Oikea-aikainen taimikonhoito on elintärkeää metsällesi

Oikea-aikainen taimikonhoito on yksi tärkeimmistä metsänhoidon vaiheista. Se luo perustan kannattavalle metsätaloudelle. Taimikkona hyvin hoidettu metsä tuottaa tukkipuuta jopa 30 prosenttia enemmän kuin hoitamatta jäänyt kohde.

Taimet kilpailevat kasvutilasta, valosta ja ravinteista heinän ja vesakon kanssa. Alussa lehtipuun taimet kasvavat havupuiden taimia nopeammin. Lehtipuiden varjostus ja liika tiheys hidastavat nuorten viljelytaimien kasvua. Myös puuston laatu kärsii. Etukasvuinen ylitiheä lehtipuuvesakko piiskaa tuulessa havupuun taimia ja aiheuttaa niille latvavaurioita. 

Lisäksi hoitamattomassa taimikossa puut jäävät ohuiksi. Taimien kasvaimiin voi tulla vaurioita ja sieni- sekä hirvituhot lisääntyvät. Taimikonhoidolla turvataan taimikolla paras mahdollinen alkukehitys, kun ylitiheät kohteet harvennetaan tuottaviksi.

Oikea-aikainen taimikonhoito:

  1. Nopeuttaa kasvatettavien puiden kasvua
  2. Pienentää metsänhoidon kustannuksia
  3. Aikaistaa ja lisää hakkuutuloja

Kun taimikkoa hoidetaan hyvin, metsä tuottaa tukkipuuta jopa 30 prosenttia enemmän kuin hoitamatta jäänyt kohde. Hoitamattomasta ensiharvennuskohteesta ei juuri kerry hakkuutuloja.

- Taimikon perkaus ja harvennus varmistavat metsänviljelyn onnistumisen ja luovat perustan kannattavalle metsätaloudelle, kertoo UPM Metsän metsänhoidon kehityspäällikkö Heli Viiri

Viivästyminen tuo lisäkuluja

Taimikonhoitoa ei kannata lykätä, sillä viivästyminen yhdellä vuodella saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia jopa 100-200 euroa hehtaarille. Summa riippuu puulajista, kasvupaikasta ja taimikon kehitysvaiheesta.

Raivaussahalla tai koneellisesti tehty taimikonhoito on sitä työläämpää ja kalliimpaa mitä pusikoituneempi taimikko on. Joskus tarvitaan jopa ylimääräinen taimikonhoitokerta viivästymisen takia.

- Metsänuudistaminen on metsätalouden suurimpia investointeja. Valitettavan usein uudistamiseen käytetyt eurot ja työtunnit hukkuvat lehtipuuvesakkoon. Kylvetyt tai istutetut puut kituuttavat pöheikössä, kun nopeakasvuiset lehtipuut valtaavat alan. Varhaisperkaus tehdään 4-6 vuotta metsänviljelystä. Ajoissa tehty perkaus säästää selvää rahaa, Viiri sanoo.

Usein kaksi taimikonhoitoa

Valtaosalle taimikoista tehdään kaksi taimikonhoitoa. Varhaishoidolla varmistetaan pienen taimikon alkukehitys poistamalla taimien kasvua haittaava lehtipuusto. Se tehdään joko raivaussahalla tai koneellisesti kitkemällä. Kitkentä vähentää lehtipuiden vesomista.

Koneelliseen kitkentään voi myös yhdistää boorilannoituksen. Rehevillä kasvupaikoilla esiintyy usein boorinpuutosta, joka hidastaa kasvua ja voi aiheuttaa puiden pensastumista ja muita vikoja.

Varttuneen taimikon perkauksessa metsä harvennetaan oikeaan tiheyteen ja valitaan laadukkaimmat puut kasvamaan. Taimikot perataan puulajista riippuen 3–5 metrin pituudessa.

Apua saatavilla taimikonhoitoon

Osa metsänomistajista tekee taimikonhoidot omatoimisesti. Oman työmäärän mitoituksessa kannattaa kuitenkin olla realisti eikä liian isoa urakkaa kannata ottaa taakakseen.

Tärkeintä on tehdä taimikonhoito ajoissa. Työn viivästyminen lisää työmäärää. Usean vuoden viivästys aiheuttaa kasvutappioita sekä pienentää merkittävästi hakkuutuloja.

Mistä sitten tietää oikean ajankohdan taimikonhoidolle?

- Metsäasiakasvastaavamme osaavat neuvoa oikean ajankohdan kanssa. Heiltä voi kysyä kaikista taimikonhoitoon liittyvistä asioista, esimerkiksi erilaisista menetelmistä ja toteutustavoista. Halutessasi voimme myös tehdä taimikonhoidon puolestasi. Voimme myös hakea Kemera-tukea puolestasi.


Vinkit: Tee taimikonhoito ajoissa

  • Oikea-aikainen taimikonhoito nopeuttaa viljelypuiden kasvua sekä lisää ja aikaistaa hakkuutuloja.
  • Taimikkona hyvin hoidettu metsä tuottaa jopa 30 prosenttia enemmän tukkipuuta kuin hoitamaton metsä.
  • Jos taimikonhoito viivästyy vuodella, metsänhoidon lisäkustannukset voivat olla jopa 100-200 euroa hehtaarilta.
  • Perkaamattomassa taimikossa kuusen läpimitan kasvu on jopa 20-30 prosenttia ja männyn 30-40 prosenttia perattua taimikkoa pienempi.
  • Valtaosalle taimikoista tehdään kaksi taimikonhoitoa. 
 
 

Katso video taimikonhoidosta (2:26 min)

Tutustu taimikonhoitopalveluumme

UPM Taimikonhoito
KOKOELMA

UPM Taimikonhoito

Lue lisää
Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo
Artikkeli | 4 min

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo

Lue lisää
Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa

Lue lisää