Lisää lehtipuita

UPM Metsän metsänhoidon tuotepäällikkö Ella Kaivola kertoo, miten voit varautua ilmastonmuutokseen entistä paremmin lehtipuiden avulla.

1. Uudista rauduskoivulla

Ilmaston lämpeneminen uhkaa eri tuhoriskien kasvaessa eniten kuusen viljelyä. Valitse metsän uudistusvaiheessa seuraavaksi puulajiksi rauduskoivua. Koivulle otollisimpia istutusalueita ovat viljavat keskikarkeat maapohjat. Lehtipuun osuutta voi lisätä myös vähentämällä kuusen istutustiheyttä, jolloin sekaan mahtuu luontaisesti kasvamaan lehtipuuta.

Lehtipuiden lisääminen auttaa ilmastonmuutoksen uhkien torjumisessa, mutta niistä on hyötyä myös kasvun kannalta. Lehtipuut parantavat metsämaan ravinnekiertoa, sillä pudonneet lehdet monipuolistavat maaperän ravinnepitoisuutta. Ravinteikas maaperä parantaa myös havupuiden kasvua.

2. Jätä lehtipuuta taimikkoon

Lehtipuita poistetaan tavallisesti havutaimikon varhaisperkauksessa. Tuolloin viljeltyjen taimien ympäriltä poistetaan niiden kehitystä häiritsevää muuta kasvustoa. Seuraava taimikonhoitovaihe on yleensä kymmenen vuoden kuluttua istutuksesta.

Kummassakin taimikonhoitovaiheessa lehtipuuta kannattaa jättää lisäämään metsän monimuotoisuutta. UPM:n omissa metsissä lehtipuita jätetään metsään toisessa taimikonhoitovaiheessa 20 prosenttia puustosta.

3. Säilytä säästöpuita eläimille

Uudistushakkuussa säästöpuiden jättäminen metsään on tehokas tapa turvata eliöstön monimuotoisuus. Lehtipuut soveltuvat säästöpuiksi hyvin. Monet lajit hyötyvät niin elävistä, kuolleista kuin lahoavistakin puista. Lehtipuilla on myös maisema-arvoa. Siksi niiden lisääminen kannattaa.

3 × säästä lehtipuuta

  • Vähennä kuusen istutustiheyttä, niin lehtipuut mahtuvat sekaan kasvamaan.
  • Älä kaada taimikonhoidossa kaikkia lehtipuita, vaan muista säilyttää metsän monimuotoisuus.
  • Lehtipuut sopivat myös uudistushakkuussa jätettäviksi säästöpuiksi. Monet eliöt hyötyvät niistä.

 

Artikkeli on julkaistu aiemmin Metsän henki -lehdessä 1/2022.

Myllypuro kuhisee elämää
Artikkeli | 5 min

Myllypuro kuhisee elämää

Lue lisää
UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia
Artikkeli | 8 min

UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia

Lue lisää
Miksi puun hinta laskee? – Kolme kovaa faktaa
Blogi | 3 min

Miksi puun hinta laskee? – Kolme kovaa faktaa

Lue lisää