Milloin?

Kun haluat turvata metsäsi arvokkaiden luontokohteiden säilymisen ja rauhoittaa metsän toimenpiteiltä.

Miksi?

Saat korvauksen arvokkaasta luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta.

Hinta?

Pyydä tarjous metsänhoitopalvelusta alueesi metsäasiakasvastaavalta.

Katso yhteystiedot

 

Miksi metsänomistajan kannattaa hakea ympäristötukea?

Ympäristötuen avulla saat korvauksen suojelutyöstäsi. Voit hakea metsäkeskuksen Metka-tukea 10 vuoden määräaikaiseen suojeluun, kun metsässäsi on arvokkaita ja rauhoitettavia luontokohteita.  Autamme myös muissa suojeluvaihtoehdoissa.

Miten pääsen alkuun vapaaehtoisessa ympäristönsuojelussa?

Kun olet kiinnostunut vapaaehtoisesta suojelusta, autamme selvittämään kohteen tukikelpoisuuden ja haemme puolestasi Metka-tukea.

Minkälaisille kohteille voi hakea ympäristötukea?

Ympäristötuella rahoitettavat kohteet ovat ensisijaisesti puustoisia metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai monimuotoisuusarvoltaan merkittäviä elinympäristöjä.

Millä kriteereillä ympäristötukikohteita arvioidaan? 

Ympäristötukikohteen valinnalle lisäarvoa tuovat muun muassa metsälakikohteen tai suojelualueen läheisyys.  Tärkein valintakriteeri on metsien monimuotoisuudelle arvokkaat ominaisuudet, kuten lahopuusto ja vesistön luonnontilaisuus. Useimmiten ympäristötukikohteita ovat korvet, lehdot, pienvesien lähiympäristö sekä monimuotoisuusarvoltaan merkittävät runsaslahopuustoiset kangasmetsät.

 

Mitä vastuullisuusvaikutuksia metsänsuojelulla on?

1. Lisää metsälajien monimuotoisuutta

Metsänsuojelu tuottaa elinympäristöjä lajeille, joiden uhanalaistuminen on seurausta tehokkaasta metsien käytöstä.

2. Turvaa uhanalaisten luontotyyppien säilymisen 

Metsänsuojelu säilyttää harvinaiset ja arvokkaat metsäkohteet myös tuleville sukupolville.

3. Varmistaa ekosysteemipalveluiden jatkuvuuden

Metsänsuojelu säilyttää metsän arvon esimerkiksi virkistys- tai sienestyspaikkana.

 
 

Mitä palvelu sisältää?

 
  • Kohteen tukikelpoisuuden arviointi
  • Maastoarvion tekeminen
  • Metka-tukihakemuksen tekeminen
  • Metsäkeskus maksaa metka-tuen asiakkaalle
  • Metsävaratiedot päivitetään ympäristötukipäätöksen mukaiseksi
 

Ota yhteyttä alueesi metsäasiakasvastaavaan.

Katso yhteystiedot

 

Hoida metsäasiasi vaivattomasti verkossa.

Siirry palveluun

 

Jätä yhteydenotto- tai
tarjouspyyntö.

Siirry lomakkeelle

 

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Katso yhteystiedot

 


 
 

Huomasitko myös nämä palvelut?

Kulotus
KOKOELMA

Kulotus

Lue lisää
UPM Metsäsuunnitelma
KOKOELMA

UPM Metsäsuunnitelma

Lue lisää
UPM Metsätie
KOKOELMA

UPM Metsätie

Lue lisää