Artikkeli | 05/20/2021 12:20:35 | 3 min Lukuaika

Lehtipuiden lisääminen parantaa puuston kasvua, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastokestävyyttä

UPM aikoo kaksinkertaistaa lehtipuuston määrän omissa metsissään Suomessa.

Lehtipuiden lisääminen parantaa metsän kasvua ja tuottoa sekä monipuolistaa metsälajistoa. Luonnon monimuotoisuuden myötä metsät kestävät paremmin muuttuvia ilmasto-olosuhteita ja pysyvät terveempinä.

”Tavoitteen myötä lehtipuuston osuus nousee viidesosaan kokonaispuustosta koivulle soveltuvissa kohteissa. Lehtipuun määrän kasvattaminen vahvistaa puustoa ja metsälajeja ja parantaa metsien valmiutta ilmastonmuutoksen aiheuttamia sääilmiöitä ja hyönteistuhoja vastaan”, UPM:n metsätalousjohtaja Risto Laaksonen sanoo.

Tavoitteena positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Hänen mukaansa lehtipuuosuuden lisääminen nykyisestä lisää nykytiedon valossa myös havupuiden kasvuvoimaa. Samalla monipuolistuva metsälajisto lisää lajien välistä kilpailua. Tämä luo ekosysteemiin tasapainoa vähentäen riskiä yksittäisten lajien ylivallalle ja niiden aiheuttamille vahingoille.

Koivun ohella taimitarhalla on kasvatettu myös tammea ja tervaleppää, joiden avulla voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Taimitarhalla vuosikymmenien kokemus tuotekehityksestä

Lehtipuun lisäämisen toteuttamiseksi taimikonhoitoa ja metsien harvennusta koskevat ohjeet on muutettu. UPM:n omalla taimitarhalla Joroisissa on valmistauduttu määrätietoisesti etenkin rauduskoivun taimien tuotannon lisäämiseen jo usean vuoden ajan. Koivun ohella tarhalla on kasvatettu tänä vuonna myös pieniä määriä tammea ja tervaleppää, joiden avulla voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Tuottoa taimikonhoidolla

Metsien harvennusta koskeva ohjeistus on myös tärkeässä roolissa, koska siinä ratkaistaan missä suhteessa puulajeja metsissä kasvaa. Jatkossa ohjeistus painottaa sopivilla kasvupaikoilla toimenpiteitä lehtipuiden lisäämisen eduksi. Taimitarhalla ja omilla metsillä onkin tärkeä rooli metsänhoidon kehittämisessä ja henkilöstön koulutuksessa.

Lue lisää metsäliiketoiminnastamme

Monimuotoisuudesta turvaa tulevaisuuteen

Hyvinvoiva, monipuolinen metsä takaa puupohjaisten tuotteiden laadukkaan puuraaka-aineen. Samalla luonnon monimuotoisuus ja metsäluonnon tila paranevat. 

Laaksosen mukaan viisaat puulajivalinnat varmistavat koko perustan tulevaisuuden biotaloudelle. Useammat lajit tarjoavat mahdollisuuksia laajentaa puupohjaisten tuotteiden valikoimaa, ja elinvoimaiset sekametsät kasvattavat myös ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tärkeää hiilinielua.

”Havupuuvaltaisissa metsissä harvalukuisempien lehtipuiden merkitys on aiemmin korostunut ympäristöohjeissa esimerkiksi säästö- ja lahopuina. Nyt niiden rooli on keskeinen myös sopeutuessamme tulevaisuuteen, jossa luonnon olosuhteet muuttuvat”, Laaksonen muistuttaa.

UPM on maailman ensimmäinen metsäyhtiö, joka on asettanut tavoitteen parantaa todennetusti metsäluonnon tilaa omissa metsissään Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Lehtipuuston lisääminen edistää omalta osaltaan tätä tavoitetta.

Teksti: Timo Nykänen

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
Päivä UPM:n metsänhoitajan elämässä
Artikkeli | 4 min

Päivä UPM:n metsänhoitajan elämässä

Lue lisää