Millainen metsäni on? Verkkopalvelun Metsävarallisuus-osiossa näet metsän puilta

UPM Metsä -verkkopalvelun Metsävarallisuus-osiossa näet selkeiden kuvaajien ja perusteellisten tietojen pohjalta, minkälainen metsäsi on, mitä siellä kannattaisi tehdä ja minkälaisia metsätuloja ja -menoja on odotettavissa.

UPM Metsä -verkkopalvelun Metsävarallisuus-osiossa voit perehtyä tarkemmin kuvio- ja puustotietoihisi. Voit tarkastella hakkuumahdollisuuksia ja hoitotarpeita sekä analysoida toimenpiteiden taloudellista vaikutusta.

Teemakarttoihin ja taulukoihin kootut yhteenvedot ja näyttävät kuvaajat havainnollistavat metsävarojasi ja metsääsi ehdotettuja toimenpiteitä sekä niiden vaikutusta tuloihin ja menoihin. Metsävarallisuus-osiossa voit myös helposti pyytää tarjouksia hakkuista ja metsänhoitotöistä.

Tila- ja kuviotiedot

Tila- ja kuviotiedot -osiossa näet yhteenvedon tilakohtaisista tiedoista sekä tarkat kuviokohtaiset tiedot. Saat kuviotiedot listauksena auki, mutta voit tarkastella niitä myös klikkaamalla kuviota kartalta.

 

Osio sisältää

 • yhteenvedon metsätilan tiedoista
 • ehdotukset metsän arvon ja tuoton kasvattamiseksi
 • kuviolistan ja kuvioiden tarkat tiedot.

Hakkuut ja metsänhoitotyöt

Hakkuut-osiossa voit tarkastella hakkuumahdollisuuksiasi, hakkuuehdotusten tuloarvioita sekä metsänhoitotöiden menoarvioita. Havainnollistavat taulukot ja kuvaajat auttavat hahmottamaan puustopääoman muutoksia pitkällä tähtäimellä.

Osio sisältää

 • yhteenvedon suunnitelluista hakkuista ja metsänhoitotöistä
 • hakkuu- ja metsänhoitotyöehdotukset
 • kassavirtaennusteen ja puuston arvonmuutoksen
 • puuston kehitysennusteen.

Puusto ja maapohja

Puusto- ja maapohjaosiossa voit tarkastella muun muassa metsiesi puustoa, maapohjaa ja ikää. Täältä löydät myös lannoituskelpoiset kohteet. Vihreitä kysymysmerkkejä klikkaamalla saat osiosta tarkempia tietoja.

Osio sisältää

 • kehitysluokkatiedot
 • kasvupaikkatiedot
 • tilavuustiedot
 • ikärakenteen
 • puulajitiedot
 • tiedot metsätalousmaasta
 • lannoituskohteet.

Erityispiirteet

Erityispiirteet-valinnalla näet luontokohteet ja käytön rajoituksen piirissä olevat kuviot.

Osio sisältää

 • käytönrajoitukset
 • luonnonhoitokohteet
 • FSC-suojelukohteet.

Kuviotaikuri

Kuviotaikuri on hyödyllinen Metsävarallisuus-osion työkalu, kun haluat etsiä tietynlaisia metsäkuvioita metsätiloiltasi. Voit tehdä sen avulla rajauksia kiinteistöihin ja kuvioiden ominaisuuksiin liittyen. Voit hakea esimerkiksi tietyn puustotunnuksen tai toimenpiteen mukaiset metsäkuviot metsätilaltasi. Tarkasteluun voit valita vaikkapa metsätilojesi istutustyöt seuraavan kolmen vuoden ajanjaksolla.

Kuviotaikurin ansiosta sinun ei tarvitse käydä kuvioita läpi yksitellen, vaan palvelu näyttää ne automaattisesti tekemiesi rajausten mukaan. Rajaukset vaikuttavat sekä kartan että taulukoiden tietoihin. Kuviotaikurin rajaukset saa nollattua alareunan "Nollaa haku" -painikkeesta.

Suunnitelman seuranta ja vaihtoehtoiset suunnitelmat

Suunnitelman seuranta ja vaihtoehtoiset suunnitelmat ovat erityisen hyödyllisiä sinulle, jos olemme laatineet sinulle hiljattain metsäsuunnitelman. Suunnitelman seuranta -osiossa voit verrata metsäsuunnitelmaasi kirjattuja tavoitteita ja sen jälkeen toteutuneita hoitotöitä ja hakkuita toisiinsa. Näin saat käsityksen siitä, kuinka suuri osa suunnitelmasi töistä on toteutettu ja paljonko on vielä tekemättä.

Vaihtoehtoiset suunnitelmat -osiossa voit tarkastella omasta metsäsuunnitelmastasi poikkeavaa, vaihtoehtoista hakkuuohjelmaa. Metsänhoitosuositusten maksimihakkuut kuvastavat niin kutsuttua hakkuumahtoa. Voit verrata nykyistä metsäsuunnitelmaasi tai sinulle metsävaratietojesi perusteella ehdotettuja toimenpiteitä ja kuvioiden aikaisinta mahdollista hakkuuajankohtaa keskenään.

Aikaisimman mahdollisen hakkuuajankohdan määrittämisessä huomioidaan metsänhoitosuositukset, eli metsäalalla yleisesti hyväksytyt ohjeet hakkuiden ajankohdan määrittämiseen. Voit pohtia, haluatko noudattaa suunnitelmaa vai haluaisitko kenties hakata enemmän, jos metsätilasi sen mahdollistaa. 

Osiot sisältävät

 • metsäsuunnitelmaasi kirjatut tavoitteet ja niiden toteutumiset
 • metsänhoitosuositusten maksimihakkuiden ja metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut vertailtuna.

 

Kirjaudu / luo tunnukset verkkopalveluun ja näe metsäsi puilta!

 

 

Katso esittelyvideo Metsävarallisuus-osiosta (3:22 min):

 
Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä
Artikkeli | 5 min

Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä

Lue lisää
Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Vuosisuunnitelma: näet suunnitellut hakkuut ja metsänhoitotyöt yhdellä silmäyksellä
Artikkeli | 2 min

Vuosisuunnitelma: näet suunnitellut hakkuut ja metsänhoitotyöt yhdellä silmäyksellä

Lue lisää