Esittelyssä verkkopalvelun uudet monimuotoisuusmittarit

UPM Metsä -verkkopalvelun uusi ominaisuus auttaa metsänomistajia tunnistamaan ja ymmärtämään paremmin omien metsiensä luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä tavoittelemaan entistä monimuotoisempia ja ilmastopositiivisempia metsiä.

Uudet monimuotoisuusmittarit metnomistajan apuna 

Osana Forest Action -metsävastuullisuusohjelmaamme haluamme tarjota  metsänomistajien käyttöön ne monimuotoisuusmittarit, joita voidaan soveltaa yksityismetsistä kerättävän metsätiedon avulla. Tässä artikkelissa tutustutaan tarkemmin näihin mittareihin ja niiden hyötyihin metsänomistajalle.

Verkkopalvelun monimuotoisuusmittarit: 

 1. Metsän rakenteen monipuolisuus  
 2. Metsien sertifioinnin kattavuus  
 3. Suojelualueiden ja muiden arvokkaiden elinympäristöjen määrä   
 4. Lehtipuun osuus kokonaispuustosta   
 5. Eri-ikärakenteisesti hoidettavien metsien ala   

Monimuotoisuusmittareiden avulla metsänomistaja voi arvioida metsänsä monimuotoisuuden tilaa ja tehdä  suunnitelmia monimuotoisuuden kehittämiseksi yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Metsän monipuolinen rakenne ja lajisto takaavat tuottavan sekä rikkaan metsän tulevillekin sukupolville.  

1. Metsän rakenteen monipuolisuus
Mittarilla kuvataan metsän rakenteen monipuolisuutta. Se näyttää eri kasvuvaiheessa olevien metsien osuudet ja tavoiteltavan osuuden pinta-alasta kunkin kasvuvaiheen osalta. 

 • Ikärakenteen vaihtelusta huolehtimalla varmistetaan metsän vastuullinen hyödyntäminen.
 • Kun metsän ikärakenne pysyy tasapainossa, metsää pystytään hyödyntämään kestävästi pitkällä aikavälillä. 

2. Metsien sertifioinnin kattavuus


Sertifioitujen metsien osuus -mittari näyttää metsäsertifiointien kattavuuden suhteessa verkkopalvelussa näkyvissä oleviin metsätiloihin. 

 • Vapaaehtoinen metsäsertifiointi on osoitus vastuullisesta metsänhoidosta, jossa huomioidaan ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen vastuun osa-alueet lakivaatimuksia tiukemmin. 
 • Mikäli huomaat, että metsiltäsi tai yksittäiseltä metsätilalta puuttuu metsäsertifikaatti, ota yhteyttä metsäasiakasvastaavaasi. 

3. Suojelualueiden ja muiden arvokkaiden elinympäristöjen määrä  Suojelualueet ja muut arvokkaat alueet -mittari näyttää monimuotoisuudelle arvokkaiden kohteiden pinta-alan suhteessa metsätilojen kokonaispinta-alaan. 

 • Auttaa arvioimaan, onko omien metsiesi tilanne suojelulle arvokkaiden kohteiden osalta omien tavoitteiden mukainen. 
 • Suojelutyössä on tärkeää tunnistaa arvokkaat kohteet, kuten lehdot lähteet ja purot, ja painottaa suojelutyötä näihin kohteisiin, joilla on suuri vaikutus metsien monimuotoisuuteen.  

4. Lehtipuun osuus kokonaispuustosta  Lehtipuiden osuus -prosentti kertoo lehtipuiden osuuden metsän kokonaispuustosta. 

 • Lehtipuut ovat tärkeitä luonnon ja lajiston monimuotoisuuden kannalta. 
 • Useammasta puulajista koostuvat metsät ovat vastustuskykyisempiä erilaisia tuhonaiheuttajia vastaan ja sopeutuvat paremmin ilmastonmuutoksen tuomiin muuttuviin olosuhteisiin. 
 • Noin 20 % lehtipuuosuus lisää havupuiden kasvua lehtikarikkeen lannoitusvaikutusten ansiosta, minkä takia ne lisäävät metsän kasvua ja siten taloudellista kannattavuutta. 

5. Eri-ikärakenteisesti hoidettavat metsätTämä mittari kertoo eri-ikäisrakenteisesti hoidettavan metsän pinta-alan ja osuuden omissa metsissä 

 • Mittarin avulla voi arvioida, haluaako kasvattaa eri-ikäisrakenteisesti hoidettavien metsien osuutta omissa metsissä.  
 • Metsänhoidossa voidaan hyödyntää eri-ikäisrakenteista kasvatusta erityisesti sellaisiin metsiin, joissa on valmiiksi rakennevaihtelua sekä silloin, kun halutaan pitää metsä puustoisena. Mm. Puustoiset korvet ovat hyviä kohteita eri-ikäisrakenteisten metsien kasvatukseen. 

Tutustu ja testaa oman metsäsi monimuotoisuus verkkopalvelussamme. Metsän monimuotoisuudella on lukuisia hyötyjä, joiden merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa muuttuvan ilmaston vuoksi. Ota yhteyttä oman alueesi metsäasiakasvastaavaan yhdessä voitte tehdä suunnitelmia metsäsi monimuotoisuuden kehittämiseksi.  

 

Testaa metsäsi monimuotoisuus verkkopalvelussa

Ota yhteyttä metsäasiakasvastaavaasi

 

Myllypuro kuhisee elämää
Artikkeli | 5 min

Myllypuro kuhisee elämää

Lue lisää
Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä
Artikkeli | 5 min

Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä

Lue lisää
UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella
Artikkeli | 1 min

UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella

Lue lisää