ alv 24 %

Kysy tarjous