UPM muuttaa taimikonhoito- ja harvennusohjeitaan lehtipuuosuuden kaksinkertaistamiseksi

12/17/2020 08:26:43

UPM julkaisi keväällä tavoitteen kasvattaa yhtiön omistamien metsien lehtipuuosuuden 20 %:iin omistamissaan metsissä Suomessa. Koko Suomen, ja myös UPM:n omistamat metsät, ovat havupuuvaltaisia, ja niissä kasvaa lehtipuita noin 10 % kokonaispuustosta.

”Ilmastonmuutos edellyttää metsätalouden käytäntöjen muuttamista. Nykytutkimuksen valossa lehtipuuosuuden lisääminen parantaa metsän kasvua ja tuottoa sekä parantaa lehtipuuta hyödyntävien metsälajien, kuten kanalintujen, elinolosuhteita. Samalla metsän ilmastokestävyys paranee”, kertoo UPM:n metsätalousjohtaja Risto Laaksonen.

”Talousmetsien monimuotoisuuden lisääminen on osa UPM:n 2030 tavoitteita, ja samalla lisäämme teollisuudelle tärkeän koivun kotimaista raaka-ainepohjaa”, Laaksonen jatkaa.

Muutoksia ohjeistukseen

Jalostetusta koivunsiemenestä UPM:n taimitarhalla tuotettujen taimien viljelyä laajennetaan soveltuvilla kasvupaikoilla. Lisäksi lehtipuiden osuutta tullaan lisäämään muuttamalla taimikonhoidon ja harvennushakkuiden ohjeita. Uudet ohjeet otetaan käyttöön UPM:n omistamissa metsissä koulutusten jälkeen, ja niiden vaikutukset tulevat välittömästi näkyviin toimenpiteissä.

1990-luvulla alkanut metsien käsittelytapojen muutos kohti yhä monimuotoisempia talousmetsiä jatkuu. Taloudellisten tavoitteiden rinnalle tulleet monimuotoisuustavoitteet ja -toimenpiteet ovat edistäneet metsäluonnon monimuotoisuutta, ja edellytykset muutoksen jatkumiselle edelleen paranevat metsien lehtipuuosuutta kasvattamalla. Puuntuotannon tehokkuudesta ei tingitä, vaan tavoitteet ovat yhteensovitettavissa suomalaisissa talousmetsissä.

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde
Artikkeli | 9 min

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde

Lue lisää
UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia
Artikkeli | 8 min

UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia

Lue lisää
Taimikonhoito on tuottoisa sijoitus
Blogi | 4 min

Taimikonhoito on tuottoisa sijoitus

Lue lisää