Yhteismetsä

Yhteismetsä on kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen sen osakkaiden hyväksi.

Yhteismetsän osakkaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat, jotka muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. Metsänomistaja voi liittää yhteismetsään oman kiinteistönsä metsäalueen, jota vastaan hänen kiinteistönsä saa liitettävän alueen arvoa vastaavan määrän yhteismetsäosuuksia. Yhteismetsän osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osakaskunnan velvoitteista. Yhteismetsälaki ja yhteismetsän ohjesääntö ohjaavat yhteismetsän käyttöä ja hallintoa.

Yhteismetsien avulla voidaan ehkäistä metsätilojen pirstoutumista ja muodostaa suurempia metsäkokonaisuuksia, jotka taas luovat hyvät edellytykset metsätalouden kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiselle. Myös luonnon monimuotoisuuden huomioiminen onnistuu usein isommilla metsäalueilla helpommin kuin pienillä metsätiloilla. Yhteismetsä sopii myös omistusjärjestelyihin perikunnille ja sukupolvenvaihdostilanteisiin, kun tilaa ei haluta pilkkoa pieniin osiin.

Yhteismetsä on erillinen verovelvollinen ja maksaa tuloverot yhteismetsän saamista tuloista. Yhteismetsän jako-osuudet ovat osakkaille verotonta tuloa.

UPM on perustanut neljä maakunnallista yhteismetsää, jotka sijaitsevat Itä-Suomessa, Keski-Suomessa, Länsi-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Saat lisätietoja mm. yhteismetsien käytännöistä, sijoitustuotosta ja UPM Yhteismetsät -palvelusta www.upmyhteismetsa.fi -sivustolla.

Metsäsertifiointi takaa kestävän metsänhoidon
Wiki | 2 min

Metsäsertifiointi takaa kestävän metsänhoidon

Lue lisää
Metsänhoidon suositukset x 10
Artikkeli | 8 min

Metsänhoidon suositukset x 10

Lue lisää
Metsäpalvelu
Wiki | 1 min

Metsäpalvelu

Lue lisää