Metsäsäätiömaksujen ansiosta koululaiset tutustuvat metsäalaan

09/14/2022 07:37:00

Metsänomistaja! Tiesitkö, että kun maksat puukauppojen yhteydessä menekinedistämismaksun Suomen Metsäsäätiölle, UPM sitoutuu lahjoittamaan säätiölle saman summan? Näillä lahjoituksilla lähikoulun oppilaat voivat päästä vaikkapa metsäretkelle tai jokin paikallinen hanke voi saada tukea.

Metsänomistaja voi halutessaan tehdä puukauppojen yhteydessä Suomen Metsäsäätiölle lahjoituksen, jonka suuruus on 0,2 prosenttia pystykaupan loppusummasta ja hankintakaupoissa 0,1 prosenttia puukaupan arvosta. Muiden puunostajien tapaan UPM sitoutuu lahjoittamaan saman verran rahaa. Pienistä lahjoituksista kertyy yhdessä suuria summia.

– Haluamme havahduttaa metsänomistajia miettimään, kuinka suuri merkitys pienelläkin teolla voi olla, kun rahat pistetään yhteiseen pottiin. Olemme liikkeellä yhteisen asian puolesta, Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Martta Fredrikson muistuttaa.

Lue lisää Metsäsäätiö-maksusta

Tavoitteena metsäelinkeinon toimintaedellytysten turvaaminen

Virallisissa puukauppapapereissa puhutaan menekinedistämismaksusta, mutta puhekielessä kuulee myös puhuttavan metsäsäätiömaksusta. Sellainen maksetaan tällä hetkellä noin joka kolmannen puukaupan yhteydessä. Se on metsänomistajalle paitsi verovähennyskelpoinen mutta myös vapaaehtoinen maksu.

Suomen Metsäsäätiön tavoitteena on varmistaa metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytyksiä, lisätä puun ja puupohjaisten tuotteiden käyttöä sekä rahoittaa alan tutkimusta. Tänäkin vuonna Metsäsäätiö rahoittaa menekinedistämismaksuilla muun muassa koululaishankkeita, vaikuttajaviestintää ja alan tutkimusta.

– Metsäsäätiö on ollut alusta alkaen puun käytön ja perhemetsätalouden puolestapuhuja. Tavoitteenamme on, että metsiä voidaan käyttää hyvin. Tuemme sekä metsänomistajien että puuta käyttävien tahojen toimintaedellytyksiä, Fredrikson avaa.

Metsäsäätiön rahoituksesta suuri siivu lapsille ja nuorille

Säätiön rahoituksesta noin kolmannes menee hankkeisiin, jotka tukevat lasten ja nuorten metsäkasvatusta. Yksi vuoden 2022 suurista hankkeista on Taskumetsä-mobiilipeli, jonka testiversio tulee syksyllä kokeiluun. Pelin tarkoituksena on houkutella lapsia ja nuoria tutustumaan metsään. Lisäksi Suomen Metsäsäätiö tukee muun muassa 4H-yhdistyksen metsäisiä toimintoja ja koululaisten kuljetuksia metsäretkille.

– Säätiön tuet ovat mahdollistaneet, että koululaiset pääsevät tutustumaan metsään ja metsäelinkeinoon. Myös jo 40 vuoden ajan järjestetty valtakunnallinen yläkoululaisten Metsävisa on ollut hyvin suosittu. Siihen osallistuu noin 20 000 nuorta joka vuosi, Fredrikson kertoo.

Vuosittain lähes 10 000 koululaista pääsee tutustumaan metsään säätiön kuljetusapurahoilla.

– Koulut voivat hakea Suomen Metsäsäätiöltä kuljetusapurahaa, kunhan päivän suunnittelussa täyttyvät tietyt kriteerit. Ehtona on, että retki järjestetään yhdessä metsäammattilaisen kanssa ja että retkellä tutustutaan metsien kestävään käyttöön tai metsäelinkeinoihin tavalla tai toisella, Fredrikson summaa.

Kohdennettu keräys tukee paikallisia hankkeita

Suomen Metsäsäätiö toteuttaa aika ajoin kohdennettuja keräyksiä, jolloin määrätyn keräysalueen metsäsäätiömaksut osoitetaan suoraan tiettyyn kohteeseen.

Lokakuun 2022 alusta alkaen alueellisella kohdennetulla keräyksellä hankitaan varoja Savonlinnassa sijaitsevan Suomen metsämuseo Luston peruskorjaukseen. Varoja kerätään sekä Etelä-Savon että Etelä- ja Pohjois-Karjalan alueilla vuoden ajan. Alueen metsäsäätiömaksuista noin puolet menee suoraan Lustolle. 

Edellinen kohdennettu keräys toteutettiin Kainuussa vuosina 2017–2018. Silloin metsäsäätiömaksut kohdennettiin Kuhmossa sijaitsevalle Tuupalan puukoululle.

Katso video menekinedistämismaksusta (01:52)

Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina
Artikkeli | 5 min

Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää