Entistä paremmin suunniteltu

UPM Metsä -verkkopalvelun uuden palvelun avulla metsänomistaja saa vaihtoehtoja suunnitelmalliseen metsänhoitoon, joka takaa hyvän tuoton ja hyvinvoivan metsän.

UPM Metsä -verkkopalvelussa lanseerataan kevään aikana uusi palvelu, joka auttaa metsänomistajaa hoitamaan metsiään entistä suunnitelmallisemmin. Toiminto avataan ensin UPM Metsän Kasvu-kumppanuusohjelman Platina-asiakkaille mutta myöhemmin mahdollisesti myös laajemmin.

Palvelu perustuu asiakkaiden toiveisiin siitä, että he voisivat tarkastella metsänsä tuottomahdollisuuksia entistä helpommin. Jokaiselle verkkopalvelua käyttävälle Platina-kumppanille tarjotaan hoitosuunnitelmavaihtoehtoja, jotka perustuvat UPM:n tietojärjestelmän metsävaratietoihin.

”Metsätalouteen kehitettyjen mallien avulla voimme simuloida puuston kasvua sekä hakkuu- tai hoitotoimenpiteitä. Optimointilaskelmien avulla voimme tehdä erilaisia metsänhoitosuunnitelmia asiakkaan tavoitteiden mukaan”, sanoo UPM Metsän puukaupan sähköisten sovellusten tuotepäällikkö Jaakko Lehtinen.

Uudessa palvelussa metsänomistaja voi tarkastella metsän käyttömahdollisuuksia eri kriteerien perusteella ja nähdä toimenpiteiden vaikutukset puustomääriin ja tulovirtoihin. Suunnitelmallisuus on kustannustehokasta. Metsä kasvaa hyvin, kun oikeat toimenpiteet tehdään oikeaan aikaan.

Suunnitelmavaihtoehdot näkyvät Platina-asiakkaille heidän kirjautuessaan UPM Metsä -verkkopalveluun. Jos asiakas haluaa alkaa hoitaa metsäänsä tietyn suunnitelman mukaisesti, hän voi olla yhteydessä metsäasiakasvastaavaansa.

Jos metsävaratiedot ovat riittävällä tasolla, suunnitelma voidaan tehdä niiden pohjalta. Jos eivät, on hyvä tilata UPM Metsältä maastossa tehtävä metsäsuunnitelma, joka räätälöidään asiakaskohtaisesti.

Maastosuunnittelu parantaa metsävaratiedon laatua, ja siinä voidaan ottaa huomioon asiakkaan toiveiden erityispiirteet. Palvelun avulla metsänomistaja voi tarkastella ennusteita metsätilansa mahdollisuuksista, koska hoitovaihtoehdot on laskettu jo ennakkoon.

Vaihtoehtojen perusteella puustomäärien kehittymistä ja hakkuutulojen jaksottumista on mahdollista tarkastella jopa 20 vuoden päähän.

”Toki mallinnus antaa tarkemman tuloksen aina lähitulevaisuuteen”, Lehtinen muistuttaa.

4 hoitosuunnitelmavaihtoehtoa:

1. Tasaisten tulojen suunnitelma

Tämä vaihtoehto tuo vakaata hakkuutuloa, ja puuston määrä pysyy tasaisena. Suunnitelma sopii esimerkiksi asiakkaille, jotka ovat FSC®-sertifioinnissa (FSC C109750) mukana. Sertifiointiin sisältyy kestävyysvaatimus metsän käytölle. Suunnitelma sopii myös heille, jotka arvostavat tasaista ja ennustettavaa tulokertymää.

2. Pidennetyn kiertoajan suunnitelma

Tässä vaihtoehdossa asiakas saa harvennushakkuuehdotukset, jotka varmistavat metsän kasvukunnon. Uudistushakkuita ehdotetaan vain kohteille, joissa kasvu on selvästi heikentynyt. Puuston määrä kasvaa, mutta hakkuutuloista joutuu tinkimään. Suunnitelma sopii esimerkiksi metsänomistajalle, joka haluaa luovuttaa metsän seuraavalle sukupolvelle nykyistä runsaspuustoisempana.

3. Aikaistettujen tulojen suunnitelma

Suunnitelman laskenta perustuu tavallista suurempaan tavoiteltuun tuottokorkoon (5 %). Mitä korkeampaa korkokantaa käytetään, sitä aiempaan ajankohtaan uudistushakkuita ehdotetaan. Tuloja metsästä tulee lähitulevaisuudessa entistä enemmän, mutta vastaavasti puuston määrä ja arvo voivat laskea.

4. Metsänhoitosuositusten maksimihakkuut

Tässä vaihtoehdossa palvelu ehdottaa aina hakkuuta, kun hakkuukriteerit täyttyvät. Asiakas päättää, haluaako hän heti kaataa metsästään sen puuston, joka kaadettavissa on.

 

Artikkeli on julkaistu aiemmin Metsän henki -lehdessä 1/2022.

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!
Artikkeli | 1 min

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!

Lue lisää
Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo
Artikkeli | 4 min

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää