UPMMetsä

UPM muuttaa taimikonhoito- ja harvennusohjeitaan lehtipuuosuuden kaksinkertaistamiseksi

12/17/2020 08:26:43

UPM julkaisi keväällä tavoitteen kasvattaa yhtiön omistamien metsien lehtipuuosuuden 20 %:iin omistamissaan metsissä Suomessa. Koko Suomen, ja myös UPM:n omistamat metsät, ovat havupuuvaltaisia, ja niissä kasvaa lehtipuita noin 10 % kokonaispuustosta.

”Ilmastonmuutos edellyttää metsätalouden käytäntöjen muuttamista. Nykytutkimuksen valossa lehtipuuosuuden lisääminen parantaa metsän kasvua ja tuottoa sekä parantaa lehtipuuta hyödyntävien metsälajien, kuten kanalintujen, elinolosuhteita. Samalla metsän ilmastokestävyys paranee”, kertoo UPM:n metsätalousjohtaja Risto Laaksonen.

”Talousmetsien monimuotoisuuden lisääminen on osa UPM:n 2030 tavoitteita, ja samalla lisäämme teollisuudelle tärkeän koivun kotimaista raaka-ainepohjaa”, Laaksonen jatkaa.

Muutoksia ohjeistukseen

Jalostetusta koivunsiemenestä UPM:n taimitarhalla tuotettujen taimien viljelyä laajennetaan soveltuvilla kasvupaikoilla. Lisäksi lehtipuiden osuutta tullaan lisäämään muuttamalla taimikonhoidon ja harvennushakkuiden ohjeita. Uudet ohjeet otetaan käyttöön UPM:n omistamissa metsissä koulutusten jälkeen, ja niiden vaikutukset tulevat välittömästi näkyviin toimenpiteissä.

1990-luvulla alkanut metsien käsittelytapojen muutos kohti yhä monimuotoisempia talousmetsiä jatkuu. Taloudellisten tavoitteiden rinnalle tulleet monimuotoisuustavoitteet ja -toimenpiteet ovat edistäneet metsäluonnon monimuotoisuutta, ja edellytykset muutoksen jatkumiselle edelleen paranevat metsien lehtipuuosuutta kasvattamalla. Puuntuotannon tehokkuudesta ei tingitä, vaan tavoitteet ovat yhteensovitettavissa suomalaisissa talousmetsissä.

Muista 3 asiaa, kun vierailet metsätyömaalla
Artikkeli | 1 min

Muista 3 asiaa, kun vierailet metsätyömaalla

Lue lisää
Miksi hakkuita ei voi tehdä ennakkoon?
Artikkeli | 2 min

Miksi hakkuita ei voi tehdä ennakkoon?

Lue lisää
Kestävän metsätalouden perusteet
Artikkeli | 3 min

Kestävän metsätalouden perusteet

Lue lisää