Kulotuksella luodaan elinympäristöjä palosta riippuvaisille lajeille

UPM kulotti Harvialassa viisi hehtaaria männikkökangasta. Kulotus lisää talousmetsien monimuotoisuutta luomalla tärkeitä elinympäristöjä palosta riippuvaisille lajeille.

Kulotus on vanha metsänuudistamiseen liittyvä maanparannusmenetelmä, jossa metsämaata poltetaan hallitusti.

”Parhaiten kulotukseen soveltuu kuivahko kangas, joka rajautuu esimerkiksi vesistöön tai tiehen. Vettä on joka tapauksessa oltava saatavilla”, kertoo UPM:n metsätilavastaava Kari Airaksinen.

Tällä kohteella vedenottopaikka on noin 300 metrin päässä, mikä vaatii hyvän pumppukaluston. ”Jos vedenottopaikka ei sijaitse omalla maalla, on maanomistajalta kysyttävä lupa”, muistuttaa Heinäjoen VPK:n yksikönjohtaja Markku Lemola.

Kulotukseen valmistaudutaan hakkuun yhteydessä jättämällä hakkuutähteet levälleen kulotettavalle alueella ja puunkorjuun jälkeen alueen ympärille kaivetaan kaivinkoneella puolitoistametriä leveä palokuja tulen leviämisen ehkäisemiseksi. Lisäksi pelastuslaitokseen on oltava yhteydessä vähintään 14 vuorokautta ennen suunniteltua kulotusta.

Kulotuksen tavoitteena monimuotoisuuden lisääminen

Kulotus on osa FSC®-sertifikaatin (FSC-C105876) hyvän metsänhoidon kriteereitä ja se on määritelty myös osaksi yhtiön biodiversiteettistrategiaa. UPM on ollut aktiivinen toimija palohankkeissa jo vuodesta 1998 lähtien.

”UPM kulottaa yhtiön omilla mailla 50−100 hehtaaria vuodessa kohteista ja olosuhteista riippuen. Lisäksi vuosittain kulotetaan myös muutamia kumppanuusasiakkaiden kohteita”, kertoo UPM Metsän ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen. Kulotukseen ei kuitenkaan pidä ryhtyä ilman metsäammattilaisten apua.

”Metsänhoidollisten polttojen lisäksi yhtiö on keskittynyt monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden, kuten harjujen paahteisten elinympäristöjen kulotuksiin ja polttoihin. Erityisesti säästöpuuryhmien poltoissa UPM on ollut suunnannäyttäjä jo 15 vuoden ajan”.

”Kulotuksilla tavoitellaan erityisesti monimuotoisuuden lisäämistä kustannustehokkaasti luomalla paloriippuvaisille lajeille sopivia elinympäristöjä polttamalla järeitä säästöpuuryhmiä”, Valonen tiivistää.

Kulotuspaikalla hätäapuna oli Heinäjoen VPK säiliöauton kanssa. Lemola muistuttaakin, että kulotus vaatii tarkkaa suunnittelua ja ammattilaisten apua. ”VPK on jälkivartiossa kulotuksella ainakin seuraavaan aamuun. Joskus on tarvinnut vartioida viikkokin.” kertoo Lemola.

 

Metsänhoidon suositukset x 10
Artikkeli | 8 min

Metsänhoidon suositukset x 10

Lue lisää
Hyvin kasvavat metsämme hillitsevät ilmastonmuutosta
Blogi | 3 min

Hyvin kasvavat metsämme hillitsevät ilmastonmuutosta

Lue lisää
Monta polkua yhteen metsään
Blogi | 6 min

Monta polkua yhteen metsään

Lue lisää