Miten pääsen mukaan FSC®-ryhmäsertifiointiin?

Onko FSC®-metsäsertifiointiin liittyminen raskas prosessi? Mitä FSC-ryhmäsertifikaatti (FSC®-C109750) velvoittaa minulta? FSC-ryhmäsertifiointi kertoo metsän vastuullisesta hoidosta ja takaa paremman puun hinnan metsänomistajalle.

Miten FSC ryhmäsertifikaattiin liitytään?

  1. FSC-ryhmäsertifiointiin liittyminen alkaa yhteydenotolla metsäasiakasvastaavaan tai palvelukeskukseemme. Voit keskustella yhdessä asiantuntijamme kanssa FSC-vaatimuksista ja omista edellytyksistäsi lähteä mukaan sertifiointiin. Mikäli edellytykset täyttyvät, sovitaan tapaaminen.
  2. Tapaamisen yhteydessä tehdään niin sanottu aloitusaudiointi. Se tarkoittaa muutaman tunnin mittaista tapaamista, jonka aikana käydään yksityiskohtaisesti läpi FSC-vaatimukset sekä metsänomistajan tavoitteet ja ajatukset toimenpiteistä kuten hakkuista ja metsänhoidosta metsässään.
  3. Aloitusauditoinnissa käytetään lomaketta, jonka avulla käydään läpi FSC-vaatimukset ja niiden täyttyminen asiakkaan metsissä. Tarkastuslomakkeessa varmistetaan esimerkiksi, että jokamiehenoikeuksia ei ole rajoitettu, suojelu- ja kaavamääräykset ovat tiedossa ja tarvittavat ohjeet FSC:hen liittyen on toimitettu metsänomistajalle. Mikäli joissain asioissa on parannettavaa, niille laaditaan korjaavat toimenpiteet. Asiantuntijamme auttavat kaikissa asioissa. Korjaavat toimenpiteet eivät ole este sopimuksen solmimiselle.
  4. Metsäsuunnitelman tilanne tarkastetaan sopimusneuvotteluiden ja aloitusauditoinnin yhteydessä. Mikäli suunnitelma on yli kuusi vuotta vanha, sitä päivitetään tai tilataan uusi metsäsuunnitelma. Mikäli suunnitelma on uudempi riittää, että siihen tehdään FSC-sertifioinnin vaatimat käytönrajoitus- ja erityishakkuukohteisiin liittyvät päivitykset.
  5. Hyväksytyn aloitusauditoinnin jälkeen allekirjoitetaan FSC-sopimus. Sopimus voidaan allekirjoittaa samalla tapaamisella ja se astuu voimaan heti. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen metsänomistaja saa FSC-hintalisää puukaupassa. 

Huolehdimme FSC-standardin noudattamisesta

FSC-sopimus solmitaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Me hoidamme kaikki FSC-ryhmäsertifioinnin työvaiheet.

Alle kuusi vuotta vanhaan metsäsuunnitelmaan päivitämme FSC:n vaatimat suojelu- ja erityishakkuukohteet maksutta.

Kun metsä on sertifioitu, teemme metsänhoitotyöt ja hakkuut FSC-sertifioinnin vaatimuksia noudattaen. Metsänomistaja voi myös itse huolehtia metsänhoitotöistä. Asiantuntijamme tukevat ja neuvovat, että ne tulevat tehtyä FSC-sertifioinnin mukaisesti.

Usein suojeluvaatimus täyttyy helposti

FSC-sertifiointi edellyttää, että vähintään viisi prosenttia metsämaan pinta-alasta jätetään hakkuiden ulkopuolelle eli käytönrajoituksen piiriin. Monet FSC-sertifioinnin vaatimukset täyttyvät jo noudattamalla metsälakia.

- Usein suojeluvaatimus täyttyy helposti. Metsänomistajan ei yleensä tarvitse erikseen perustaa suojelukohteita. Ne löytyvät usein huolellisesti kartoittamalla tai suoraan metsäsuunnitelman perusteella, Kara kertoo.

Esimerkiksi vesistöjen suojavyöhykkeet voidaan lukea metsämaan osalta viiden prosentin käytönrajoituskohteiksi. Lisäksi FSC-standardissa on määritelty aina säästettäviä kohteita, jotka luetaan aina mukaan. Niitä ovat esimerkiksi luonnontilaiset suot, runsaslahopuustoiset metsät ja rehevät lehdot.

Silloin kun metsälaki- ja aina säästettävät kohteet eivät vielä riitä kattamaan viiden prosentin pinta-alaa, metsänomistaja voi täydentää käytönrajoituskohteita itselleen tärkeillä kohteilla, joilla hakkuita ei ole suunnitelmissa toteuttaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi mökin ympärysmetsä, tärkeä metsästysalue tai hyvä sienipaikka.

Muita esimerkkejä FSC-vaatimuksista:

  • Hakkuissa on jätettävä eläviä säästöpuita 10 kappaletta hehtaaria kohden.
  • Vesistöjen rannoilla tulee jättää suojavyöhykkeet. Esimerkiksi järvien rannoilla suojavyöhyke on 10 metriä.
  • Lahopuut on säästettävä.

Miksi liittyisin FSC-ryhmäsertifikaattiin?

FSC on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu sertifiointijärjestelmä. FSC-sertifioiduissa metsissä kasvatetulle puulle on puumarkkinoilla varma menekki nyt ja tulevaisuudessa.

Metsänomistaja saa FSC-sertifioidusta puusta hintalisää. Samalla hän voi olla varma, että metsää hoidetaan kestävästi. Sertifiointi takaa, että taloudellisen kannattavuuden lisäksi metsätalous on ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuullista.

Jäsenyys on ilmaista

Ryhmäsertifikaattiimme voi nyt liittyä ilmaiseksi. Myös vuosimaksut ovat poistuneet. Sopimus tehdään määräaikaisena. Sen kesto on viisi vuotta, jonka jälkeen sopimuksen voi halutessaan uusia.

Jo yli 1500 metsänomistajaa on liittynyt mukaan FSC®-ryhmäsertifikaattiimme (FSC®-C103750). Meillä on pitkä asiantuntemus FSC-sertifioinnissa, sillä suurin osa metsäomaisuudestamme FSC-sertifioitiin vuonna 2011 ja vuonna 2012 aloitimme ensimmäisenä toimijana Suomessa tarjoamaan asiakkaillemme ryhmäsertifikaattia.

Tarjoamme FSC-ryhmäsertifikaattia kumppanuusasiakkaillemme. FSC-sertifiointiryhmämme on Suomen suurin.

 

 

Lue lisää FSC-ryhmäsertifioinnista

FSC®-ryhmäsertifiointi
KOKOELMA

FSC®-ryhmäsertifiointi

Lue lisää
FSC- ja PEFC-metsäsertifikaattien erot ja monimuotoisuushyödyt
Artikkeli | 6 min

FSC- ja PEFC-metsäsertifikaattien erot ja monimuotoisuushyödyt

Lue lisää
Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde
Artikkeli | 9 min

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde

Lue lisää
Mitä metsänomistajan pitää tietää FSC-sertifikaatista
Artikkeli | 3 min

Mitä metsänomistajan pitää tietää FSC-sertifikaatista

Lue lisää