Verkkopalvelun monimuotoisuusmittarit auttavat metsän monimuotoisuuden vaalimisessa

Monimuotoisuuden turvaaminen on osa nykyaikaisen metsätalouden ohjeistoa ja käytännön toimintaa. Uudet monimuotoisuusmittarit UPM Metsän -verkkopalvelussa tuovat näkyväksi luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavien osatekijöiden tilanteen metsässäsi.   

Monimuotoinen metsä takaa tuottavan ja lajistoltaan rikkaan metsän 

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisella tarkoitetaan metsänhoitoa, jolla mahdollistetaan monipuolisen lajiston ja luonnon elinmahdollisuudet metsissämme. Metsän monipuolinen rakenne ja lajisto ovat metsien käytön kannalta tavoiteltavia asioita ja takaavat tuottavan sekä rikkaan metsän tulevillekin sukupolville. 

Metsänomistaja voi varautua muuttuvaan ilmastoon huolehtimalla metsän terveydestä ja tekemällä toimenpiteitä monimuotoisuuden lisäämiseksi. Monilajinen ja hyvin hoidettu metsä on vastustuskykyisempi esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Lisäksi sekapuustoinen metsä on yksipuolista metsää tuottavampi, minkä takia metsän monimuotoisuuden vaaliminen on kannattavaa sekä ekologisesti että taloudellisesti.   

Monimuotoisuusmittarit verkkopalvelussa 

”Haluamme auttaa metsänomistajia luonnon monimuotoisuuden kehittämisessä, minkä takia olemme tuoneet monimuotoisuusmittarit uutena ominaisuutena UPM Metsä -verkkopalveluun. Mittareiden avulla metsänomistaja voi arvioida metsänsä monimuotoisuutta ja suunnitella toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi”, UPM Metsän tuotepäällikkö Ella Kaivola kertoo.  

Monimuotoisuuden ja metsänhoitotoimenpiteiden vaikutusten mittaaminen on tiensä alussa. Haluamme kuitenkin jo nyt tuoda näkyväksi metsätiedosta saatavia mittareita kuvaamaan luonnon monimuotoisuutta metsänomistajatasolla. Lisää kehitystä kuitenkin tarvitaan, minkä takia UPM on mukana esimerkiksi lahopuun mittaamiseen liittyvässä kehitystyössä.  

”Monimuotoisuusmittareiden kehittämisen taustalla on halu tarjota metsänomistajille mahdollisuus tarkastella monimuotoisuutta vaivattomasti ja kannustaa pohtimaan, millaisin toimin metsän monimuotoisuutta voi lisätä. Mittareiden avulla näet metsän monimuotoisuuteen vaikuttavien tekijöiden tilanteen metsässäsi”, Kaivola tiivistää.  

Verkkopalvelun uuden monimuotoisuusmittarit-osion mittarit: 

  1. Metsän rakenteen monipuolisuus 
  2. Metsien sertifioinnin kattavuus 
  3. Suojelualueiden ja muiden arvokkaiden alueiden määrä 
  4. Lehtipuun osuus kokonaispuustosta 
  5. Eri-ikärakenteisesti hoidettavien metsien ala 

Tutustu mittareihin tarkemmin

Metsänomistajien apuna kohti monimuotoisia metsiä 

Mittareiden ja asiantuntijoidemme avulla voit asettaa itsellesi haluamiasi tavoitteita monimuotoisuuden lisäämiseksi. Esimerkiksi lehtipuiden lisääminen metsääsi voi olla yksi käytännön toimi monimuotoisuuden kasvattamiseksi. Lehtipuiden lisäksi tarvitaan myös suojelualueita, jotta tärkeimpien luonnonarvojen ja häiriötöntä elinympäristöä vaativien lajien säilyminen voidaan turvata. Tärkeintä on tunnistaa arvokkaat kohteet ja ohjata suojelutoimet niihin.  

Monimuotoisuusmittarit ovat osa UPM Metsän -verkkopalvelun Luontoarvot -osiota, josta löytyvät myös Luontoarvokohteet ja rajoitteet. Osiossa voit tarkastella arvokkaita luontokohteita, kuten puroja, vanhoja metsiä ja pienialaisia soita. Tämän lisäksi näet, miten kohteen erityispiirteitä varjellaan. Keinona voi olla esimerkiksi täydellinen toimenpidekielto metsänhoidossa.  

Kokonaisvaltainen ja suunnitelmallinen metsäomaisuuden hoitaminen on metsien ja metsänomistajan kannalta välttämätöntä. Metsän monimuotoisuudesta huolehtiminen on yksi merkittävä osa hyvinvoivan metsän hoitoa. Pidetään yhdessä metsät hyvinvoivina ja rikkaina! 

Kirjaudu verkkopalveluun ja testaa metsäsi monimuotoisuus

Ota yhteyttä alueesi metsäasiakasvastaavaan

 

 

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella
Artikkeli | 1 min

UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella

Lue lisää
UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa
Blogi | 4 min

UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa

Lue lisää