Tuottoa taimikonhoidolla: varhaisperkaus ja harvennus

Taimikonhoitoa voidaan tehdä koneellisesti tai metsurityönä. Nuoressa taimikossa tehdään varhaisperkaus ja lopullinen taimikon harvennus kasvatustiheyteen tehdään varttuneessa taimikossa. Tutkimusten mukaan taimikonhoidon ansiosta voidaan saada jopa 30 % enemmän tukkipuuta.

 

Taimikonhoidolla annetaan viljellyille taimille tilaa kasvaa ja menestyä. Kun metsä kasvaa, se sitoo tehokkaasti hiiltä. Tutkimusten mukaan taimikonhoidon ansiosta voidaan saada jopa 30 % enemmän tukkipuuta.

Taimikonhoito tehdään kaksi kertaa

Taimikonhoito tehdään kaksi kertaa: ensin tehdään varhaisperkaus ja hieman myöhemmin taimikon harvennus. Molemmissa taimikonhoidon vaiheissa varmistetaan se, että metsässä säilyy myös lehtipuuta. Se lisää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa metsän kasvua.

Taimikon varhaisperkaus on ajankohtaista noin 4—6 vuoden kuluttua taimien istutuksesta tai kylvöstä. Varhaisperkauksen tavoitteena on varmistaa istutettujen puiden elintila poistamalla haittaava puusto läheltä. Työn voi tehdä metsurityönä tai koneellisesti kitkevällä perkaajalla.

Metsän eläinten ravintokasvit sekä metsän monimuotoisuutta ylläpitävät puut ja pensaat jätetään kasvamaan varhaisperkauksessa sekä lopullisessa taimikon harvennuksessa.

Kuusen uudistusaloilla voidaan taimikon varhaisperkaus toteuttaa reikäperkauksena. Siinä kasvatettavan puun ympäriltä poistetaan taimen kasvua haittaava puusto 1,0–1,2 metrin säteeltä.

Toinen taimikonhoito on ajankohtaista, kun taimikko on 4—6 metriä pitkä. Tavoiterunkoluku on 2000-3000 runkoa hehtaarille, josta lehtipuun osuus on noin 10 prosenttia. Kasvatettava lehtipuu nostaa puuston kokonaistuottoa sekä ylläpitää metsän monimuotoisuutta. Lisäksi emäksinen lehtipuukarike on tärkeää maaperän eliöiden hajotustoiminnalle, josta vapautuu ravinteita puiden käyttöön lisäten niiden kasvua.

Perkaus- ja taimikonhoitotarpeiden määrittelyssä paikallinen metsäasiakasvastaava antaa sinulle parhaan arvion hoitotoimenpiteiden ajankohdasta sekä kiinteähintaisen tarjouksen toteutettavasta työstä.

 

Miltä taimikonhoito näyttää 11-vuotiaassa taimikossa? Katso video (2:02 min)


Tutustu UPM Taimikonhoito palveluun

UPM Taimikonhoito
Palvelut | 03/22/2021 07:43:00 | 4 min

UPM Taimikonhoito

Lue lisää
”FSC:n myötä saimme siunauksen sille, että olemme tehneet oikeita valintoja”
Artikkeli | 7 min

”FSC:n myötä saimme siunauksen sille, että olemme tehneet oikeita valintoja”

Lue lisää
Uusi laskuri näyttää, kuinka taimikon hoito vaikuttaa tuottoihin
Artikkeli | 1 min

Uusi laskuri näyttää, kuinka taimikon hoito vaikuttaa tuottoihin

Lue lisää
Uusi taimien istutussuositus lisää metsiin lehtipuuta
Artikkeli | 1 min

Uusi taimien istutussuositus lisää metsiin lehtipuuta

Lue lisää