Korona yllätti puunhankinnassa

12/21/2020 14:29:08

Poikkeukselliset ajat ovat koetelleet monia aloja. Keväällä koronan levitessä Suomeen oletettiin myös puun kysynnän lähtevän jyrkkään laskuun ja erityisesti sahatavaran sekä vanerin tarpeen hiipuvan. Alkuun näyttikin siltä, mutta toisin kävi.

Vastoin kaikkia olettamuksia heikompi puun kysyntä kääntyikin positiiviseksi. Suomen tehtailla tarvitaan koko ajan puuta biopohjaisten, kierrätettävien tuotteiden valmistamiseen eikä metsänomistajilla siis ole tarvetta jäädä odottamaan parempaa aikaa puukaupoissa. Metsätkään eivät ole jääneet odottamaan pandemian loppua tai talouden kääntymistä nousuun. Ne kasvavat ja tarvitsevat hoitoa. Aktiivinen metsänhoito hakkuineen tuo tuloa metsänomistajille, luo arvonlisää koko yhteiskuntaan työpaikkoineen ja verotuloineen. Se auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta hyvin kasvavilla metsillä ja puupohjaisilla tuotteilla.

Metsänomistajan on hyvä pitää metsänsä jatkuvasti elinvoimaisena. Oikein ajoitetut ja hyvin suunnitellut hakkuut sekä tehokkaat metsänhoitotyöt ovat hyvä lähtökohta. Metsän kasvun ja hiilensidonnan kannalta puukaupassa ei ole niinkään tärkeää pienet puun hinnan vaihtelut markkinan mukaan kuin hakkuiden ajoittaminen oikeaan aikaan metsän kasvun näkökulmasta.

Puukauppaa voi tehdä tehokkaasti ja turvallisesti myös korona-aikana, samoin kuin ostaa metsänhoitopalveluja. Metsäammattilaisten apua ja neuvoja on saatavilla ilman kasvokkaista kanssakäymistä. Jatkuvasti kehittyvät digitaaliset apuvälineet kuten sähköinen puukauppa ovat helppokäyttöisiä, turvallisia ja vaivattomia. Niiden lisäksi on tarjolla henkilökohtaista palvelua puhelimitse tai turvallisesti järjestetyillä metsäkäynneillä.

Koronapandemian vaikutuksia puunhankintaan ei osattu ennustaa. Samoin viime talven lämpimät ja kosteat kelit eivät olleet täysin odotettuja.

Tuleviin talviin kannattaa metsänomistajan varautua huolehtimalla metsäteidensä hyvästä kunnosta, jotta puut saadaan kuljetettua metsästä tehtaalle myös sulan kelin aikana.

Nykykalustoilla ja menetelmillä perinteinen talvikorjuukohde saadaan tienvarteen onnistuneesti useimmiten myös kesällä, jos vain tie kantaa koneiden siirrot ja puurekat. Taakse jäänyt huono talvi näkyy vielä tämän syksyn ja tulevan talven puukaupassa. Siksi talvileimikoiden kysyntä on normaalia heikompaa, mutta puuntarve ei ole vähentynyt. Päinvastoin, puupohjaisten tuotteiden kysyntä pitkällä aikavälillä on vakaata.

Metsäteollisuuden rakennemuutos ei vähennä puun käyttöä, vaan matkalla kohti fossiileista riippumatonta tulevaisuutta tarvitsemme toimivia puumarkkinoita ja aktiivista metsien hoitoa. Suurin osa metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta. Kaikkia puutavaralajeja tarvitaan.

 

Alkuperäinen teksti julkaistiin Satakunnan Kansassa 2.12.2020.​

 

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina
Artikkeli | 5 min

Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina

Lue lisää
Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa

Lue lisää