UPMMetsä

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma on käsikirja sinulle metsäomaisuutesi hoitamiseen tuottavasti. Se kertoo millainen metsäsi on nyt ja millaista hoitoa ja hakkuita se tarvitsee lähivuosina, jotta tavoitteidesi metsä toteutuu.

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma – tavoitteista toimenpiteisiin

UPM Metsäsuunnitelma kuvaa metsäsi puusto- ja kasvupaikkatiedot, tarpeelliset metsänhoitotyöt, suositellut hakkuut sekä ennusteen puuston kehittymisestä. 

Kuinka hyödyn palvelusta?

Saat suuntaviivat kannattavaan metsätalouteen

Metsätalouden kannattavuus perustuu ensisijaisesti hakkuista kertyviin tuloihin.
Saat metsäsuunnitelmasta tukea päätöksentekoon uudistuskypsään puustoon sitoutuneen pääoman tulouttamisessa.

Ohjaat puun kasvun arvokkaaksi myyntipuuksi

UPM Metsäsuunnitelma auttaa metsänhoitotöiden ja harvennushakkuiden ajoittamisessa, mikä varmistaa puuston tuottokunnon ja arvokasvun sekä metsän uudistamisessa tehdyn investoinnin tuottavuuden kustannustehokkaasti.

Huomioit metsien monikäytön

Metsäsuunnitelman toimenpide-ehdotukset perustuvat metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään käyttöön. Metsäsuunnitelman laatiminen sisältää suunnittelun yhteydessä havaittavien ja tiedossa olevien erityisen tärkeiden elinympäristöjen merkitsemisen metsäsuunnitelmaasi.

Hoidat metsäasioitasi helposti

Metsäsuunnitelman avulla tarvittavien toimenpiteiden sopiminen on helppoa ja nopeaa. Metsäsuunnitelma auttaa metsätaloudellisten tavoitteidesi toteutumista. UPM verkkometsäsuunnitelmassa voit tarkastella metsävaratietoja sekä tarpeellisia hoitotöitä ja suositeltuja hakkuita helposti lukuina ja kartalla.

Mitä UPM Metsäsuunnitelma sisältää?

 • Metsänomistajan tavoitekartoituksen
 • Metsäsuunnitelman tilaamisesta sopimisen
 • Maastoinventoinnin
 • Tiedossa olevien arvokkaiden elinympäristöjen tallentamisen
 • Puuston ja maapohjan tiedot kuvioittain
 • Metsänomistajan tavoitteiden mukaiset hakkuu- ja metsänhoitotyöehdotukset kymmenvuotiskaudelle
 • Kuviokartan
 • Teemakartan
 • Suunnitelman mukaisen puuston kehitysennusteen kymmenvuotiskaudelle
 • Vertailevan suurimman mahdollisen hakkuumäärän mukaisen kehitysennusteen ja hakkuuehdotukset
 • Metsäsuunnitelmakansion ja sähköisen metsäsuunnitelman MetsäSoppi-palvelussa
 • Asiakaspalautekyselyn
 • UPM:n toteuttamien hakkuu- ja metsänhoitopalveluiden päivittämisen sähköiseen metsäsuunnitelmaan

Maastoinventointi tehdään sulan maan aikaan.

 

 

Millainen metsätalouden käsikirja metsäsuunnitelma on? Katso video (2:11 min)

 
 

Ajankohta

Suunnitelmalliseen metsätalouteen ympäri vuoden

Hinta

Perusmaksu ja hehtaarikohtainen veloitus.

Esimerkiksi 50 ha tilan uusi metsäsuunnitelma

800 €

+ alv 24 %

Kysy tarjousta myös UPM Metsäsuunnitelmasi päivittämiseen.

Pyydä tarjous metsäsuunnitelmasta