Miksi metsää kannattaa lannoittaa?

Metsäammattilaisemme osaavat auttaa sinua valitsemaan sinulle ja metsällesi sopivan lannoituksen, joka lisää metsäsi terveyttä, hiilensidontaa ja puiden kasvua.

Lannoittaminen lisää metsän terveyttä ja metsänomistajat tuloja 

Hoidetussa metsässä kivennäismaalla saadaan yhdellä typpilannoituksella keskimäärin 15–20 kuutiometrin lisäkasvu hehtaarille. Se tarkoittaa lähes rekan nuppikuormallisen verran enemmän puuta jokaista hehtaaria kohti. Suurempi puusato ja kasvanut tukkimäärä tuo metsänomistajalle hyvän lisätilin. 

- Tukkipuun määrä lisääntyy ja metsä voi paremmin. Olemme huomanneet tämän ihan käytännössä, kun olemme lannoittaneet omia metsiämme, kertoo UPM Metsän metsänhoidon tuotepäällikkö Ella Kaivola. 

Viisi syytä lannoittaa metsää:

  1. Puuston kasvu nopeutuu.
  2. Tukkipuun osuus kasvaa.
  3. Metsän terveys paranee.
  4. Hiilensidonta lisääntyy.
  5. Marja- ja sienisato paranee.

Hyvinvoivalla metsällä on monia positiivisia vaikutuksia 

Lannoituksella maaperään lisätään ravinteita, jotka parantavat puuston kasvua ja korjaavat metsän terveyttä. Varttuneemmissa metsissä lisäkasvu kohdistuu melkein kokonaan arvokkaaseen ja laadukkaaseen tukkipuuhun, mikä tarkoittaa suurempia hakkutuloja metsänomistajalle. Nuoremmissa metsissä kasvatuslannoitus lyhentää harvennusväliä ja tehostaa arvokasvua, minkä takia kuitupuut järeytyvät nopeammin tukin mittoihin. 

Voidaan siis sanoa, että metsän lannoitus on erittäin tuottava investointi, jonka kulut voi vähentää verotuksessa. Ostaessasi lannoituksen meidän kauttamme, haemme mahdolliset valtion tuet puolestasi. 

- Metsän lannoituksessa sijoitetun pääoman tuotto on jopa 15 prosenttia. Se tarkoittaa, että yksi euro muuttuu kolmeksi euroksi kahdeksan vuoden päästä, Kaivola havainnollistaa. 
 
Metsänomistajan tilipussi ei ole ainut, joka kiittää lannoittamisesta, sillä kasvava metsä on hiilinielu, eli se poistaa ilmakehästä hiilidioksidia. Lannoitettu metsä voi sitoa 10 000 kg enemmän hiilidioksidia per hehtaari kuin lannoittamaton. Lisähiilensidonnan määrä on samaa tasoa, kuin suomalaisen ihmisen tuottama hiilijalanjälki vuodessa. Lisäksi lannoitus kasvattaa myös marja- ja sienisatoja. 

Lannoittaminen parantaa metsän terveyttä.

Millainen lannoitus sopii metsälleni?

Metsää lannoitetaan joko terveyslannoituksilla tai kasvatuslannoituksilla: 

  • Terveyslannoituksilla hoidetaan metsien terveyttä ja korjataan maaperän ravinnetasapainon puutteita. 

  • Kasvatuslannoituksella tavoitellaan ensisijaisesti hyvälaatuisen tukkipuun lisäkasvua. On kuitenkin hyvä huomioida, että kasvatuslannoitus ei kannata kohteilla, joissa lisäkasvu on pelkästään kuitupuuta.  

Oikeanlaisen lannoituksen valintaan vaikuttaa moni tekijä. Metsän lannoitustarve- ja mahdollisuus arvioidaan hyvän metsänhoidon suositusten mukaan kasvupaikan viljavuuden, käyttöhistorian, terveyden ja puuston ulkoisten tunnusmerkkien perusteella. Olemme kirjoittaneet hyödyllisen ja kattavan oppaan kannattavaan metsälannoittamiseen. Oppaan lukemalla opit lisää aiheesta ja tunnistat, milloin ja millaisilla lannoitteilla metsääsi kannattaa lannoittaa. 

Lataa ilmainen opas


Metsälannoitukset
korjaavat ravinnehäiriöitä

Ravinteiden epätasapaino näkyy selkeinä ulkoisina merkkeinä puiden latvuksessa, vuosikasvaimissa ja neulasissa. Havaittu häiriö kannattaa korjata mahdollisimman pikaisesti. Terveyslannoitukselle on usein tarvetta esimerkiksi turvemailla. Niillä puuston kasvua rajoittaa esimerkiksi kaliumin, fosforin tai boorin puute. Tuhkalannoitus korjaa ravinnepuutokset ja samalla tuhkan luontaisesti sisältämä kalkki kiihdyttää maaperän mikrobitoimintaa, jolloin turvemaan sisältämä typpi vapautuu entistä paremmin puuston käyttöön. Viljavien maiden kuusikoissa puita puolestaan kurittaa usein boorin puutos. Ravinnetila voidaan korjata joko tuhkapohjaisella tai nestemäisellä boorilannoitteella.

UPM Metsälannoitus -palvelun avulla mukaan yhteishankkeisiin 

Helikopterilla tehtävät lentolevitykset toteutetaan usein yhteishankkeina, eli useamman metsänomistajan metsät lannoitetaan samaan aikaan. Jotta lentolevityshanke on kannattavaa toteuttaa, tulee lannoitettavan alueen olla vähintään 10 hehtaarin kokoinen. Mitä suurempi lannoitettava alue on, sitä kustannustehokkaampaa se on. 

UPM lannoittaa myös omia metsiään joka vuosi, mikä mahdollistaa myös yksityismetisen lannoittamisen samalla alueellaVaivattomin tapa hoitaa metsälannoitus on olla yhteydessä alueesi metsäasiakasvastaavaan.  

UPM Metsälannoitus -palvelu sisältää mm. lannoitteiden ja levitysmenetelmän valinnan, lannoitettavien kuvioiden valinnan, levityksen ja toteutuksen sekä paljon muuta. Alueesi metsäasiakasvastaava kertoo aiheesta lisää mielellään. Voit myös halutessasi tutkia metsiesi lannoitustarpeita  UPM Metsä -verkkopalvelusta. 

Metsänlannoitus on kannattava investointi
Artikkeli | 1 min

Metsänlannoitus on kannattava investointi

Lue lisää
Metsän tuotto kasvuun helikopterilannoituksella
Artikkeli | 4 min

Metsän tuotto kasvuun helikopterilannoituksella

Lue lisää
Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde
Artikkeli | 9 min

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde

Lue lisää