UPMMetsä

Taimikon perkaus ja taimikonhoito

Taimikonhoitoa voidaan tehdä koneellisesti tai metsurityönä. Nuoressa taimikossa tehdään varhaisperkaus ja lopullinen taimikon harvennus kasvatustiheyteen tehdään varttuneessa taimikossa. Taimikonhoitotöissä huomioidaan myös metsäluonnon monimuotoisuus.

 

Taimikon varhaisperkaus on ajankohtaista noin viiden vuoden kuluttua taimien istutuksesta tai kylvöstä. Varhaisperkauksen tavoitteena on varmistaa istutettujen puiden elintila poistamalla haittaava puusto läheltä. Työn voi tehdä metsurityönä tai koneellisesti kitkevällä perkaajalla.

Metsän eläinten ravintokasvit sekä metsän monimuotoisuutta ylläpitävät puut ja pensaat jätetään kasvamaan varhaisperkauksessa sekä lopullisessa taimikon harvennuksessa.

Kuusen uudistusaloilla voidaan taimikon varhaisperkaus toteuttaa reikäperkauksena. Siinä kasvatettavan puun ympäriltä poistetaan taimen kasvua haittaava puusto 1,0–1,2 metrin säteeltä.

Lopullinen taimikon harvennus tehdään puuston ollessa 3–4 metrin mittaista. Tavoiterunkoluku on 2000-3000 runkoa hehtaarille, josta lehtipuun osuus on noin 10 prosenttia. Kasvatettava lehtipuu nostaa puuston kokonaistuottoa sekä ylläpitää metsän monimuotoisuutta. Lisäksi emäksinen lehtipuukarike on tärkeää maaperän eliöiden hajotustoiminnalle, josta vapautuu ravinteita puiden käyttöön lisäten niiden kasvua.

Perkaus- ja taimikonhoitotarpeiden määrittelyssä UPM:n metsäasiakasvastaava antaa sinulle parhaan arvion hoitotoimenpiteiden ajankohdasta sekä kiinteähintaisen tarjouksen toteutettavasta työstä.

 

Tutustu UPM Taimikonhoito palveluun