Hyvä metsänhoito nostaa metsien arvoa

02/24/2022 12:47:30

Sekä luontoarvoista että metsien taloudellisesta arvosta huolehditaan hyvällä metsänhoidolla. UPM:n omistamat metsät on pidetty hyvässä kunnossa kestävällä metsänhoidolla ja osaamisen kehittämisellä. Saman kestävän metsänhoidon asiantuntemuksemme tarjoamme mielellämme myös metsänomistajien käyttöön.

UPM:n omistamat metsät ovat hyvässä kunnossa, ja se on tulosta vuosikymmeniä jatkuneesta erinomaisesta metsänhoidosta. Näitä metsiä on aina hoidettu viimeisimmän tutkimustiedon mukaisesti, ja lukuisilla yhtiön mailla olevilla tutkimuskoealoilla mitataan jatkuvasti mitä erilaisimpia asioita metsistä monesta eri näkökulmasta.

Metsien kasvun parantaminen on ollut iso painopiste, ja siinä on saavutettu hyviä tuloksia. Esimerkiksi lannoitusmenetelmiä on kehitetty ja niiden vaikutusta metsien kasvuun ja luontoon on tutkittu tarkkaan. Hyvin hoidettu ja lannoitettu metsä kasvaa hyvin ja sitoo hiiltä selvästi enemmän kuin hoitamaton metsä. UPM onkin ollut tiennäyttäjä metsien lannoituksessa ja sen kehittämisessä.

Viime vuosina olemme panostaneet metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjen tutkimuksen tukemiseen ja erilaisten metsänkäsittelymenetelmien vertailuun, jotta niiden vaikutuksia kasvihuonekaasuihin ymmärrettäisiin paremmin. Esimerkiksi Asikkalassa UPM:n metsissä sijaitseva Luonnonvarakeskuksen koejärjestely on maailman huippua tällä sektorilla.

Tutkimusten painopiste on siirtynyt viime vuosina yhä enemmän metsänhoidon ympäristönäkökulmiin, ja esimerkiksi metsäsertifioinnin kehittyminen on parantanut luonnonhoitoa metsissä. Kaikki UPM:n metsät ovatkin sekä PEFC™ että FSC® (FSC-C105876) -sertifioituja.  Ensimmäisenä merkittävänä toimijana FSC:n käyttöönotossa olemme siirtäneet sertifioinnin metsätalouden arkeen. Metsissämme suojavyöhykkeet ovat kunnossa ja lahopuumäärät merkittävästi korkeammat kuin keskimääräisissä talousmetsissä. Lisääntynyt lahopuumäärä luo monelle lajille, uhanalaisellekin, lisää niiden tarvitsemaa resurssia. Myös lehtipuuosuuden kasvattaminen talousmetsissämme viidesosaan puustosta on parantamassa luonnon monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuuden lisääminen yhdessä tehokkaan puuntuotannon kanssa haastaa meitä entistä parempaan metsänhoitoon.

Hyvä metsänhoito nostaa metsien arvoa. Tehokkaasti ja tutkituilla menetelmillä hoidetut metsät tuovat myös taloudellista arvoa luonnon monimuotoisuuden ja ilmastopositiivisuuden lisäksi. UPM:n omistamien metsien kirjanpitoarvo onkin noussut vuosien saatossa hyvän metsänhoidon ja lisääntyneet kasvun myötä. Uskomme, että hyvin hoidetut metsät tuovat sekä luonnon kannalta että taloudellisesti lisäarvoa nyt ja tulevaisuudessa.

Metsäosaamisen kehittämisessä meillä on etuna yhtiön omat metsät, joissa voimme kehittää ja pilotoida erilaisia metsänhoito- ja korjuumenetelmiä vaivattomasti ja pitkäjänteisesti. Näin varmistamme, että tarjoamamme palvelut luovat arvoa myös asiakkaidemme metsänomaisuuden hoitoon. Jokaisen metsänomistaja-asiakkaamme metsä on meille yhtä tärkeä kuin oma metsämme, ja haluamme hoitaa sitä samalla asiantuntemuksella kuin yhtiön metsiä.

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa

Lue lisää
Pysy tietoisena, mitä omassa metsässäsi tapahtuu, Kati kehottaa
Artikkeli | 4 min

Pysy tietoisena, mitä omassa metsässäsi tapahtuu, Kati kehottaa

Lue lisää