UPM Metsän arvio

UPM Metsän arvio -palvelun avulla selvität metsäsi arvon luotettavasti, kun se on määritettävä metsätilan sukupolvenvaihdoksen, perunkirjoituksen tai perinnönjaon yhteydessä.

UPM Metsän arvio – luotettavaa tietoa arvokkaimmastasi 

Saat tukea metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa
Metsän arvio auttaa sukupolvenvaihdoksessa esimerkiksi määrittämään mahdollista kauppahintaa, ennakoimaan verotusta ja hallitsemaan perintöoikeudellisia kysymyksiä. Palvelu soveltuu myös perunkirjoituksen tai perinnönjaon yhteyteen.

Saat arvion heti hakattavissa olevasta puustosta ja sen arvosta
Metsän arviosta saat näkemystä puun myyntitulojen käyttämisestä erilaisiin rahoitustarpeisiin.

Saat selkeän ja kätevän aineistopaketin metsätilan myyntiä varten 
Metsien arvon lisäksi metsän arvion liitteinä ovat metsikkökuvioiden kartat ja puustotiedot. Lisäksi liitteinä ovat kiinteistön lainhuutotodistus, rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote.

Mitä UPM Metsän arvio sisältää?

 • Metsän arvion tilaamisesta sopiminen
 • Tuoteseloste
 • Summa-arvo metsätilan arvosta
  • Kuviokirja puustotunnuksista ja maapohjatiedoista
  • Kuviokartta
  • Kiinteistön lainhuutotodistus
  • Rasitustodistus
  • Kiinteistörekisteriote
  • Arviokirja metsän arvosta

UPM Metsän arvio on summa-arvomenetelmänä tehty laskelma metsätilalla olevien metsien arvosta. Metsätilan eri omaisuusosat, kuten kasvatettavan ja hakkuukypsän puuston arvot, maapohjan arvot sekä taimikoiden arvot, lasketaan yhteen. Lisäksi arviossa huomioidaan muut kohdekohtaiset tekijät, kuten esimerkiksi kiinteistön sijainti ja metsänhoidollinen tilanne, puuston kehitysluokkajakauma ja laatu, tiestö ja sen kunto sekä turvemaiden osuus metsämaasta.

Metsän arvio laaditaan asiantuntijatyönä ajantasaiseen metsävaratietoon perustuen.

UPM Metsän arvio -palvelun tilaaminen edellyttää, että metsätilan puusto- ja kuviotiedot on siirretty UPM:n tietojärjestelmään ja että ne ovat ajan tasalla, esimerkiksi ylläpidetty UPM:n toimesta.

 

 

Mikä kaikki vaikuttaa metsätilasi arvoon? Katso video (1:47 min)

 

Ajankohta

Ympäri vuoden metsän erilaisiin omistusjärjestelyihin ja vakuusarvon määrittämiseen

Hinta

Alk. 250 € + 1 €/ha 

+ alv 24 %

Pyydä tarjous metsän arviosta