UPM:n uusi metsävastuullisuusohjelma tukee myös metsänomistajien vastuullista metsänhoitoa

03/01/2022 09:05:02

UPM julkistaa uuden, vuoteen 2030 asti ulottuvan metsävastuullisuusohjelman. Maailmanlaajuinen ohjelma ohjaa yhtiön puunhankintaa globaalisti ja koskee UPM:n omia metsiä Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä puuviljelmiä Uruguayssa.

Ohjelma ylittää nykyiset standardivaatimukset, ja sen toimenpiteet vaikuttavat myönteisesti kaikkiin kestävän metsätalouden osa-alueisiin: ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, maaperään, vesistöihin ja toiminnan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

”Ilmastonmuutos ja lajikato ovat aikamme suurimpia haasteita”, toimitusjohtaja Jussi Pesonen sanoo. ”UPM on vuosikymmenten ajan kehittänyt metsienkäyttöä uusimman tiedon ja hyviksi todettujen käytäntöjen pohjalta, ja olemme oppineet matkan varrella paljon. Uusi metsäohjelmamme kirittää meitä entisestään. Haluamme olla kestävän metsänhoidon edelläkävijä, joka omien metsien vastuullisen hoidon lisäksi tukee muita metsänomistajia vastuullisuustavoitteissa. Yhteistyöllä ja konkreettisilla toimilla voimme tehdä 2020-luvusta kestävän kasvun vuosikymmenen”, Pesonen toteaa.

UPM on ollut uranuurtaja vastuullisen metsänhoidon kehittämisessä. Yhtiön vuonna 1998 käynnistämä monimuotoisuusohjelma oli alan ensimmäinen. Yhtiö sitoutui ensimmäisten joukossa myös YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja sen myötä ilmastopositiiviseen metsänhoitoon sekä biodiversiteetin lisäämiseen yhtiön metsissä Suomessa. Metsäluonnon monimuotoisuuden kehityksellä on suora yhteys myös johdon palkitsemiseen. Positiivinen vaikutus metsäluonnon monimuotoisuuteen yhtiön omissa metsissä Suomessa on sisällytetty UPM:n pitkän tähtäimen kannusteohjelmaan.

Metsävastuullisuusohjelmassa on myös uusia yhteistyöhankkeita, kuten yhteistyö Sääksisäätiön kanssa suurten petolintujen, muun muassa uhanalaisten mehiläishaukan ja hiirihaukan pesimäreviirien kehittämiseksi. Suomessa olemme laskeneet puunhankinnan ilmastopäästöt niiden kehityksen seuraamiseksi, ja kehitämme metsänhoidon menetelmiä metsien sopeuttamiseksi ilmastonmuutokseen. Lisäksi olemme sitoutuneet varmistamaan kaikkialla, että metsämme kasvavat käyttöä enemmän.

Maaperän, veden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta toteutamme vuodesta 2022 alkaen useita eri hankkeita ja kehitämme vaikuttavuuden seurantaa. Jokaisen puunhankinta-alueen tavoitteena on turvata maaperän tuottokyky ja vesien hyvä tila sekä varmistaa, että olemme vastuullinen toimija läpi hankintaketjun.

Uusi metsävastuullisuusohjelmamme tukee vastuullista metsien hoitoa laajasti, sillä haluamme hoitaa myös metsänomistaja-asiakkaidemme metsiä samalla asiantuntemuksella ja kestävillä käytännöillä kuin UPM:n omistamia metsiä.

Lisätietoja antaa:
sidosryhmäjohtaja Sami Oksa, UPM Metsä, puh. 020 416 4648

EM-kisoihin matkaavat taimet lähtövalmiina – urheilija Jessica Kähärä vieraili taimitarhallamme
Artikkeli | 2 min

EM-kisoihin matkaavat taimet lähtövalmiina – urheilija Jessica Kähärä vieraili taimitarhallamme

Lue lisää
Pysähtyykö metsäkato? Häviävätkö laittomat hakkuut?
Blogi | 3 min

Pysähtyykö metsäkato? Häviävätkö laittomat hakkuut?

Lue lisää
Ovatko metsät avain parempaan tulevaisuuteen?
Blogi | 3 min

Ovatko metsät avain parempaan tulevaisuuteen?

Lue lisää