PEFC-ryhmämme auditioinnin tulos hyvä

01/31/2017 11:20:00

Inspecta Sertifiointi teki PEFCTM-auditoinnin UPM:n omissa ja UPM:n PEFC-metsäsertifiointiryhmän metsissä marraskuussa 2016. Auditoijat arvoivat toimintaamme verrattuna kahteen standardiin: ”PEFC metsäsertifioinnin toteutustavat” ja ”Suomen PEFC-metsänhoitostandardi” sen 28 kriteerin osalta. Viiden kriteerin toteutumisessa auditoijat havaitsivat puutteita, joista kirjattiin niin sanotut lievät poikkeamat. Toteutamme korjaavat toimenpiteet pikimmiten.

Koneurakointi Tammisen kuljettaja Janne Majaniemi ja Inspectan auditoija Klaus Yrjönen keskustelemassa korjuun ohjeistuksesta ja motokuljettajan työn vaatimuksista UPM:n Valkeejärven tilan siemenpuuhakkuulla Ruovedellä. 

Auditoijat kävivät läpi sekä UPM:n yksityisten metsänomistajien PEFC-ryhmän että yhtiön omien metsien sertifikaatin hallintoa ja arvioivat toimintaamme maastossa 15 eri kohteessa. Auditointi tehtiin keskushallinnon lisäksi viiden eri paikallistoimistomme alueella: Rauma, Ruovesi, Ähtävä, Pielavesi ja Juva.

Auditoinnin maastokohteina oli käynnissä olevia työmaita: hakkuu, muokkaus, metsurityöt, kunnostusojitus sekä vuosina 2015 ja 2016 valmistuneita kohteita, joissa on arvokkaita elinympäristöjä, erityisiä lajeja, rantaa, muinaisjäännöksiä tai muuta erityistä.

15 maastokohteesta seitsemän sijaitsi yksityismetsänomistajien mailla ja kahdeksan yhtiön mailla. Toimintamme näissä kohteissa oli vaatimusten mukaista 24 kriteerin osalta. Puutteita havaittiin kriteerien 3, 13, 22 ja 30 toteutuksessa:

  • uudenlaisen ympäristöselvityksen käyttöönotto silloin kun metsänkäyttöilmoitusta ei tehdä, esimerkiksi sähkölinjojen vierimetsien hakkuu
  • kulotuksia ja luonnonhoidollisia polttoja ei oltu tehty
  • ensiapukoulutuksessa- ja -osaamisessa oli puutteita
  • muinaisjäännöksen vaurioittaminen

Korjaavat toimenpiteet näiden havaittujen puutteiden ja niistä kirjattujen poikkeamien korjaamiseksi suunnittelemme ja toteutamme pikimmiten.

Yhtiön koko metsäomaisuus on PEFC-sertifioitu. PEFC-ryhmäämme on liittynyt 2 430 metsänomistajaa. Heidän PEFC-sertifioitujen metsiensä pinta-ala on 343 200 hehtaaria. Kriteerien mukainen toiminta kaikilla näillä alueilla on sekä metsänomistaja-asiakkaillemme että tehdasasiakkaillemme osoitus sitoutumistamme vastuulliseen toimintaan. 

 

Lue myös

Laadunarviointi on toiminnan kehittämisen työkalu
Blogi | 01/18/2017 07:00:00 | 5 min

Laadunarviointi on toiminnan kehittämisen työkalu

Lue lisää
Metsäsertifioinnilla edistetään kestävää kehitystä
Blogi | 08/01/2013 10:29:00 | 3 min

Metsäsertifioinnilla edistetään kestävää kehitystä

Lue lisää