Metsien monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on keskeinen osa kestävää metsien hoitoa. Tavoitteena on säilyttää ja lisätä metsien monimuotoisuutta ja edistää kestävää metsätaloutta kaikessa metsänhoidossa ja puunhankinnassa.

UPM:llä on maailmanlaajuinen monimuotoisuusohjelma, jossa on määritelty metsien monimuotoisuuden kannalta keskeiset tekijät. Ohjelma käsittää kuusi pääaihealuetta: luontaiset puulajit, lahopuu, arvokkaat elinympäristöt, metsien rakenne, vesiekosysteemit ja luonnonmetsät.

Pääaihealueisiin liittyvät tavoitteet ovat maailmanlaajuisia ja ne toteutetaan kansallisin toimintaohjelmin. Suomessa UPM on toteuttanut monimuotoisuusohjelmaansa esimerkiksi harjuluontohankkeella, jossa tavoitteena on luonnonhoidollisin keinoin edistää harjujen paahderinteillä esiintyvän lajiston elinmahdollisuuksia.

 

Lue lisää UPM:n monimuotoisuus ohjelmastamme

 

 

Tutustu harjuluontohankkeeseen ja kylmänkukkaan

Kylmänkukka UPM:n harjuluontohankkeessa
Artikkeli | 08/24/2017 11:42:53 | 1 min

Kylmänkukka UPM:n harjuluontohankkeessa

Lue lisää
Metsänhoidon suositukset x 10
Artikkeli | 8 min

Metsänhoidon suositukset x 10

Lue lisää
Suomen sudenkorennot
Wiki

Suomen sudenkorennot

Lue lisää
Rauduskoivu
Wiki | 1 min

Rauduskoivu

Lue lisää