Miksi metsä kannattaa lannoittaa?

Lannoitus lisää metsän terveyttä ja puiden kasvua. Kivennäismaiden kasvatuslannoituksella saadaan keskimääriin 15 – 20 prosentin vuotuinen tuotto lannoitusinvestoinnille.

Hoidetussa metsässä kivennäismaalla saadaan yhdellä typpilannoituksella keskimäärin 15 -20 kuutiometrin lisäkasvu hehtaarille. Se tarkoittaa lähes rekan nuppikuormallisen verran enemmän puuta jokaista hehtaaria kohti.

Suurempi puusato, ja etenkin kasvanut tukkimäärä, antaa metsänomistajalle hyvän lisätilin.

- Tukkipuun määrä lisääntyy ja metsä voi paremmin. Olemme huomanneet tämän ihan käytännössä, kun olemme lannoittaneet metsiämme, kertoo UPM Metsän metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt.

Viisi syytä lannoittaa metsää:

 1. Puuston kasvu nopeutuu.
 2. Tukkipuun osuus kasvaa.
 3. Metsän terveys paranee.
 4. Hiilensidonta lisääntyy.
 5. Marja- ja sienisato paranee.

Lannoituksella maaperään lisätään ravinteita, jotka parantavat puuston kasvua ja korjaavat metsän terveystilaa. Varttuneemmissa metsissä lisäkasvu kohdistuu melkein kokonaan arvokkaaseen ja laadukkaaseen tukkipuuhun, joka lisää metsän tuottoa. Nuoremmissa metsissä kasvatuslannoitus lyhentää harvennusväliä ja tehostaa arvokasvua, kuitupuut järeytyvät nopeammin tukin mittoihin.

Puu kasvaa aina uuden vuosikasvun laajenevan kehän päälle, jolloin suurin tilavuuskasvu kohdistuu järeään tukkiosuuteen. Ravinteista puusto saa myös lisävoimaa pituuskasvuun. Yaran metsälannoitteet sisältävätkin booria puiden latvakasvun turvaamiseksi. Kasvun nopeutuminen lyhentää kiertoaikaa ja harvennusväliä.

Kasvava metsä on myös hiilinielu, eli se poistaa ilmakehästä hiilidioksidia. Lannoitettu metsä voi sitoa 10 000 kg enemmän hiilidioksidia per hehtaari kuin lannoittamaton. Lannoitus kasvattaa myös marja- ja sienisatoja.

Metsän lannoitus on erittäin tuottava investointi, jonka kulut voi vähentää metsätalouden verotuksessa.

- Metsän lannoituksessa sijoitetun pääoman tuotto on jopa 15 prosenttia. Se tarkoittaa, että yksi euro muuttuu kolmeksi euroksi kahdeksan vuoden päästä, Schildt havainnollistaa.

Lisäpotkua metsän kasvuun

Kivennäismaiden kasvatuslannoituksissa mänty- ja kuusivaltaisiin metsiin levitetään metsälannoitteita, jotka sisältävät typen lisäksi muita puustolle tärkeitä ravinteita, kuten booria.

Nuorissa puustoissa lannoitus nopeuttaa kuitupuun järeytymistä tukeiksi. Varttuneessa metsässä arvokkaan tukkipuun osuus kasvaa, mikä lisää merkittävästi hakkuutuloja metsänomistajan tilipussiin.

- Kivennäismaiden kasvatuslannoituksia voi tehdä ensimmäisen kerran ensiharvennuksen jälkeen ja viimeisen kerran noin 6-8 vuotta ennen suunniteltua päätehakkuuta. Lannoitusvaikutus kestää männikössä kuusi vuotta ja kuusikossa kahdeksan vuotta, jolloin puusto on jo käyttänyt 90 prosenttia annetusta lisätypestä. Kasvatuslannoituksen voi tehdä noin 3-4 kertaa metsän kiertoajassa, jolloin puusto kasvaa tehokkaasti koko kiertoajan, kertoo metsälannoitteiden myyntipäällikkö Juho Räsänen Yara Suomi Oy:ltä.

Jopa 80 kuutiota lisäkasvua

Lannoitus myös parantaa metsän terveyttä. Ravinteiden epätasapaino näkyy selkeinä ulkoisina merkkeinä puiden latvuksessa, vuosikasvaimissa ja neulasissa. Havaittu häiriö kannattaa korjata mahdollisimman pikaisesti.

Terveyslannoitukselle on usein tarvetta esimerkiksi turvemailla. Niillä puuston kasvua rajoittaa esimerkiksi kaliumin, fosforin tai boorin puute.

- Hitaasti liukeneva metsätuhkalannoite sopii erinomaisesti etenkin suometsien terveyslannoitukseen. Tuhkalannoitus korjaa ravinnepuutokset ja samalla tuhkan luontaisesti sisältämä kalkki kiihdyttää maaperän mikrobitoimintaa, jolloin turvemaan sisältämä typpi vapautuu entistä paremmin puuston käyttöön. Tuloksena on, että lannoitus lisää puiden kasvua jopa 80 kuutiometriä 15-25 vuoden aikana. Samalla se parantaa puun laatua, kertoo metsälannoitteiden palvelupäällikkö Heikki Suvanto Ecolanilta.

Ravinnehäiriöstä suuret menetykset

Viljavien maiden kuusikoissa puita kurittaa usein boorin puutos. Ravinnetila voidaan korjata joko tuhkapohjaisella tai nestemäisellä boorilannoitteella. Nestemäinen boori voidaan levittää nuoreen taimikkoon esimerkiksi konekitkennän yhteydessä.

- Pellonmetsityskohteilla, vanhoilla kaskimailla ja laidunalueilla boorilannoitus kannattaa tehdä jo heti uuden metsän perustamisen yhteydessä. Jos boorinpuutosta ei hoideta ajoissa, saatetaan jopa kokonaan menettää hyvälaatuisen ja arvokkaan tukkipuun kehittyminen. Boorinpuutosalueilla metsän boorilannoitus onkin mielestäni yksi tärkeimmistä metsätalouden toimenpiteistä, Räsänen sanoo.

Helposti mukaan ryhmälannoituksiin

Metsän lannoitukset tehdään helikopterilla tai metsätraktorilla.
- UPM lannoittaa omia metsiään joka vuosi. Lannoitamme samalla myös yksityismetsiä. Se tarjoaa metsänomistajille helpon ja edullisen tavan lisätä metsän tuottoa ja huolehtia metsän terveydestä. Kannattaa ottaa yhteyttä metsäasiakasvastaavaamme, hän auttaa lannoitusasioissa mielellään, Jyri Schildt vinkkaa.

Lannoitus sopii sinulle

 • Jos haluat parempaa tuottoa sijoituksellesi.
 • Tavoittelet terveeseen ja harvennettuun metsääsi lisäkasvua.
 • Metsäsi ei voi hyvin ravinnepuutosten takia.

Metsälannoitus ja sen hyödyt

 • Tehdään ilmasta käsin helikopterilla tai maastossa metsätraktorilla.
 • Lannoitetussa metsässä tukkipuun määrä lisääntyy.
 • Mahdollistaa jopa 15 prosentin tuoton sijoitetulle pääomalle. Yksi euro tuottaa kolme euroa takaisin kahdeksan vuoden päästä.
 • Tuhkalannoitus lisää metsän kasvua jopa 80 kuutiometriä 15-25 vuoden aikana turvemailla.
 • Lannoituksessa käytetään ravinteita, jotka sitoutuvat nopeasti maaperään ja puustoon. Ne eivät huuhtoudu vesistöihin. 
 • UPM tarjoaa UPM Metsänlannoitus -palvelua. Yhteishankkeet ovat metsänomistajalle edullinen keino huolehtia metsän lannoituksesta ja lisätä metsän tuottoa. Sopimalla lannoituksesta nyt, saat hyödyn jo tulevalle kasvukaudelle.

Teksti: Päivi Mäki

Kuvat: Yara ja Ecolan

Metsänlannoitus on kannattava investointi
Artikkeli | 1 min

Metsänlannoitus on kannattava investointi

Lue lisää
Metsän tuotto kasvuun helikopterilannoituksella
Artikkeli | 4 min

Metsän tuotto kasvuun helikopterilannoituksella

Lue lisää
Ilmastopositiivista taimikonhoitoa
Blogi | 6 min

Ilmastopositiivista taimikonhoitoa

Lue lisää