Uusi laskuri näyttää, kuinka taimikon hoito vaikuttaa tuottoihin

Kokeile uudella taimikonhoitolaskurilla, kuinka paljon enemmän taimikkovaiheessa hoidettu metsä tuottaa verrattuna hoitamattomaan.

– Taimikkovaiheessa hoidetusta metsästä saa enemmän uudistus-, harvennus- ja ensiharvennushakkuutuloja kuin hoitamattomasta. Lisäksi hoidettuna taimikko tuottaa enemmän tukkipuuta ja euroja metsänomistajalle tulevina vuosina, UPM Metsän metsänhoidon tuotepäällikkö Ella Kaivola muistuttaa.

Hoidetussa metsässä tehdyt taimikon varhaisperkaukset ja taimikon harvennukset nopeuttavat puuston järeyskasvua ja lisäävät tulevien hakkuiden puustokertymiä.

Taimikonhoitolaskuri näyttää havainnollisesti, millainen vaikutus taimikon hoidolla on tuottoon metsän kiertoajalla, istuttamisesta puiden korjaamiseen.

Muista hoitaa taimikko ajallaan

Taimikkona hyvin hoidettu metsä tuottaa 30 prosenttia enemmän ja paremman laatuista tukkipuuta kuin hoitamatta jäänyt kohde. Jos hoito viivästyy, se laskee hakkuista tulevaisuudessa saatavia tuloja sekä nostaa kustannuksia, kun taimikko lopulta hoidetaan.

Myös taimikon harvennuskustannukset nousevat jyrkästi puuston järeytyessä. Viivästyminen lisää kustannuksia noin kymmenen prosenttia vuodessa. Tämä tarkoittaa, että kustannukset ovat puolitoistakertaiset, jos hoito myöhästyy 4–5 vuotta, ja peräti kaksinkertaiset seitsemässä vuodessa.

Metsä, jonka hoitotoimenpiteet ja harvennukset on tehty ajallaan, kestää paremmin myös lumi- ja tuulituhoja kuin hoitamaton metsä. Herkimpiä lumen aiheuttamille vaurioille ovat ylitiheinä taimikoina kasvaneet, riukuuntuneet tai liian myöhään ja voimakkaasti harvennetut metsät.

 

Video: Taimikonhoito on ilmastoteko (0:40 min)

Miksi metsää kannattaa lannoittaa?
Artikkeli | 4 min

Miksi metsää kannattaa lannoittaa?

Lue lisää
Metsäsertifikaatit vastuullisen metsänhoidon perustana
Artikkeli | 6 min

Metsäsertifikaatit vastuullisen metsänhoidon perustana

Lue lisää
Mistä tiedän, milloin metsää kannattaa harventaa?
Artikkeli | 5 min

Mistä tiedän, milloin metsää kannattaa harventaa?

Lue lisää