Mitä metsä tuottaa?

Metsä on sijoituskohteena vakaa ja turvallinen. Metsä säilyttää arvonsa hyvin ja puulle on kysyntää. Siksi metsä on myös hyvä taloudellinen turva pahan päivän varalle. Metsä tuottaa hyvin kun sitä hoitaa hyvin, sillä tulot riippuvat siitä, millaiset kasvun edellytykset metsäsi on saanut.

Metsän arvo ja tuotot - miten metsä tuottaa?

Metsän kasvuun ja tuottoon vaikuttaa lähtökohtaisesti metsän sijainti, koko ja puuston tila. Metsänomistajana voit kuitenkin ratkaisevasti itse vaikuttaa siihen, miten hyvää taloudellista tuottoa metsästäsi saat. Suunnitelmallinen metsän hoitaminen johtaa hyviin tuottoihin.

Metsänhoitotyöt parantavat metsän tuottoa 

Hoitotyöt ovat investointi parempaan taloudelliseen tuloon, sillä hoidettu metsä on taloudellisesti arvokkaampaa metsänomistajalle hakkuun koittaessa. Metsän hoitotyöt tarkoittavat oikein ajoitettuja raivauksia, harvennuksia, lannoituksia sekä vesitalouden kunnossapitämistä.

On hyvä jutella metsäasiakasvastaavamme kanssa oikeista hoitotoimenpiteistä ja niiden ajoituksesta, jolloin sinun on helpompi tehdä metsääsi koskevia päätöksiä. Hoitorästit ja esimerkiksi huonokuntoiset metsätiet nostavat hakkuiden korjuukustannuksia, ja syövät sitä kautta metsänomistajan puukauppatuloa.

Metsän tuotto metsälaskurilla

Metsälaskuri laskee arvion metsäsi taloudellisista tuotoista ja hakkuiden ajankohdasta. Laskelman perusteena voit käyttää joko metsäsuunnitelman puustotietoja tai vaihtoehtoisesti valita metsäsi tilannetta parhaiten kuvaavan mallimetsän. Metsälaskurin avulla pääset hyvään alkuun metsäsi arvon määrittämisessä.

Metsän tuotto - esimerkkilaskelmia

Esimerkki:
Metsäni tuotto, 45-vuotias kuusisekametsä
Sisarukset Mirja ja Hanna omistavat metsätilan Päijät-Hämeessä. Noin 40-vuotiaassa kuusikossa on päädytty tekemään harvennushakkuu. Harvennettava ala on 5 hehtaaria. Hakkuupoistuma on noin 70 m3 hehtaarilta, eli yhteensä 350 kuutiota eli mottia. Tällöin puunmyyntitulot ovat 7500 €, jonka Mirja ja Hanna jakavat keskenään.


Esimerkki:
Metsäni tuotto, 80-vuotias männikkö
Kallen perimällä sukutilalla Pirkanmaalla kasvaa vanha männikkö, joka päätetään uudistaa. Metsässä on tehty hoitotoimenpiteet ajallaan, joten nyt siellä kasvaa hyvälaatuista tukkipuuta. Kohteen pinta-ala on 2,2 hehtaaria. Hakkuupoistuma on 250 m3 hehtaarilta, eli yhteensä 550 kuutiota. Puunmyyntitulot ovat 23 000 €.


Saat tuloja metsästäsi puukaupassa. Puukaupan aika on, kun puut ovat kasvaneet isoiksi ja metsä on tiheää. Ota yhteyttä metsäammattilaisiimme, niin voimme tutkia yhdessä, onko metsässäsi hakkuiden aika.

UPM Metsä -sovelluksella selvität metsän arvon sekunneissa

Tiedätkö, miten arvokasta metsäomaisuutesi on? Hahmotatko, mistä oman metsäsi arvo koostuu, tai mitä metsälle kannattaisi tehdä? Näihin kysymyksiin saat nopean vastauksen UPM Metsä -sovelluksella. Tarvitset sovelluksen käyttöön vain metsäsi kiinteistötunnuksen, ja sovellus kertoo sinulle muutamassa sekunnissa metsäsi sijainnin, tiedon metsän arvosta, rakenteesta, sekä siitä mitä metsällesi kannattaisi tehdä.

 

Hoida metsääsi hyvin ja se tuottaa paremmin!

Hoidettu metsä tuo omistajalleen hyvän tuoton ja säännöllisesti hakkuutuloja
Artikkeli | 08/11/2017 08:09:28 | 3 min

Hoidettu metsä tuo omistajalleen hyvän tuoton ja säännöllisesti hakkuutuloja

Lue lisää
Millainen metsäni on? Verkkopalvelun Metsävarallisuus-osiossa näet metsän puilta
Artikkeli | 02/18/2021 08:13:49 | 4 min

Millainen metsäni on? Verkkopalvelun Metsävarallisuus-osiossa näet metsän puilta

Lue lisää
Uusi taimien istutussuositus lisää metsiin lehtipuuta
Artikkeli | 1 min

Uusi taimien istutussuositus lisää metsiin lehtipuuta

Lue lisää
Teoriaa ja käytäntöä – Naisille suunnattu raivaussahan käyttökurssi tuli tarpeeseen
Artikkeli | 3 min

Teoriaa ja käytäntöä – Naisille suunnattu raivaussahan käyttökurssi tuli tarpeeseen

Lue lisää
Metsänuudistaminen
Wiki | 2 min

Metsänuudistaminen

Lue lisää