Kumppanina metsän kasvun varmistaja

Suunnitelmallinen metsäomaisuuden hoitaminen on osa UPM Kasvu -kumppanuutta. Tavoitteena on, että metsänomistaja menestyy metsätaloudessa ja saa metsästään parhaan kasvutuoton.

Metsänomistajan pitkäjänteinen yhteistyö UPM:n kanssa näkyy paitsi monipuolisina kumppanietuina myös metsän hyvänä kasvutuottona.

”Kumppanuusasiakas saa meiltä kokonaisratkaisun suunnitelmallisesta metsäomaisuuden hoitamisesta yksittäisten metsänhoitotoimien sijasta. Näin metsästä saa parhaan kasvutuoton. Hoidettu metsä tuottaa enemmän arvokasta tukkipuuta ja myyntituloa kuin hoitamatta jäänyt metsä”, UPM Metsän metsänhoidon tuotepäällikkö Ella Kaivola sanoo.

”Lisäksi vastuullinen, luonnon monimuotoisuuden huomioiva metsänhoito takaa tuottavan metsän tulevillekin sukupolville. UPM Kasvu -kumppani voi hankkia metsälleen FSC®-sertifioinnin (FSC C109750), joka on merkki laadukkaasta ja kestävästä metsänhoidosta”, Kaivola muistuttaa.

Lue lisää FSC-sertifioinnista

Metsäasiakasvastaava tukee metsän hoidossa

Jokaiselle UPM Kasvu -kumppanille on nimetty oma metsäasiakasvastaava, joka kuuntelee metsänomistajan tavoitteita ja tukee häntä metsäomaisuuden hoidossa.

Metsäasiakasvastaava huolehtii, että hakkuualueille tarvittavat metsänuudistamistyöt suunnitellaan puukaupan yhteydessä, ja että taimikonhoitotyöt tehdään heti, kun muu haittaava kasvusto alkaa heikentää taimikon kasvuedellytyksiä. Jotta metsän suunnitelmallinen hoitaminen onnistuu, metsäasiakasvastaavalla tulee olla ajantasainen tieto metsänomistajan metsävarallisuudesta.

”Metsäasiakasvastaava avaa, mitä metsälle kannattaisi tehdä ja miksi. Suunnitelmat tarkentuvat metsäkäynnillä, johon metsänomistaja voi halutessaan osallistua”, Kaivola kertoo.

Kumppanille koostetaan metsäomaisuuden hoitosuunnitelma, jota voi tarkastella sähköisesti UPM Metsä -verkkopalvelussa. Metsäomaisuuden hoitosuunnitelma on kooste seuraavista ajankohtaisista hakkuista ja metsänhoitotöistä, joilla tavoitellaan metsäomaisuuden arvon kasvattamista.

Hoida metsäasioitasi UPM Metsä -verkkopalvelussa

Hyvin hoidettu metsä sitoo hiilidioksidia

Metsäasiakasvastaava varmistaa, että erityisesti metsän alkuvaiheen työt, kuten viljely, taimikonhoidot ja ensiharvennukset, on tehty huolella ja ajallaan.

”Hyvin hoidettu metsä sitoo tehokkaasti hiilidioksidia. Metsänhoitotoimista huolehtimalla metsä voi hyvin, eikä sinne jää hoitorästejä aiheuttamaan tuottotappioita ja lisäkustannuksia. Suunnitelaskennalla ajoitetut ensiharvennukset ja harvennukset takaavat arvokasvun parhaan kehityksen”, Kaivola sanoo.

Jalostettu viljelymateriaali nopeuttaa kasvua

Metsän uudistamisesta sovitaan aina puukaupan yhteydessä, ja metsälle suotuisten hakkuuehdotusten ajankohdat ajoitetaan vuosittain puustotietojen perusteella.

Taimikonhoitoehdotukset ovat osa metsän vuosittaista toiminnan suunnittelua. Näin varmistetaan, etteivät hoitamattomat taimikot aiheuta kasvutappioita tai myöhästyneet työt ylimääräisiä kustannuksia. Taimikon varhaisperkauksella ja toisella taimikonharvennuksella turvataan uudistamisinvestoinnin tuotto sekä mahdollistetaan ensiharvennuksen kannattavuus.

”Taimikonhoidon vaikutus metsän tuleviin tuottoihin on merkittävä, sillä taimikonhoito vaikuttaa suoraan tulevan puuston järeyskasvuun. Tukkipuun osuus taimikkona hoidetussa kuusikossa voi olla jopa kolmanneksen korkeampi kuin taimikkona hoitamattomassa metsässä. Tämä voi tarkoittaa jopa 50 prosenttia suurempia hakkuutuloja hoidetusta metsästä verrattuna hoitamattomaan. Jos taimikonhoitotyö myöhästyy, taimikonhoidon kustannukset nousevat ja taimien elinvoimaisuus heikkenee”, Kaivola kertoo.

Uusi metsä kasvuun

Metsäasiakasvastaava tekee metsäkuviolle sopivan ratkaisuehdotuksen metsänuudistamismenetelmästä ja puulajista aina uudistushakkuita sisältävien puukauppojen yhteydessä.

”Käytämme metsänviljelyssä kotimaisia, korkeimman jalostusasteen taimia ja siemeniä. Jalostettu viljelymateriaali nopeuttaa kasvua, parantaa laatua ja tuo 10–25 prosentin lisäyksen keskituotokseen. Hakatun metsän tilalle kasvaa uusi metsä, joka sitoo hiiltä edelleen”, Kaivola kertoo.

Ota yhteyttä alueesi metsäasiakasvastaavaan.

Katso yhteystiedot

 

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo
Artikkeli | 4 min

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
UPM valmistaa Suomessa laadukasta koivuvaneria
Artikkeli | 1 min

UPM valmistaa Suomessa laadukasta koivuvaneria

Lue lisää