Käy tarkistamassa taimikkosi kunto talven jälkeen

Lumien sulettua huhti-toukokuussa kannattaa tehdä kevätretki metsään ja tarkistaa taimikot. Tarkkaile, onko tarvetta täydennysistutukselle vai onko varhaishoidon tai taimikonhoidon aika. Samalla näet, ovatko hirvet tai myyrät tehneet talven aikana tuhojaan. Huhti-toukokuussa heinät ja muu pintakasvillisuus eivät ole vielä aloittanut kasvuaan, joten erotat pienetkin havupuun taimet hyvin maastosta.

Onko täydennysviljelyn ja heinäntorjunnan tarvetta?

Nuorissa taimikoissa kannattaa kävellä kierros, selvittää heinän torjunnan tarve ja laskea taimien tiheyttä.

Taimimäärän selvittäminen onnistuu helposti, kun ottaa käsiinsä neljän metrin mittaisen kepin, pyörähtää ympäri ja laskee ympyrän sisään jäävien  taimien määrän. Lukumäärä kerrottuna 200:lla antaa taimien määrän hehtaarilla. Esimerkiksi kuusen istutusalalla taimia tulisi olla 1600 - 1800 tainta hehtaarilla. Riittävän tarkan tuloksen kuviolla saa, kun mittaat taimitiheyden vähintään seitsemästä kohtaa.

Istutustaimikoissa täydennysistutuksen tarve määritetään ensimmäisen kasvukauden jälkeen. Taimikko voi olla aukkoinen esimerkiksi hyönteis-, sieni- tai myyrätuhojen vuoksi. Aukkokohdat kannattaa täydentää mahdollisimman nopeasti, jotta tuoretta muokkausjälkeä voidaan hyödyntää. Varttuneissa taimikoissa tuhoja aiheuttavat hirvieläimet.

Taimikossa kierrellessään metsänomistaja voi myös hoitaa taimiaan katkomalla ylimääräisiä latvoja. Monilatvoja aiheuttaa muun muassa metsämyyrä tai metso, jotka syövät pienien taimien latvaosaa silmuineen. Monilatvaisuus voi johtua myös hyönteisistä (kirvat) tai sienituhosta (männynversoruosteesta).

Onko varhaishoidon aika?

Viljelytaimille on hyvä antaa alkuvuosina kasvutilaa varhaisperkauksella, jossa ylimääräinen lehtipuusto poistetaan. Oikea-aikaisesti toteutettuna varhaisperkaus on kustannustehokasta ja tulokset palkitsevia – taimikko kasvaa tuottavana kohti varsinaista taimikon harvennusta. Jo muutaman vuoden viivästyminen varhaishoidossa aiheuttaa kasvutappiota, hidastaa työtä huomattavasti ja lisää kustannuksia.

Joko tehdään taimikonhoitoa?

Varsinainen taimikonhoito tehdään havupuilla 3-7 metrin pituudessa. Tällöin taimikko harvennetaan sopivaan tiheyteen ja poistetaan huonolaatuiset puut. Parhaat puuyksilöt saavat kasvutilaa ja taimikko kehittyy tuottavaksi nuoreksi kasvatusmetsäksi. Oikeaan aikaan ja huolella tehty taimikonhoito palkitsee metsänomistajan ensiharvennusvaiheessa.  

Ota yhteyttä ja kysy neuvoa

Miten taimikkoa pitäisi hoitaa? Mikä on sopivin menetelmä taimikon hoitoon? Milloin on oikea aika tehdä varhaisperkaus tai taimikon harvennus?  Metsäammattilaisiltamme saat neuvot taimikkosi parhaaksi. Klikkaa yhteystietohakuun ja ota yhteyttä. Laitetaan yhdessä taimikot kuntoon!

 

Katso myös video taimikonhoidosta

 

Tutustu UPM Taimikonhoito palveluun

UPM Taimikonhoito
KOKOELMA

UPM Taimikonhoito

Lue lisää
Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Uusi laskuri näyttää, kuinka taimikon hoito vaikuttaa tuottoihin
Artikkeli | 1 min

Uusi laskuri näyttää, kuinka taimikon hoito vaikuttaa tuottoihin

Lue lisää
Taimet multaan!
Artikkeli | 1 min

Taimet multaan!

Lue lisää